ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

1:1 παυλος αποστολος tsbιησου χριστου aιησου δια θεληματος θεου και τιμοθεος ο αδελφος
1:2 τοις εν asκολοσσαις btκολασσαις αγιοις και πιστοις αδελφοις εν χριστω χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων tsbκαι tsbκυριου tsbιησου tsbχριστου
1:3 ευχαριστουμεν τω θεω tsbκαι πατρι του κυριου ημων ιησου χριστου παντοτε περι υμων προσευχομενοι
1:4 ακουσαντες την πιστιν υμων εν χριστω ιησου και την αγαπην aην aεχετε tsbτην εις παντας τους αγιους
1:5 δια την ελπιδα την αποκειμενην υμιν εν τοις ουρανοις ην προηκουσατε εν τω λογω της αληθειας του ευαγγελιου
1:6 του παροντος εις υμας καθως και εν παντι τω κοσμω tsbκαι εστιν καρποφορουμενον aκαι b[και aαυξανομενον bαυξανομενον] καθως και εν υμιν αφ ης ημερας ηκουσατε και επεγνωτε την χαριν του θεου εν αληθεια
1:7 καθως tsbκαι εμαθετε απο επαφρα του αγαπητου συνδουλου ημων ος εστιν πιστος υπερ υμων διακονος του χριστου
1:8 ο και δηλωσας ημιν την υμων αγαπην εν πνευματι
1:9 δια τουτο και ημεις αφ ης ημερας ηκουσαμεν ου παυομεθα υπερ υμων προσευχομενοι και αιτουμενοι ινα πληρωθητε την επιγνωσιν του θεληματος αυτου εν παση σοφια και συνεσει πνευματικη
1:10 περιπατησαι tsbυμας αξιως του κυριου εις πασαν αρεσκειαν εν παντι εργω αγαθω καρποφορουντες και αυξανομενοι aτη aεπιγνωσει tsbεις tsbτην tsbεπιγνωσιν του θεου
1:11 εν παση δυναμει δυναμουμενοι κατα το κρατος της δοξης αυτου εις πασαν υπομονην και μακροθυμιαν μετα χαρας
1:12 ευχαριστουντες τω πατρι τω ικανωσαντι aυμας tsbημας εις την μεριδα του κληρου των αγιων εν τω φωτι
1:13 ος ερρυσατο ημας εκ της εξουσιας του σκοτους και μετεστησεν εις την βασιλειαν του υιου της αγαπης αυτου
1:14 εν ω εχομεν την απολυτρωσιν b[δια tsδια tsbτου tsbαιματος bαυτου] tsαυτου την αφεσιν των αμαρτιων
1:15 ος εστιν εικων του θεου του αορατου πρωτοτοκος πασης κτισεως
1:16 οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα tsbτα εν τοις ουρανοις και tsbτα επι της γης τα ορατα και τα αορατα ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται
1:17 και αυτος εστιν προ παντων και τα παντα εν αυτω συνεστηκεν
1:18 και αυτος εστιν η κεφαλη του σωματος της εκκλησιας ος εστιν αρχη πρωτοτοκος εκ των νεκρων ινα γενηται εν πασιν αυτος πρωτευων
1:19 οτι εν αυτω ευδοκησεν παν το πληρωμα κατοικησαι
1:20 και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον ειρηνοποιησας δια του αιματος του σταυρου αυτου a[δι tsbδι aαυτου] tsbαυτου ειτε τα επι της γης ειτε τα bεπι atsεν τοις ουρανοις
1:21 και υμας ποτε οντας απηλλοτριωμενους και εχθρους τη διανοια εν τοις εργοις τοις πονηροις νυνι δε αποκατηλλαξεν
1:22 εν τω σωματι της σαρκος αυτου δια του θανατου παραστησαι υμας αγιους και αμωμους και ανεγκλητους κατενωπιον αυτου
