List Pawła świętego do Filemona.
Kapituła 1.
1. Paweł więzień Krystusa Jezusa i Tymoteusz brat, Filemonowi miłemu, a pomocnikowi naszemu.
2. I Afijej miłej i Archipowi, społecznemu z nami bojownikowi i kościołowi, który jest w domu twoim:
3. Łaska i pokój niech wam będzie od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Krystusa.
4. Dziękuję Bogu memu zawsze wspominając cię w modlitwach moich.
5. Słysząc twoję miłość i wiarę, którą masz przeciwko Panu Jezusowi i przeciw wszem świętym.
6. Aby społeczność wiary twej była skuteczna, iżby znaczno było wszytko dobre cokolwiek w was jest przez Jezusa Krystusa.
7. Abowiem wesele wielkie mamy i pocieszenie w miłości twej bracie, iż wnętrzności świętych ochłodzone są przez cię.
8. A przeto, choć mam wielką wolność w Krytusie tobie roskazać, co no cię należy,
9. A wszakże dla miłości radszej proszę, takowym będąc ja Paweł stary, a teraz też więzień Jezu Krystusów.
10. Proszę tedy za synem moim Onesymem, któregom urodził w więzieniu moim.
11. Niekiedy tobie niepożytecznym, ale teraz tobie i mnie barzo użytecznym.
12. Któregom odesłał, a ty przyjmi go, to jest wnętrzności moje.
13. Któregom ja chciał przy sobie zatrzymać, aby za cię służył mnie w więzieniu Ewanjelijej.
14. Ale bez twego zdania nie chciałem nic czynić, aby dobrodziejstwo twoje nie było jako z przymuszenia, ale z dobrej wolej, abowiem snadź ustąpił na chwilę, abyś go przyjął wiecznie.
15. Nie już jako sługę, ale zacniejszego niż sługa, to jest: brata miłego, a zwłaszcza mnie, a jakoż daleko więcej tobie według ciała i według Pana.
16. Jeśli tedy ze mną masz społeczność, przyjmi go jako mnie.
17. A jeśli cię w czym obraził, aboć co winien, to mnie przyczytaj.
18. Jam Paweł napisał ręką moją: Ja nagrodzę, choćci nie powiedam, iż też nadto i samegoś mi siebie wienien.
19. Tak bracie niech to mam za dobrodziejstwo od ciebie, ochłodź wnętrzności moje w Panie.
20. Pisałemci dufając posłuszeństwu twemu, wiedząc, iż też więcej niż powiedam uczynisz.
21. Zaraz też zgotuj mi gospodę, abowiem nadziewam się, iż przez modlitwy wasze będę wam darowan.
22. Pozdrawiają cię Epafras, który jest więźniem ze mną dla Krystusa Jezusa.
23. Marek, Arystarchus, Demas i Łukasz, pomocnicy moi.
24. Łaska Pana naszego Jezu Krysta niech będzie z duchem waszym. Amen.


Biblia Brzeska