ΠΕΤΡΟΥ Α'

1:1 πετρος αποστολος ιησου χριστου εκλεκτοις παρεπιδημοις διασπορας ποντου γαλατιας καππαδοκιας ασιας και βιθυνιας
1:2 κατα προγνωσιν θεου πατρος εν αγιασμω πνευματος εις υπακοην και ραντισμον αιματος ιησου χριστου χαρις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη
1:3 ευλογητος ο θεος και πατηρ του κυριου ημων ιησου χριστου ο κατα το πολυ αυτου ελεος αναγεννησας ημας εις ελπιδα ζωσαν δι αναστασεως ιησου χριστου εκ νεκρων
1:4 εις κληρονομιαν αφθαρτον και αμιαντον και αμαραντον τετηρημενην εν ουρανοις εις absυμας tημας
1:5 τους εν δυναμει θεου φρουρουμενους δια πιστεως εις σωτηριαν ετοιμην αποκαλυφθηναι εν καιρω εσχατω
1:6 εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι ει δεον a[εστιν] tsbεστιν λυπηθεντες εν ποικιλοις πειρασμοις
1:7 ινα το δοκιμιον υμων της πιστεως aπολυτιμοτερον tsbπολυ tsbτιμιωτερον χρυσιου του απολλυμενου δια πυρος δε δοκιμαζομενου ευρεθη εις επαινον και tsbτιμην tsbκαι bεις δοξαν aκαι aτιμην εν αποκαλυψει ιησου χριστου
1:8 ον ουκ asιδοντες btειδοτες αγαπατε εις ον αρτι μη ορωντες πιστευοντες δε αγαλλιασθε χαρα ανεκλαλητω και δεδοξασμενη
1:9 κομιζομενοι το τελος της πιστεως a[υμων] tsbυμων σωτηριαν ψυχων
1:10 περι ης σωτηριας εξεζητησαν και aεξηραυνησαν tsbεξηρευνησαν προφηται οι περι της εις υμας χαριτος προφητευσαντες
1:11 aεραυνωντες tsbερευνωντες εις τινα η ποιον καιρον εδηλου το εν αυτοις πνευμα χριστου προμαρτυρομενον τα εις χριστον παθηματα και τας μετα ταυτα δοξας
1:12 οις απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοις abυμιν tsημιν δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελισαμενων υμας a[εν] tsbεν πνευματι αγιω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι
1:13 διο αναζωσαμενοι τας οσφυας της διανοιας υμων νηφοντες τελειως ελπισατε επι την φερομενην υμιν χαριν εν αποκαλυψει ιησου χριστου
1:14 ως τεκνα υπακοης μη συσχηματιζομενοι ταις προτερον εν τη αγνοια υμων επιθυμιαις
1:15 αλλα κατα τον καλεσαντα υμας αγιον και αυτοι αγιοι εν παση αναστροφη γενηθητε
1:16 διοτι γεγραπται a[οτι] αγιοι aεσεσθε bγινεσθε tsγενεσθε οτι εγω αγιος a[ειμι] tsbειμι
1:17 και ει πατερα επικαλεισθε τον abαπροσωπολημπτως tsαπροσωποληπτως κρινοντα κατα το εκαστου εργον εν φοβω τον της παροικιας υμων χρονον αναστραφητε
1:18 ειδοτες οτι ου φθαρτοις αργυριω η χρυσιω ελυτρωθητε εκ της ματαιας υμων αναστροφης πατροπαραδοτου
1:19 αλλα τιμιω αιματι ως αμνου αμωμου και ασπιλου χριστου
1:20 προεγνωσμενου μεν προ καταβολης κοσμου φανερωθεντος δε επ aεσχατου tsbεσχατων των χρονων δι υμας
