Arka Noego | Oltarz do kadzenia | Zloty lichtarz | Zygmunt August | Zygmunt August - ilustracja II | Kurtyny z cherubinami | Nagłówek Genesis | Obóz Izraela | Ołtarz Calopalenia | Przybytek od północy | Skrzynia świadectwa | Stół chlebów pokładnych | Strona tytułowa | Ubiór najwyzszego kapłana | Wanna miedziana