1:23 aει aγε tsbειγε επιμενετε τη πιστει τεθεμελιωμενοι και εδραιοι και μη μετακινουμενοι απο της ελπιδος του ευαγγελιου ου ηκουσατε του κηρυχθεντος εν παση tsbτη κτισει τη υπο τον ουρανον ου εγενομην εγω παυλος διακονος
1:24 sος νυν χαιρω εν τοις παθημασιν tsμου υπερ υμων και ανταναπληρω τα υστερηματα των θλιψεων του χριστου εν τη σαρκι μου υπερ του σωματος αυτου ο εστιν η εκκλησια
1:25 ης εγενομην εγω διακονος κατα την οικονομιαν του θεου την δοθεισαν μοι εις υμας πληρωσαι τον λογον του θεου
1:26 το μυστηριον το αποκεκρυμμενον απο των αιωνων και απο των γενεων aνυν tsbνυνι δε εφανερωθη τοις αγιοις αυτου
1:27 οις ηθελησεν ο θεος γνωρισαι abτι tsτις abτο tsο πλουτος της δοξης του μυστηριου τουτου εν τοις εθνεσιν aο tsbος εστιν χριστος εν υμιν η ελπις της δοξης
1:28 ον ημεις καταγγελλομεν νουθετουντες παντα ανθρωπον και διδασκοντες παντα ανθρωπον εν παση σοφια ινα παραστησωμεν παντα ανθρωπον τελειον εν χριστω tsbιησου
1:29 εις ο και κοπιω αγωνιζομενος κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην εν εμοι εν δυναμει
2:1 θελω γαρ υμας ειδεναι ηλικον αγωνα εχω aυπερ tsbπερι υμων και των εν λαοδικεια και οσοι ουχ aεορακαν tsbεωρακασιν το προσωπον μου εν σαρκι
2:2 ινα παρακληθωσιν αι καρδιαι αυτων aσυμβιβασθεντες tsbσυμβιβασθεντων εν αγαπη και εις aπαν tsbπαντα aπλουτος tsbπλουτον της πληροφοριας της συνεσεως εις επιγνωσιν του μυστηριου του θεου tsbκαι tsbπατρος tsbκαι tsbτου χριστου
2:3 εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και tsbτης γνωσεως αποκρυφοι
2:4 τουτο tsbδε λεγω ινα aμηδεις tsbμη tsbτις υμας παραλογιζηται εν πιθανολογια
2:5 ει γαρ και τη σαρκι απειμι αλλα τω πνευματι συν υμιν ειμι χαιρων και βλεπων υμων την ταξιν και το στερεωμα της εις χριστον πιστεως υμων
2:6 ως ουν παρελαβετε τον χριστον ιησουν τον κυριον εν αυτω περιπατειτε
2:7 ερριζωμενοι και εποικοδομουμενοι εν αυτω και βεβαιουμενοι tsbεν τη πιστει καθως εδιδαχθητε περισσευοντες εν tsbαυτη tsbεν ευχαριστια
2:8 βλεπετε μη τις υμας εσται ο συλαγωγων δια της φιλοσοφιας και κενης απατης κατα την παραδοσιν των ανθρωπων κατα τα στοιχεια του κοσμου και ου κατα χριστον
2:9 οτι εν αυτω κατοικει παν το πληρωμα της θεοτητος σωματικως
2:10 και εστε εν αυτω πεπληρωμενοι ος εστιν η κεφαλη πασης αρχης και εξουσιας
2:11 εν ω και περιετμηθητε περιτομη αχειροποιητω εν τη απεκδυσει του σωματος tsbτων tsbαμαρτιων της σαρκος εν τη περιτομη του χριστου
2:12 συνταφεντες αυτω εν τω aβαπτισμω tsbβαπτισματι εν ω και συνηγερθητε δια της πιστεως της ενεργειας του θεου του εγειραντος αυτον εκ tsbτων νεκρων
2:13 και υμας νεκρους οντας a[εν] tsbεν τοις παραπτωμασιν και τη ακροβυστια της σαρκος υμων absσυνεζωοποιησεν tσυνεζωποιησεν abυμας συν αυτω χαρισαμενος sυμιν abtημιν παντα τα παραπτωματα
2:14 εξαλειψας το καθ ημων χειρογραφον τοις δογμασιν ο ην υπεναντιον ημιν και αυτο ηρκεν εκ του μεσου προσηλωσας αυτο τω σταυρω
