ΠΕΤΡΟΥ Β'

1:1 sσιμων abtσυμεων πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιμον ημιν λαχουσιν πιστιν εν δικαιοσυνη του θεου ημων και σωτηρος sημων ιησου χριστου
1:2 χαρις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη εν επιγνωσει του θεου και ιησου του κυριου ημων
1:3 ως παντα ημιν της θειας δυναμεως αυτου τα προς ζωην και ευσεβειαν δεδωρημενης δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ημας aιδια tsbδια aδοξη tsbδοξης και aαρετη tsbαρετης
1:4 δι ων τα abτιμια aκαι atsμεγιστα ημιν tsbκαι bμεγιστα tsτιμια επαγγελματα δεδωρηται ινα δια τουτων γενησθε θειας κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες της εν aτω κοσμω εν επιθυμια φθορας
1:5 και αυτο τουτο δε σπουδην πασαν παρεισενεγκαντες επιχορηγησατε εν τη πιστει υμων την αρετην εν δε τη αρετη την γνωσιν
1:6 εν δε τη γνωσει την εγκρατειαν εν δε τη εγκρατεια την υπομονην εν δε τη υπομονη την ευσεβειαν
1:7 εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην
1:8 ταυτα γαρ υμιν υπαρχοντα και πλεοναζοντα ουκ αργους ουδε ακαρπους καθιστησιν εις την του κυριου ημων ιησου χριστου επιγνωσιν
1:9 ω γαρ μη παρεστιν ταυτα τυφλος εστιν μυωπαζων ληθην λαβων του καθαρισμου των παλαι αυτου αμαρτιων
1:10 διο μαλλον αδελφοι σπουδασατε βεβαιαν υμων την κλησιν και εκλογην ποιεισθαι ταυτα γαρ ποιουντες ου μη πταισητε ποτε
1:11 ουτως γαρ πλουσιως επιχορηγηθησεται υμιν η εισοδος εις την αιωνιον βασιλειαν του κυριου ημων και σωτηρος ιησου χριστου
1:12 διο aμελλησω tsbουκ tsbαμελησω tsυμας αει abυμας υπομιμνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας και εστηριγμενους εν τη παρουση αληθεια
1:13 δικαιον δε ηγουμαι εφ οσον ειμι εν τουτω τω σκηνωματι διεγειρειν υμας εν υπομνησει
1:14 ειδως οτι ταχινη εστιν η αποθεσις του σκηνωματος μου καθως και ο κυριος ημων ιησους χριστος εδηλωσεν μοι
1:15 σπουδασω δε και εκαστοτε εχειν υμας μετα την εμην εξοδον την τουτων μνημην ποιεισθαι
1:16 ου γαρ σεσοφισμενοις μυθοις εξακολουθησαντες εγνωρισαμεν υμιν την του κυριου ημων ιησου χριστου δυναμιν και παρουσιαν αλλ εποπται γενηθεντες της εκεινου μεγαλειοτητος
1:17 λαβων γαρ παρα θεου πατρος τιμην και δοξαν φωνης ενεχθεισης αυτω τοιασδε υπο της μεγαλοπρεπους δοξης tsbουτος tsbεστιν ο υιος μου ο αγαπητος aμου aουτος aεστιν εις ον εγω ευδοκησα
1:18 και ταυτην την φωνην ημεις ηκουσαμεν εξ ουρανου ενεχθεισαν συν αυτω οντες εν τω tsbορει tsbτω αγιω aορει
1:19 και εχομεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι εν αυχμηρω τοπω εως ου ημερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων
1:20 τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι πασα προφητεια γραφης ιδιας επιλυσεως ου γινεται
1:21 ου γαρ θεληματι ανθρωπου ηνεχθη tsbποτε προφητεια aποτε aαλλα tsbαλλ υπο πνευματος αγιου φερομενοι ελαλησαν aαπο tοι tsbαγιοι θεου ανθρωποι