1:21 τους δι αυτου aπιστους tsbπιστευοντας εις θεον τον εγειραντα αυτον εκ νεκρων και δοξαν αυτω δοντα ωστε την πιστιν υμων και ελπιδα ειναι εις θεον
1:22 τας ψυχας υμων ηγνικοτες εν τη υπακοη της αληθειας tsbδια tsbπνευματος εις φιλαδελφιαν ανυποκριτον εκ a[καθαρασ] tsbκαθαρας καρδιας αλληλους αγαπησατε εκτενως
1:23 αναγεγεννημενοι ουκ εκ σπορας φθαρτης αλλα αφθαρτου δια λογου ζωντος θεου και μενοντος tsbεις tsbτον tsbαιωνα
1:24 διοτι πασα σαρξ ως χορτος και πασα δοξα aαυτης tsbανθρωπου ως ανθος χορτου εξηρανθη ο χορτος και το ανθος tsbαυτου εξεπεσεν
1:25 το δε ρημα κυριου μενει εις τον αιωνα τουτο δε εστιν το ρημα το ευαγγελισθεν εις υμας
2:1 αποθεμενοι ουν πασαν κακιαν και παντα δολον και υποκρισεις και φθονους και πασας καταλαλιας
2:2 ως αρτιγεννητα βρεφη το λογικον αδολον γαλα επιποθησατε ινα εν αυτω αυξηθητε aεις aσωτηριαν
2:3 aει tsbειπερ εγευσασθε οτι χρηστος ο κυριος
2:4 προς ον προσερχομενοι λιθον ζωντα υπο ανθρωπων μεν αποδεδοκιμασμενον παρα δε θεω εκλεκτον εντιμον
2:5 και αυτοι ως λιθοι ζωντες οικοδομεισθε οικος πνευματικος aεις ιερατευμα αγιον ανενεγκαι πνευματικας θυσιας ευπροσδεκτους a[τω] tsbτω θεω δια ιησου χριστου
2:6 abδιοτι tsδιο tsκαι περιεχει εν tsbτη γραφη ιδου τιθημι εν σιων λιθον ακρογωνιαιον εκλεκτον εντιμον και ο πιστευων επ αυτω ου μη καταισχυνθη
2:7 υμιν ουν η τιμη τοις πιστευουσιν aαπιστουσιν tsbαπειθουσιν δε aλιθος tsbλιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας
2:8 και λιθος προσκομματος και πετρα σκανδαλου οι προσκοπτουσιν τω λογω απειθουντες εις ο και ετεθησαν
2:9 υμεις δε γενος εκλεκτον βασιλειον ιερατευμα εθνος αγιον λαος εις περιποιησιν οπως τας αρετας εξαγγειλητε του εκ σκοτους υμας καλεσαντος εις το θαυμαστον αυτου φως
2:10 οι ποτε ου λαος νυν δε λαος θεου οι ουκ ηλεημενοι νυν δε ελεηθεντες
2:11 αγαπητοι παρακαλω ως παροικους και παρεπιδημους απεχεσθαι των σαρκικων επιθυμιων αιτινες στρατευονται κατα της ψυχης
2:12 την αναστροφην υμων bεχοντες bκαλην εν τοις εθνεσιν atsεχοντες atsκαλην ινα εν ω καταλαλουσιν υμων ως κακοποιων εκ των καλων εργων aεποπτευοντες tsbεποπτευσαντες δοξασωσιν τον θεον εν ημερα επισκοπης
2:13 υποταγητε tsbουν παση ανθρωπινη κτισει δια τον κυριον ειτε βασιλει ως υπερεχοντι
2:14 ειτε ηγεμοσιν ως δι αυτου πεμπομενοις εις εκδικησιν tsμεν κακοποιων επαινον δε αγαθοποιων
2:15 οτι ουτως εστιν το θελημα του θεου αγαθοποιουντας φιμουν την των αφρονων ανθρωπων αγνωσιαν
2:16 ως ελευθεροι και μη ως επικαλυμμα εχοντες της κακιας την ελευθεριαν αλλ ως tsbδουλοι θεου aδουλοι
2:17 παντας τιμησατε την αδελφοτητα bαγαπησατε atsαγαπατε τον θεον φοβεισθε τον βασιλεα τιματε