2:15 απεκδυσαμενος τας αρχας και τας εξουσιας εδειγματισεν εν παρρησια θριαμβευσας αυτους εν αυτω
2:16 μη ουν τις υμας κρινετω εν βρωσει aκαι tsbη εν ποσει η εν μερει εορτης η aνεομηνιας tsbνουμηνιας η σαββατων
2:17 α εστιν σκια των μελλοντων το δε σωμα atsτου χριστου
2:18 μηδεις υμας καταβραβευετω θελων εν ταπεινοφροσυνη και θρησκεια των αγγελων α tsbμη εωρακεν εμβατευων εικη φυσιουμενος υπο του νοος της σαρκος αυτου
2:19 και ου κρατων την κεφαλην εξ ου παν το σωμα δια των αφων και συνδεσμων επιχορηγουμενον και συμβιβαζομενον αυξει την αυξησιν του θεου
2:20 ει tsουν απεθανετε συν tsτω χριστω απο των στοιχειων του κοσμου τι ως ζωντες εν κοσμω δογματιζεσθε
2:21 μη αψη μηδε γευση μηδε θιγης
2:22 α εστιν παντα εις φθοραν τη αποχρησει κατα τα ενταλματα και διδασκαλιας των ανθρωπων
2:23 ατινα εστιν λογον μεν εχοντα σοφιας εν aεθελοθρησκια tsbεθελοθρησκεια και ταπεινοφροσυνη a[και] tsbκαι αφειδια σωματος ουκ εν τιμη τινι προς πλησμονην της σαρκος
3:1 ει ουν συνηγερθητε τω χριστω τα ανω ζητειτε ου ο χριστος εστιν εν δεξια του θεου καθημενος
3:2 τα ανω φρονειτε μη τα επι της γης
3:3 απεθανετε γαρ και η ζωη υμων κεκρυπται συν τω χριστω εν τω θεω
3:4 οταν ο χριστος φανερωθη η ζωη aυμων tsbημων τοτε και υμεις συν αυτω φανερωθησεσθε εν δοξη
3:5 νεκρωσατε ουν τα μελη tsbυμων τα επι της γης πορνειαν ακαθαρσιαν παθος επιθυμιαν κακην και την πλεονεξιαν ητις εστιν aειδωλολατρια tsbειδωλολατρεια
3:6 δι α ερχεται η οργη του θεου a[επι tsbεπι τους υιους της aαπειθειασ] tsbαπειθειας
3:7 εν οις και υμεις περιεπατησατε ποτε οτε εζητε εν aτουτοις tsbαυτοις
3:8 νυνι δε αποθεσθε και υμεις τα παντα οργην θυμον κακιαν βλασφημιαν αισχρολογιαν εκ του στοματος υμων
3:9 μη ψευδεσθε εις αλληλους απεκδυσαμενοι τον παλαιον ανθρωπον συν ταις πραξεσιν αυτου
3:10 και ενδυσαμενοι τον νεον τον ανακαινουμενον εις επιγνωσιν κατ εικονα του κτισαντος αυτον
3:11 οπου ουκ ενι ελλην και ιουδαιος περιτομη και ακροβυστια βαρβαρος σκυθης δουλος ελευθερος αλλα a[τα] tsbτα παντα και εν πασιν χριστος
3:12 ενδυσασθε ουν ως εκλεκτοι του θεου αγιοι και ηγαπημενοι σπλαγχνα abοικτιρμου tsοικτιρμων χρηστοτητα ταπεινοφροσυνην aπραυτητα tsbπραοτητα μακροθυμιαν
3:13 ανεχομενοι αλληλων και χαριζομενοι εαυτοις εαν τις προς τινα εχη μομφην καθως και ο aκυριος tsbχριστος εχαρισατο υμιν ουτως και υμεις
3:14 επι πασιν δε τουτοις την αγαπην aο tsbητις εστιν συνδεσμος της τελειοτητος
3:15 και η ειρηνη του aχριστου tsbθεου βραβευετω εν ταις καρδιαις υμων εις ην και εκληθητε εν ενι σωματι και ευχαριστοι γινεσθε
3:16 ο λογος του χριστου ενοικειτω εν υμιν πλουσιως εν παση σοφια διδασκοντες και νουθετουντες εαυτους ψαλμοις tsbκαι υμνοις tsbκαι ωδαις πνευματικαις εν a[τη] χαριτι αδοντες εν aταις tsbτη aκαρδιαις tsbκαρδια υμων τω aθεω tsbκυριω
3:17 και παν ο τι aεαν tsbαν ποιητε εν λογω η εν εργω παντα εν ονοματι κυριου ιησου ευχαριστουντες τω θεω tsbκαι πατρι δι αυτου