2:1 εγενοντο δε και ψευδοπροφηται εν τω λαω ως και εν υμιν εσονται ψευδοδιδασκαλοι οιτινες παρεισαξουσιν αιρεσεις απωλειας και τον αγορασαντα αυτους δεσποτην αρνουμενοι επαγοντες εαυτοις ταχινην απωλειαν
2:2 και πολλοι εξακολουθησουσιν αυτων ταις abασελγειαις tsαπωλειαις δι ους η οδος της αληθειας βλασφημηθησεται
2:3 και εν πλεονεξια πλαστοις λογοις υμας εμπορευσονται οις το κριμα εκπαλαι ουκ αργει και η απωλεια αυτων ου bνυσταξει atsνυσταζει
2:4 ει γαρ ο θεος αγγελων αμαρτησαντων ουκ εφεισατο αλλα σειραις ζοφου ταρταρωσας παρεδωκεν εις κρισιν abτηρουμενους tsτετηρημενους
2:5 και αρχαιου κοσμου ουκ εφεισατο abαλλα tsαλλ ογδοον νωε δικαιοσυνης κηρυκα εφυλαξεν κατακλυσμον κοσμω ασεβων επαξας
2:6 και πολεις σοδομων και γομορρας τεφρωσας a[καταστροφη] tsbκαταστροφη κατεκρινεν υποδειγμα μελλοντων a tsbασεβειν τεθεικως
2:7 και δικαιον λωτ καταπονουμενον υπο της των αθεσμων εν ασελγεια αναστροφης ερρυσατο
2:8 βλεμματι γαρ και ακοη ο δικαιος εγκατοικων εν αυτοις ημεραν εξ ημερας ψυχην δικαιαν ανομοις εργοις εβασανιζεν
2:9 οιδεν κυριος ευσεβεις εκ sπειρασμων abtπειρασμου ρυεσθαι αδικους δε εις ημεραν κρισεως κολαζομενους τηρειν
2:10 μαλιστα δε τους οπισω σαρκος εν επιθυμια μιασμου πορευομενους και κυριοτητος καταφρονουντας τολμηται αυθαδεις δοξας ου τρεμουσιν βλασφημουντες
2:11 οπου αγγελοι ισχυι και δυναμει μειζονες οντες ου φερουσιν κατ αυτων παρα aκυριου tsbκυριω βλασφημον κρισιν
2:12 ουτοι δε ως αλογα ζωα aγεγεννημενα φυσικα tsbγεγενημενα εις αλωσιν και φθοραν εν οις αγνοουσιν βλασφημουντες εν τη φθορα αυτων aκαι aφθαρησονται tsbκαταφθαρησονται
2:13 aαδικουμενοι tsbκομιουμενοι μισθον αδικιας ηδονην ηγουμενοι την εν ημερα τρυφην σπιλοι και μωμοι εντρυφωντες εν ταις απαταις αυτων συνευωχουμενοι υμιν
2:14 οφθαλμους εχοντες μεστους μοιχαλιδος και ακαταπαυστους αμαρτιας δελεαζοντες ψυχας αστηρικτους καρδιαν γεγυμνασμενην abπλεονεξιας tsπλεονεξιαις εχοντες καταρας τεκνα
2:15 aκαταλειποντες tsbκαταλιποντες tsτην ευθειαν οδον επλανηθησαν εξακολουθησαντες τη οδω του βαλααμ του βοσορ ος μισθον αδικιας ηγαπησεν
2:16 ελεγξιν δε εσχεν ιδιας παρανομιας υποζυγιον αφωνον εν ανθρωπου φωνη φθεγξαμενον εκωλυσεν την του προφητου παραφρονιαν
2:17 ουτοι εισιν πηγαι ανυδροι aκαι aομιχλαι tsbνεφελαι υπο λαιλαπος ελαυνομεναι οις ο ζοφος του σκοτους tsbεις tsbαιωνα τετηρηται
2:18 υπερογκα γαρ ματαιοτητος φθεγγομενοι δελεαζουσιν εν επιθυμιαις σαρκος sεν ασελγειαις τους aολιγως tsbοντως aαποφευγοντας tsbαποφυγοντας τους εν πλανη αναστρεφομενους
2:19 ελευθεριαν αυτοις επαγγελλομενοι αυτοι δουλοι υπαρχοντες της φθορας ω γαρ τις ηττηται τουτω tsbκαι δεδουλωται
2:20 ει γαρ αποφυγοντες τα μιασματα του κοσμου εν επιγνωσει του κυριου a[ημων] και σωτηρος ιησου χριστου τουτοις δε παλιν εμπλακεντες ηττωνται γεγονεν αυτοις τα εσχατα χειρονα των πρωτων
