Informacja o prawach autorskich

Przestrzegamy przepisów o ochronie własności intelektualnej i tego samego oczekujemy od użytkowników naszej witryny.

Materiały zgromadzone na tej witrynie należą zasadniczo do trzech kategorii:

  1. Elektroniczne kopie starych książek.
  2. Własne tłumaczenia angielskich tekstów będących w public domain.
  3. Teksty polskie, których jesteśmy autorami.

Teksty należące do pierwszej kategorii, takie jak reprodukcja książki Baxtera, czy broszury "Sąd Boży nad narodami Europy" są również w formie elektronicznej dalej własnością publiczną i nie rościmy sobie do nich żadnych praw. Uważamy jednak, że nie ma żadnego sensu umieszczanie ich w innych miejscach Internetu - wystarczy zamieścić odsyłacz do naszej witryny.

Teksty z kategorii 2 i 3 chętnie udostępniamy do dowolnego użytku prywatnego, naukowego i zborowego, takiego jak cytowanie, druk lub nagrywanie na dyskietki i dyski CD pojedynczych egzemplarzy, itd. Zastrzegamy jednak, że ich publikacja w całości lub w części na witrynach internetowych, listach dyskusyjnych, w prasie i w formie książkowej wymaga uzyskania naszej zgody.

Jeżeli jakiegoś dokumentu dotyczą szczególne - różne od wyżej podanych - warunki i zasady użytkowania to odpowiednie informacje znaleźć w samym dokumencie. Przykładem takiego tekstu jest Nowy Testament z Biblii Brzeskiej.

Autorzy.
Na początek bieżącej strony Literatura Chrześcijańska - strona główna