2:18 οι οικεται υποτασσομενοι εν παντι φοβω τοις δεσποταις ου μονον τοις αγαθοις και επιεικεσιν αλλα και τοις σκολιοις
2:19 τουτο γαρ χαρις ει δια συνειδησιν θεου υποφερει τις λυπας πασχων αδικως
2:20 ποιον γαρ κλεος ει αμαρτανοντες και κολαφιζομενοι υπομενειτε αλλ ει αγαθοποιουντες και πασχοντες υπομενειτε τουτο χαρις παρα θεω
2:21 εις τουτο γαρ εκληθητε οτι και χριστος επαθεν υπερ aυμων tsbημων abυμιν tsημιν υπολιμπανων υπογραμμον ινα επακολουθησητε τοις ιχνεσιν αυτου
2:22 ος αμαρτιαν ουκ εποιησεν ουδε ευρεθη δολος εν τω στοματι αυτου
2:23 ος λοιδορουμενος ουκ αντελοιδορει πασχων ουκ ηπειλει παρεδιδου δε τω κρινοντι δικαιως
2:24 ος τας αμαρτιας ημων αυτος ανηνεγκεν εν τω σωματι αυτου επι το ξυλον ινα ταις αμαρτιαις απογενομενοι τη δικαιοσυνη ζησωμεν ου τω μωλωπι tsbαυτου ιαθητε
2:25 ητε γαρ ως προβατα aπλανωμενοι tsbπλανωμενα aαλλα tsbαλλ επεστραφητε νυν επι τον ποιμενα και επισκοπον των ψυχων υμων
3:1 ομοιως a[αι] tsbαι γυναικες υποτασσομεναι τοις ιδιοις ανδρασιν ινα και ει τινες απειθουσιν τω λογω δια της των γυναικων αναστροφης ανευ λογου abκερδηθησονται tsκερδηθησωνται
3:2 εποπτευσαντες την εν φοβω αγνην αναστροφην υμων
3:3 ων εστω ουχ ο εξωθεν εμπλοκης τριχων και περιθεσεως χρυσιων η ενδυσεως ιματιων κοσμος
3:4 αλλ ο κρυπτος της καρδιας ανθρωπος εν τω αφθαρτω του aπραεως tsbπραεος και ησυχιου πνευματος ο εστιν ενωπιον του θεου πολυτελες
3:5 ουτως γαρ ποτε και αι αγιαι γυναικες αι ελπιζουσαι aεις tsbεπι tsτον θεον εκοσμουν εαυτας υποτασσομεναι τοις ιδιοις ανδρασιν
3:6 ως σαρρα υπηκουσεν τω αβρααμ κυριον αυτον καλουσα ης εγενηθητε τεκνα αγαθοποιουσαι και μη φοβουμεναι μηδεμιαν πτοησιν
3:7 οι ανδρες ομοιως συνοικουντες κατα γνωσιν ως ασθενεστερω σκευει τω γυναικειω απονεμοντες τιμην ως και aσυγκληρονομοις tsbσυγκληρονομοι χαριτος ζωης εις το μη abεγκοπτεσθαι tsεκκοπτεσθαι τας προσευχας υμων
3:8 το δε τελος παντες ομοφρονες συμπαθεις φιλαδελφοι ευσπλαγχνοι aταπεινοφρονες tsbφιλοφρονες
3:9 μη αποδιδοντες κακον αντι κακου η λοιδοριαν αντι λοιδοριας τουναντιον δε ευλογουντες tsbειδοτες οτι εις τουτο εκληθητε ινα ευλογιαν κληρονομησητε
3:10 ο γαρ θελων ζωην αγαπαν και ιδειν ημερας αγαθας παυσατω την γλωσσαν tsbαυτου απο κακου και χειλη tsbαυτου του μη λαλησαι δολον
3:11 εκκλινατω aδε απο κακου και ποιησατω αγαθον ζητησατω ειρηνην και διωξατω αυτην
3:12 οτι tsοι οφθαλμοι κυριου επι δικαιους και ωτα αυτου εις δεησιν αυτων προσωπον δε κυριου επι ποιουντας κακα
3:13 και τις ο κακωσων υμας εαν του αγαθου aζηλωται tsbμιμηται γενησθε
3:14 αλλ ει και πασχοιτε δια δικαιοσυνην μακαριοι τον δε φοβον αυτων μη φοβηθητε μηδε ταραχθητε
