Rozmiar: 2416 bajtów

Rozważania biblijne


Codzienne rozważania, w formie zeszytów tematycznych poświęconych prawdom biblijnym, wydawane przez diakonat w Aidlingen. Wersję oryginalną (w języku niemieckim) można znaleźć na następujących stronach:

Największy pożytek odnieść można czytając te rozważania, zgodnie z ich przeznaczeniem w codziennym „cichym czasie”. Obecnie umieszczamy je jako oddzielne pliki html, w przyszłości może być możliwe zamówienie subskrypcji na e-mail.
Dostępne tematy

  1. Zeszyt 3 - Zanim On przyjdzie


Jak korzystać z rozważań

Czytaj je codziennie! Regularne czytanie, to wielka pomoc. Ułatwi Ci to zapisywanie dnia, w którym dane studium przeprowadziłeś.

Znajdź i przestudiuj podane miejsca biblijne! W ten sposób stanie Ci się miłą i drogocenną twoja Biblia. Zastanów się nad nimi i spróbuj je zapamiętać.

Czytaj te rozważania z modlitwą! Człowiekowi modlącemu się objawia Bóg Swe tajemnice, odsłania przed nim Swe myśli.

Bądź gotów do właściwego słuchania! Postaraj się o ciszę i spokój wokół Ciebie a także w Tobie, abyś nie zignorował Jego głosu. Pan ma codziennie Tobie coś do powiedzenia.

Bądź posłuszny z ochotą! Powiedz TAK temu, co rozpoznałeś w Słowie Bożym, jako skierowane do Ciebie osobiście. Po słuchaniu, musi nastąpić posłuszeństwo. W ten sposób zostanie nasze myślenie i postępowanie zmienione, ukształtowane i nacechowane mocą Słowa Bożego.Dziękujemy diakonatowi w Aidlingen i tłumaczce wersji polskiej, siostrze Helenie Lisztwan, za zgodę na publikację. Dziękujemy również panu Jerzemu Kłodzie, za opracowanie i udostępnienie wersji elektronicznej.


Na początek bieżącej strony Literatura Chrześcijańska - strona główna