3:18 αι γυναικες υποτασσεσθε τοις tsbιδιοις ανδρασιν ως ανηκεν εν κυριω
3:19 οι ανδρες αγαπατε τας γυναικας και μη πικραινεσθε προς αυτας
3:20 τα τεκνα υπακουετε τοις γονευσιν κατα παντα τουτο γαρ tsbεστιν ευαρεστον aεστιν abεν tsτω κυριω
3:21 οι πατερες μη ερεθιζετε τα τεκνα υμων ινα μη αθυμωσιν
3:22 οι δουλοι υπακουετε κατα παντα τοις κατα σαρκα κυριοις μη εν aοφθαλμοδουλια tsbοφθαλμοδουλειαις ως ανθρωπαρεσκοι αλλ εν απλοτητι καρδιας φοβουμενοι τον aκυριον tsbθεον
3:23 tsbκαι tsbπαν ο tsbτι εαν ποιητε εκ ψυχης εργαζεσθε ως τω κυριω και ουκ ανθρωποις
3:24 ειδοτες οτι απο κυριου aαπολημψεσθε bληψεσθε tsαποληψεσθε την ανταποδοσιν της κληρονομιας τω tsbγαρ κυριω χριστω δουλευετε
3:25 ο aγαρ tsbδε αδικων aκομισεται tsbκομιειται ο ηδικησεν και ουκ εστιν aπροσωπολημψια tsbπροσωποληψια
4:1 οι κυριοι το δικαιον και την ισοτητα τοις δουλοις παρεχεσθε ειδοτες οτι και υμεις εχετε κυριον εν aουρανω tsbουρανοις
4:2 τη προσευχη προσκαρτερειτε γρηγορουντες εν αυτη εν ευχαριστια
4:3 προσευχομενοι αμα και περι ημων ινα ο θεος ανοιξη ημιν θυραν του λογου λαλησαι το μυστηριον του χριστου δι ο και δεδεμαι
4:4 ινα φανερωσω αυτο ως δει με λαλησαι
4:5 εν σοφια περιπατειτε προς τους εξω τον καιρον εξαγοραζομενοι
4:6 ο λογος υμων παντοτε εν χαριτι αλατι ηρτυμενος ειδεναι πως δει υμας ενι εκαστω αποκρινεσθαι
4:7 τα κατ εμε παντα γνωρισει υμιν τυχικος ο αγαπητος αδελφος και πιστος διακονος και συνδουλος εν κυριω
4:8 ον επεμψα προς υμας εις αυτο τουτο ινα aγνωτε tsbγνω τα περι aημων tsbυμων και παρακαλεση τας καρδιας υμων
4:9 συν ονησιμω τω πιστω και αγαπητω αδελφω ος εστιν εξ υμων παντα υμιν aγνωρισουσιν tsbγνωριουσιν τα ωδε
4:10 ασπαζεται υμας αρισταρχος ο συναιχμαλωτος μου και μαρκος ο ανεψιος βαρναβα περι ου ελαβετε εντολας εαν ελθη προς υμας δεξασθε αυτον
4:11 και ιησους ο λεγομενος ιουστος οι οντες εκ περιτομης ουτοι μονοι συνεργοι εις την βασιλειαν του θεου οιτινες εγενηθησαν μοι παρηγορια
4:12 ασπαζεται υμας επαφρας ο εξ υμων δουλος χριστου a[ιησου] παντοτε αγωνιζομενος υπερ υμων εν ταις προσευχαις ινα aσταθητε tsbστητε τελειοι και aπεπληροφορημενοι tsbπεπληρωμενοι εν παντι θεληματι του θεου
4:13 μαρτυρω γαρ αυτω οτι εχει tsbζηλον πολυν aπονον υπερ υμων και των εν λαοδικεια και των εν ιεραπολει
4:14 ασπαζεται υμας λουκας ο ιατρος ο αγαπητος και δημας
4:15 ασπασασθε τους εν λαοδικεια αδελφους και νυμφαν και την κατ οικον aαυτης tsbαυτου εκκλησιαν
4:16 και οταν αναγνωσθη παρ υμιν η επιστολη ποιησατε ινα και εν τη bλαοδικαιων atsλαοδικεων εκκλησια αναγνωσθη και την εκ λαοδικειας ινα και υμεις αναγνωτε
4:17 και ειπατε αρχιππω βλεπε την διακονιαν ην παρελαβες εν κυριω ινα αυτην πληροις
4:18 ο ασπασμος τη εμη χειρι παυλου μνημονευετε μου των δεσμων η χαρις μεθ υμων tsbαμην t[προς tκολασσαεις tεγραφη tαπο tρωμης tδια tτυχικου tκαι tονησιμου]