3:15 κυριον δε τον aχριστον tsbθεον αγιασατε εν ταις καρδιαις υμων ετοιμοι tsbδε αει προς απολογιαν παντι τω αιτουντι υμας λογον περι της εν υμιν ελπιδος aαλλα μετα πραυτητος και φοβου
3:16 συνειδησιν εχοντες αγαθην ινα εν ω aκαταλαλεισθε tsbκαταλαλωσιν tsbυμων tsbως tsbκακοποιων καταισχυνθωσιν οι επηρεαζοντες υμων την αγαθην εν χριστω αναστροφην
3:17 κρειττον γαρ αγαθοποιουντας ει abθελοι tsθελει το θελημα του θεου πασχειν η κακοποιουντας
3:18 οτι και χριστος απαξ περι αμαρτιων επαθεν δικαιος υπερ αδικων ινα abυμας tsημας προσαγαγη τω θεω θανατωθεις μεν σαρκι ζωοποιηθεις δε tsτω πνευματι
3:19 εν ω και τοις εν φυλακη πνευμασιν πορευθεις εκηρυξεν
3:20 απειθησασιν ποτε οτε abαπεξεδεχετο tsαπαξ tsεξεδεχετο η του θεου μακροθυμια εν ημεραις νωε κατασκευαζομενης κιβωτου εις ην aολιγοι tsbολιγαι abτουτ abεστιν tsτουτεστιν οκτω ψυχαι διεσωθησαν δι υδατος
3:21 sω abtο atsκαι tsημας aυμας αντιτυπον νυν bκαι bημας σωζει βαπτισμα ου σαρκος αποθεσις ρυπου αλλα συνειδησεως αγαθης επερωτημα εις θεον δι αναστασεως ιησου χριστου
3:22 ος εστιν εν δεξια a[του] tsbτου θεου πορευθεις εις ουρανον υποταγεντων αυτω αγγελων και εξουσιων και δυναμεων
4:1 χριστου ουν παθοντος tsbυπερ tsbημων σαρκι και υμεις την αυτην εννοιαν οπλισασθε οτι ο παθων tsbεν σαρκι πεπαυται αμαρτιας
4:2 εις το μηκετι ανθρωπων επιθυμιαις αλλα θεληματι θεου τον επιλοιπον εν σαρκι βιωσαι χρονον
4:3 αρκετος γαρ bυμιν tsημιν ο παρεληλυθως χρονος tsbτου tsbβιου το aβουλημα tsbθελημα των εθνων aκατειργασθαι tsbκατεργασασθαι πεπορευμενους εν ασελγειαις επιθυμιαις οινοφλυγιαις κωμοις ποτοις και αθεμιτοις aειδωλολατριαις tsbειδωλολατρειαις
4:4 εν ω ξενιζονται μη συντρεχοντων υμων εις την αυτην της ασωτιας αναχυσιν βλασφημουντες
4:5 οι αποδωσουσιν λογον τω ετοιμως εχοντι κριναι ζωντας και νεκρους
4:6 εις τουτο γαρ και νεκροις ευηγγελισθη ινα aκριθωσι tsbκριθωσιν μεν κατα ανθρωπους σαρκι aζωσι tsbζωσιν δε κατα θεον πνευματι
4:7 παντων δε το τελος ηγγικεν σωφρονησατε ουν και νηψατε εις tsbτας προσευχας
4:8 προ παντων tsbδε την εις εαυτους αγαπην εκτενη εχοντες οτι sη αγαπη aκαλυπτει tsbκαλυψει πληθος αμαρτιων
4:9 φιλοξενοι εις αλληλους ανευ aγογγυσμου tsbγογγυσμων
4:10 εκαστος καθως ελαβεν χαρισμα εις εαυτους αυτο διακονουντες ως καλοι οικονομοι ποικιλης χαριτος θεου
4:11 ει τις λαλει ως λογια θεου ει τις διακονει ως εξ ισχυος bως atsης χορηγει ο θεος ινα εν πασιν δοξαζηται ο θεος δια ιησου χριστου ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην
4:12 αγαπητοι μη ξενιζεσθε τη εν υμιν πυρωσει προς πειρασμον υμιν γινομενη ως ξενου υμιν συμβαινοντος
