Przedmowa

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy wyjątkowe dzieło literatury polskiej - Biblię Brzeską z 1563 roku. Przekładu tego dokonano na polecenie księcia Mikołaja Radziwiłła, w najlepszych czasach Polskiej Reformacji. W pracach nad tłumaczeniem wzięli udział uczeni tej miary, co sławny Jan Łaski, superintendent zboru obcokrajowców w Londynie.

Niestety wrogom Słowa Bożego udało się praktycznie wyeliminować ten tekst z obiegu na kilkaset lat. Nawrócony na katolicyzm syn Mikołaja Radziwiłła, wykupił znaczną część nakładu Biblii Brzeskiej i spalił publicznie. Podobny los spotkał inne kopie. Obecnie w polskich zbiorach zachowanych jest kilkanaście egzemplarzy Biblii Brzeskiej z czasów Reformacji. Jeden z nich, dzięki uprzejmości Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, posłużył jako podstawa do sporządzenia mikrofilmu, a następnie transkrypcji tekstu i zapisania go w formie elektronicznej.  Bez tej pomocy nie bylibyśmy w stanie rozpocząć dzieła w zaplanowanym terminie.

Zespół dokonujący tej pracy, udostępnia dziś jej owoce polskim chrześcijanom, filologom i wszystkim zainteresowanym do dowolnego prywatnego wykorzystania, pod warunkiem zachowania tekstu w niezmienionej formie, włączając niniejszą informację o prawach autorskich. Biblię Brzeską można cytować, powielać na prywatny użytek, drukować fragmenty. Przedruk całości, lub umieszczanie tekstu w programach komputerowych i na witrynach sieci WWW wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich do transkrypcji:

Peter Krolikowski
92 Cutler Street
Clifton, NJ 07011
USA
Kalwin@BellAtlantic.Net

Pod ten adres prosimy również nadsyłać uwagi i komentarze dotyczące tekstu Biblii Brzeskiej. Zainteresowane osoby mogą również zgłosić tam chęć otrzymywania informacji o zmianach, uzupełnieniach, poprawkach tekstu.

Oprócz wyżej wymienionego, w pracach nad przepisywaniem tekstu Nowego Testamentu Biblii Brzeskiej udział wzięli:Władysław Gluza
Daniel Janczak
Marek Nowak
Daniel Skwarek
Sylwester Szady
Slawomir Trznadel
Wojtek Tubek
Adam Tulik
Mateusz Wichary


 


Biblia Brzeska