2:21 κρειττον γαρ ην αυτοις μη επεγνωκεναι την οδον της δικαιοσυνης η επιγνουσιν aυποστρεψαι tsbεπιστρεψαι εκ της παραδοθεισης αυτοις αγιας εντολης
2:22 συμβεβηκεν tsbδε αυτοις το της αληθους παροιμιας κυων επιστρεψας επι το ιδιον εξεραμα και υς λουσαμενη εις aκυλισμον tsbκυλισμα βορβορου
3:1 ταυτην ηδη αγαπητοι δευτεραν υμιν γραφω επιστολην εν αις διεγειρω υμων εν υπομνησει την ειλικρινη διανοιαν
3:2 μνησθηναι των προειρημενων ρηματων υπο των αγιων προφητων και της των αποστολων abυμων tsημων εντολης του κυριου και σωτηρος
3:3 τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι ελευσονται επ aεσχατων tsbεσχατου των ημερων a[εν] aεμπαιγμονη εμπαικται κατα τας ιδιας tsαυτων επιθυμιας abαυτων πορευομενοι
3:4 και λεγοντες που εστιν η επαγγελια της παρουσιας αυτου αφ ης γαρ οι πατερες εκοιμηθησαν παντα ουτως διαμενει απ αρχης κτισεως
3:5 λανθανει γαρ αυτους τουτο θελοντας οτι ουρανοι ησαν εκπαλαι και γη εξ υδατος και δι υδατος συνεστωσα τω του θεου λογω
3:6 δι ων ο τοτε κοσμος υδατι κατακλυσθεις απωλετο
3:7 οι δε νυν ουρανοι και η γη absτω asαυτω btαυτου λογω τεθησαυρισμενοι εισιν πυρι τηρουμενοι εις ημεραν κρισεως και απωλειας των ασεβων ανθρωπων
3:8 εν δε τουτο μη λανθανετω υμας αγαπητοι οτι μια ημερα παρα κυριω ως χιλια ετη και χιλια ετη ως ημερα μια
3:9 ου βραδυνει tsbο κυριος της επαγγελιας ως τινες βραδυτητα ηγουνται αλλα μακροθυμει εις aυμας tsbημας μη βουλομενος τινας απολεσθαι αλλα παντας εις μετανοιαν χωρησαι
3:10 ηξει δε tsbη ημερα κυριου ως κλεπτης εν tsbνυκτι tsbεν η οι ουρανοι ροιζηδον παρελευσονται στοιχεια δε καυσουμενα aλυθησεται tsbλυθησονται και γη και τα εν αυτη εργα aευρεθησεται tsbκατακαησεται
3:11 τουτων aουτως tsbουν παντων λυομενων ποταπους δει υπαρχειν a[υμασ] tsbυμας εν αγιαις αναστροφαις και ευσεβειαισ
3:12 προσδοκωντας και σπευδοντας την παρουσιαν της του θεου ημερας δι ην ουρανοι πυρουμενοι λυθησονται και στοιχεια καυσουμενα τηκεται
3:13 καινους δε ουρανους και γην καινην κατα το επαγγελμα αυτου προσδοκωμεν εν οις δικαιοσυνη κατοικει
3:14 διο αγαπητοι ταυτα προσδοκωντες σπουδασατε ασπιλοι και αμωμητοι αυτω ευρεθηναι εν ειρηνη
3:15 και την του κυριου ημων μακροθυμιαν σωτηριαν ηγεισθε καθως και ο αγαπητος ημων αδελφος παυλος κατα την tsbαυτω δοθεισαν aαυτω σοφιαν εγραψεν υμιν
3:16 ως και εν πασαις tsbταις επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν aαις tsbοις εστιν δυσνοητα τινα α οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν
3:17 υμεις ουν αγαπητοι προγινωσκοντες φυλασσεσθε ινα μη τη των αθεσμων πλανη συναπαχθεντες εκπεσητε του ιδιου στηριγμου
3:18 αυξανετε δε εν χαριτι και γνωσει του κυριου ημων και σωτηρος ιησου χριστου αυτω η δοξα και νυν και εις ημεραν αιωνος a[αμην] tsbαμην