ΙΑΚΩΒΟΥ

1:1 ιακωβος θεου και κυριου ιησου χριστου δουλος ταις δωδεκα φυλαις ταις εν τη διασπορα χαιρειν
1:2 πασαν χαραν ηγησασθε αδελφοι μου οταν πειρασμοις περιπεσητε ποικιλοις
1:3 γινωσκοντες οτι το δοκιμιον υμων της πιστεως κατεργαζεται υπομονην
1:4 η δε υπομονη εργον τελειον εχετω ινα ητε τελειοι και ολοκληροι εν μηδενι λειπομενοι
1:5 ει δε τις υμων λειπεται σοφιας αιτειτω παρα του διδοντος θεου πασιν απλως και bουκ atsμη ονειδιζοντος και δοθησεται αυτω
1:6 αιτειτω δε εν πιστει μηδεν διακρινομενος ο γαρ διακρινομενος εοικεν κλυδωνι θαλασσης ανεμιζομενω και ριπιζομενω
1:7 μη γαρ οιεσθω ο ανθρωπος εκεινος οτι aλημψεται tsbληψεται τι παρα του κυριου
1:8 ανηρ διψυχος ακαταστατος εν πασαις ταις οδοις αυτου
1:9 καυχασθω δε ο αδελφος ο ταπεινος εν τω υψει αυτου
1:10 ο δε πλουσιος εν τη ταπεινωσει αυτου οτι ως ανθος χορτου παρελευσεται
1:11 ανετειλεν γαρ ο ηλιος συν τω καυσωνι και εξηρανεν τον χορτον και το ανθος αυτου εξεπεσεν και η ευπρεπεια του προσωπου αυτου απωλετο ουτως και ο πλουσιος εν ταις πορειαις αυτου μαρανθησεται
1:12 μακαριος ανηρ ος υπομενει πειρασμον οτι δοκιμος γενομενος aλημψεται tsbληψεται τον στεφανον της ζωης ον επηγγειλατο tsbο tsbκυριος τοις αγαπωσιν αυτον
1:13 μηδεις πειραζομενος λεγετω οτι απο tsτου θεου πειραζομαι ο γαρ θεος απειραστος εστιν κακων πειραζει δε αυτος ουδενα
1:14 εκαστος δε πειραζεται υπο της ιδιας επιθυμιας εξελκομενος και δελεαζομενος
1:15 ειτα η επιθυμια συλλαβουσα τικτει αμαρτιαν η δε αμαρτια αποτελεσθεισα αποκυει θανατον
1:16 μη πλανασθε αδελφοι μου αγαπητοι
1:17 πασα δοσις αγαθη και παν δωρημα τελειον ανωθεν εστιν καταβαινον απο του πατρος των φωτων παρ ω ουκ ενι παραλλαγη η τροπης αποσκιασμα
1:18 βουληθεις απεκυησεν ημας λογω αληθειας εις το ειναι ημας απαρχην τινα των αυτου κτισματων
1:19 aιστε tsbωστε αδελφοι μου αγαπητοι εστω aδε πας ανθρωπος ταχυς εις το ακουσαι βραδυς εις το λαλησαι βραδυς εις οργην
1:20 οργη γαρ ανδρος δικαιοσυνην θεου aουκ tsbου aεργαζεται tsbκατεργαζεται
1:21 διο αποθεμενοι πασαν ρυπαριαν και περισσειαν κακιας εν πραυτητι δεξασθε τον εμφυτον λογον τον δυναμενον σωσαι τας ψυχας υμων
1:22 γινεσθε δε ποιηται λογου και μη μονον ακροαται παραλογιζομενοι εαυτους
1:23 οτι ει τις ακροατης λογου εστιν και ου ποιητης ουτος εοικεν ανδρι κατανοουντι το προσωπον της γενεσεως αυτου εν εσοπτρω
1:24 κατενοησεν γαρ εαυτον και απεληλυθεν και ευθεως επελαθετο οποιος ην
1:25 ο δε παρακυψας εις νομον τελειον τον της ελευθεριας και παραμεινας tsbουτος ουκ ακροατης επιλησμονης γενομενος αλλα ποιητης εργου ουτος μακαριος εν τη ποιησει αυτου εσται
1:26 ει τις δοκει θρησκος ειναι tsbεν tsbυμιν μη χαλιναγωγων γλωσσαν αυτου abαλλα tsαλλ απατων καρδιαν αυτου τουτου ματαιος η θρησκεια
1:27 θρησκεια καθαρα και αμιαντος παρα atsτω θεω και πατρι αυτη εστιν επισκεπτεσθαι ορφανους και χηρας εν τη θλιψει αυτων ασπιλον εαυτον τηρειν απο του κοσμου
2:1 αδελφοι μου μη εν aπροσωπολημψιαις tsbπροσωποληψιαις εχετε την πιστιν του κυριου ημων ιησου χριστου της δοξης
2:2 εαν γαρ εισελθη εις tsbτην συναγωγην υμων ανηρ χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαμπρα εισελθη δε και πτωχος εν ρυπαρα εσθητι
2:3 tsbκαι επιβλεψητε aδε επι τον φορουντα την εσθητα την λαμπραν και ειπητε tsbαυτω συ καθου ωδε καλως και τω πτωχω ειπητε συ στηθι εκει η καθου tsbωδε υπο το υποποδιον μου
2:4 tsbκαι ου διεκριθητε εν εαυτοις και εγενεσθε κριται διαλογισμων πονηρων
