Wtóry list Pawła świętego do Tesalonicensów.
Kapituła 1.
1. Paweł i Sylwanus, i Tymoteusz kościołowi Tesaloniceńskiemu, który jest w Bogu Ojcu naszym i w Panie Jezusie Krystusie.
2. Łaska niech wam będzie i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezu Krysta.
3. Bracia mamy Bogu zawsze dziękować za was jako się godzi przeto, iż barzo się pomnaża wiara wasza i obfituje społeczna miłość każdego z was wszytkich.
4. Tak, iż my się z was przechwalamy u kościołów Bożych, to jest z cierpliwości waszej i wiary w wszelkim prześladowaniu waszym i w uciskach, które nosicie.
5. Która rzecz jest jawnym okazaniem sprawiedliwego sądu Bożego, na to aby was miano za godne królestwa Bożego, dla którego też ty rzeczy cierpicie.
6. Abowiemci sprawiedliwa rzecz jest u Boga, zasię tym utrapienie oddać, którzy was trapią.
7. A wam, którzy bywacie utrapieni, ulżenie z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba z Anioły możności swojej.
8. Płomienistym zapaleniem się mszcząc nad tymi, którzy Boga nie znali i ani słuchają Ewanjelijej Pana naszego Jezu Krysta.
9. Którzy karani będą wiecznym zatraceniem, skazani od obliczności Pańskiej i od możnej chwały jego.
10. Gdy przyjdzie aby był uwielbion w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszytkich wiernych w on dzień przeto, iż uwierzono świadectwu naszemu u was.
11. Dla czego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz was godnymi czynił wezwania tego i wypełnił wszytkę daremną życzliwość dobrotliwości swojej i sprawę wiary mocnie.
12. Aby było chwalone imię Pana naszego Jezu Krysta w was, a wy w nim, z łaski Boga naszego i Pana Jezu Krysta.
Kapituła 2.
1. Zatym prosimy was bracia przez przyście Pana naszego Jezu Krysta i nasze zgromadzenie do niego.
2. Abyście się rychło nie poruszyli od umysłu waszego, ani sobą trwożyli, ani przez ducha, ani przez powieść, ani przez list rzekomo od nas pisany, jakoby już blisko był dzień Krystusów.
3. Niech was żaden nie zwodzi żadna miarą, abowiem nie przyjdzie dzień Krystusów, ażby pierwej przyszło odstąpienie, a był objawion człowiek on złościwy, który jest syn zatracenia.
4. Który się sprzeciwia i wynosi przeciwko wszelkiemu, którego zową Bogiem, abo któremu chwała bywa wyrządzana tak, iż siedzi w kościele Bożym jako Bóg, okazując się jakoby był Bogiem.
5. Izali nie pamiętacie, iż jeszcze przy was będąc, tom wam powiedział?
6. A teraz wiecie co przeszkadza, aby on był objawion czasu swego.
7. Abowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylkoż ten, który teraz zawadza, będzie zawadzał aż odjęt będzie z pośrzodku.
8. A tedy objawion będzie on złoczyńca, którego Pan zniszczy Duchem ust swoich i znacznym przyściem swoim zgładzi.
9. Tego mówię, którego przyście jest z mocy szatańśkiej, z wszelaką możnością i znaki i cudami kłamliwemi.
10. I z wszelaką zdradą niesprawiedliwości w tych, którzy giną przeto, iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.
11. Przeto tedy przyszle im Bóg skuteczną moc błędu, aby kłamstwu wierzyli.
12. Iżby byli potępieni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przestali na niesprawiedliwości.
13. Ale my powinnichmy Bogu dziękować zawsze za was bracia umiłowani od Pana, iż wybrał was Bóg od początku ku zbawieniu, przez poświęcenie Ducha i wiarę prawdy.
14. Na co was wezwał przez Ewanjeliją naszę, ku otrzymaniu chwały Pana naszego Jezu Krysta.
15. Przeto tedy bracia bądźcie stateczni, a trzymajcie podaną naukę, którejeście się nauczyli, choć przez powieść, choć przez list nasz.
16. A sam Pan nasz Jezus Krystus i Bóg Ociec nasz, który umiłował nas i dał pocieszenie wieczne i nadzieję dobrą przez łaskę.
17. Niech cieszy serca nasze i twierdzi nas we wszelakiej mowie i sprawie dobrej.
Kapituła 3.
1. Na ostatek bracia módlcie się za nas aby słowo Boże szło i było chwalone jako też u was.
2. I abyśmy byli wybawieni od sprośnych i złych ludzi, abowiem nie wszytkich jest wiara.
3. Ale wiernyć jest Pan, który utwierdzi was i zachowa od złego.
4. A dufamy przez Pana o was, iż ty rzeczy, które opowiadamy wam, czynicie i czynić będziecie.
5. Zatym Pan niechaj sprawuje serca wasze ku miłości Bożej i ku oczekawaniu Krystusowemu.
6. A opowiedam i wam bracia przez imię Pana naszego Jezu Krysta, iżbyście się odłączyli od każdego brata, który się nierządnie sprawuje, a nie według nauki podanej, którą wziął od nas.
7. Abowiem sami wiecie jako nas macie naśladować, gdyżeśmy się nierządnie nie sprawowali między wami.
8. Aniśmy od żadnego biorąc chleb darmo jedli, ale z pracą i z kłopotem, we dnie i w nocy robiąc dlatego, abyśmy żadnego z was nie obrażali.
9. Nie aby śmy tego prawa nie mieli, ale abyśmy się wam sami stawili za wzór, abyście nas naśladowali.
10. Abowiem gdychmy byli u was, tochmy was opowiedali: Iż jeśliby kto nie chciał robić, ten aby nie jadł.
11. Bo słyszemy, iż niektórzy nierządnie się sprawują między wami nic nie robiąc, ale niepotrzebnych rzeczy patrzając.
12. A tym, którzy są takowi opowiedamy i prosimy ich przez Pana naszego Jezu Krysta, aby z pokojem robiąc używali chleba swego.
13. A wy bracia nie osłabiajcie dobrze czyniąc.
14. A jeśli kto nie słucha powieści naszej, tego przez list oznajmicie, ani z nim obcujcie, aby się zawstydził.
15. Ani go miejcie za nieprzyjaciela, ale upominajcie jako brata.
16. Ufam Pan pokoju, niech wam da pokój zawsze wszelakim obyczajem, Pan niech będzie z wami wszytkimi.
17. Pozdrowienie ręką moją Pawłową, który jest znak w każdym liście, tak piszę.
18. Łaska Pana naszego Jezu Krysta niechaj będzie z wami wszytkimi. Amen.


Biblia Brzeska