4:13 αλλα καθο κοινωνειτε τοις του χριστου παθημασιν χαιρετε ινα και εν τη αποκαλυψει της δοξης αυτου χαρητε αγαλλιωμενοι
4:14 ει ονειδιζεσθε εν ονοματι χριστου μακαριοι οτι το της δοξης και το του θεου πνευμα εφ υμας αναπαυεται tsbκατα tsbμεν tsbαυτους tsbβλασφημειται tsbκατα tsbδε tsbυμας tsbδοξαζεται
4:15 μη γαρ τις υμων πασχετω ως φονευς η κλεπτης η κακοποιος η ως aαλλοτριεπισκοπος tsbαλλοτριοεπισκοπος
4:16 ει δε ως χριστιανος μη αισχυνεσθω δοξαζετω δε τον θεον εν τω aονοματι tsbμερει τουτω
4:17 οτι a[ο] tsbο καιρος του αρξασθαι το κριμα απο του οικου του θεου ει δε πρωτον αφ ημων τι το τελος των απειθουντων τω του θεου ευαγγελιω
4:18 και ει ο δικαιος μολις σωζεται ο ασεβης και αμαρτωλος που φανειται
4:19 ωστε και οι πασχοντες κατα το θελημα του θεου tsbως πιστω κτιστη παρατιθεσθωσαν τας ψυχας abαυτων tsεαυτων εν αγαθοποιια
5:1 πρεσβυτερους aουν tsbτους εν υμιν παρακαλω ο συμπρεσβυτερος και μαρτυς των του χριστου παθηματων ο και της μελλουσης αποκαλυπτεσθαι δοξης κοινωνος
5:2 ποιμανατε το εν υμιν ποιμνιον του θεου a[επισκοπουντεσ] tsbεπισκοπουντες μη αναγκαστως aαλλα tsbαλλ εκουσιως aκατα aθεον μηδε αισχροκερδως αλλα προθυμως
5:3 bμηδε atsμηδ ως κατακυριευοντες των κληρων αλλα τυποι γινομενοι του ποιμνιου
5:4 και φανερωθεντος του αρχιποιμενος κομιεισθε τον αμαραντινον της δοξης στεφανον
5:5 ομοιως νεωτεροι υποταγητε πρεσβυτεροις παντες δε αλληλοις tsbυποτασσομενοι την ταπεινοφροσυνην εγκομβωσασθε οτι a[ο] tsbο θεος υπερηφανοις αντιτασσεται ταπεινοις δε διδωσιν χαριν
5:6 ταπεινωθητε ουν υπο την κραταιαν χειρα του θεου ινα υμας υψωση εν καιρω
5:7 πασαν την μεριμναν υμων aεπιριψαντες tsbεπιρριψαντες επ αυτον οτι αυτω μελει περι υμων
5:8 νηψατε γρηγορησατε tsοτι ο αντιδικος υμων διαβολος ως λεων ωρυομενος περιπατει ζητων a[τινα] tsbτινα aκαταπιειν tsbκαταπιη
5:9 ω αντιστητε στερεοι τη πιστει ειδοτες τα αυτα των παθηματων τη εν a[τω] κοσμω υμων αδελφοτητι επιτελεισθαι
5:10 ο δε θεος πασης χαριτος ο καλεσας abυμας tsημας εις την αιωνιον αυτου δοξαν εν χριστω a[ιησου] tsbιησου ολιγον παθοντας αυτος aκαταρτισει tsbκαταρτισαι tsbυμας abστηριξει tsστηριξαι abσθενωσει tsσθενωσαι abθεμελιωσει tsθεμελιωσαι
5:11 αυτω tsbη tsbδοξα tsbκαι το κρατος εις τους αιωνας tsbτων tsbαιωνων αμην
5:12 δια σιλουανου υμιν του πιστου αδελφου ως λογιζομαι δι ολιγων εγραψα παρακαλων και επιμαρτυρων ταυτην ειναι αληθη χαριν του θεου εις ην aστητε tsbεστηκατε
5:13 ασπαζεται υμας η εν βαβυλωνι συνεκλεκτη και μαρκος ο υιος μου
5:14 ασπασασθε αλληλους εν φιληματι αγαπης ειρηνη υμιν πασιν τοις εν χριστω tsbιησου tsbαμην