2:5 ακουσατε αδελφοι μου αγαπητοι ουχ ο θεος εξελεξατο τους πτωχους aτω aκοσμω tsbτου tsbκοσμου tsτουτου πλουσιους εν πιστει και κληρονομους της βασιλειας ης επηγγειλατο τοις αγαπωσιν αυτον
2:6 υμεις δε ητιμασατε τον πτωχον ουχ οι πλουσιοι καταδυναστευουσιν υμων και αυτοι ελκουσιν υμας εις κριτηρια
2:7 ουκ αυτοι βλασφημουσιν το καλον ονομα το επικληθεν εφ υμας
2:8 ει μεντοι νομον τελειτε βασιλικον κατα την γραφην αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον καλως ποιειτε
2:9 ει δε aπροσωπολημπτειτε tsbπροσωποληπτειτε αμαρτιαν εργαζεσθε ελεγχομενοι υπο του νομου ως παραβαται
2:10 οστις γαρ ολον τον νομον aτηρηση tsbτηρησει aπταιση tsbπταισει δε εν ενι γεγονεν παντων ενοχος
2:11 ο γαρ ειπων μη bμοιχευσεις atsμοιχευσης ειπεν και μη bφονευσεις atsφονευσης ει δε ου aμοιχευεις tsbμοιχευσεις aφονευεις tsbφονευσεις δε γεγονας παραβατης νομου
2:12 ουτως λαλειτε και ουτως ποιειτε ως δια νομου ελευθεριας μελλοντες κρινεσθαι
2:13 η γαρ κρισις abανελεος tsανιλεως τω μη ποιησαντι ελεος tsκαι κατακαυχαται bελεον atsελεος κρισεως
2:14 τι το οφελος αδελφοι μου εαν πιστιν λεγη τις εχειν εργα δε μη εχη μη δυναται η πιστις σωσαι αυτον
2:15 εαν tsbδε αδελφος η αδελφη γυμνοι υπαρχωσιν και λειπομενοι tsbωσιν της εφημερου τροφης
2:16 ειπη δε τις αυτοις εξ υμων υπαγετε εν ειρηνη θερμαινεσθε και χορταζεσθε μη δωτε δε αυτοις τα επιτηδεια του σωματος τι το οφελος
2:17 ουτως και η πιστις εαν μη tsbεργα εχη aεργα νεκρα εστιν καθ εαυτην
2:18 αλλ ερει τις συ πιστιν εχεις καγω εργα εχω δειξον μοι την πιστιν σου asχωρις btεκ των εργων tsbσου καγω tsbδειξω σοι aδειξω εκ των εργων μου την πιστιν tsbμου
2:19 συ πιστευεις οτι tsbο tsbθεος εις εστιν aο aθεος καλως ποιεις και τα δαιμονια πιστευουσιν και φρισσουσιν
2:20 θελεις δε γνωναι ω ανθρωπε κενε οτι η πιστις χωρις των εργων aαργη tsbνεκρα εστιν
2:21 αβρααμ ο πατηρ ημων ουκ εξ εργων εδικαιωθη ανενεγκας ισαακ τον υιον αυτου επι το θυσιαστηριον
2:22 βλεπεις οτι η πιστις συνηργει τοις εργοις αυτου και εκ των εργων η πιστις ετελειωθη
2:23 και επληρωθη η γραφη η λεγουσα επιστευσεν δε αβρααμ τω θεω και ελογισθη αυτω εις δικαιοσυνην και φιλος θεου εκληθη
2:24 ορατε tsbτοινυν οτι εξ εργων δικαιουται ανθρωπος και ουκ εκ πιστεως μονον
2:25 ομοιως δε και ρααβ η πορνη ουκ εξ εργων εδικαιωθη υποδεξαμενη τους αγγελους και ετερα οδω εκβαλουσα
2:26 ωσπερ γαρ το σωμα χωρις πνευματος νεκρον εστιν ουτως και η πιστις χωρις tsbτων εργων νεκρα εστιν
3:1 μη πολλοι διδασκαλοι γινεσθε αδελφοι μου ειδοτες οτι μειζον κριμα aλημψομεθα tsbληψομεθα
3:2 πολλα γαρ πταιομεν απαντες ει τις εν λογω ου πταιει ουτος τελειος ανηρ δυνατος χαλιναγωγησαι και ολον το σωμα
3:3 aει bιδε aδε tsιδου των ιππων τους χαλινους εις τα στοματα βαλλομεν aεις tsbπρος το πειθεσθαι αυτους ημιν και ολον το σωμα αυτων μεταγομεν
3:4 ιδου και τα πλοια τηλικαυτα οντα και υπο tsbσκληρων ανεμων aσκληρων ελαυνομενα μεταγεται υπο ελαχιστου πηδαλιου οπου tsbαν η ορμη του ευθυνοντος aβουλεται tsbβουληται
3:5 ουτως και η γλωσσα μικρον μελος εστιν και aμεγαλα aαυχει tsbμεγαλαυχει ιδου aηλικον tsbολιγον πυρ ηλικην υλην αναπτει
3:6 και η γλωσσα πυρ ο κοσμος της αδικιας tsbουτως η γλωσσα καθισταται εν τοις μελεσιν ημων η σπιλουσα ολον το σωμα και φλογιζουσα τον τροχον της γενεσεως και φλογιζομενη υπο της γεεννης
3:7 πασα γαρ φυσις θηριων τε και πετεινων ερπετων τε και εναλιων δαμαζεται και δεδαμασται τη φυσει τη ανθρωπινη
3:8 την δε γλωσσαν ουδεις aδαμασαι δυναται ανθρωπων aακαταστατον tsbδαμασαι tsbακατασχετον κακον μεστη ιου θανατηφορου
3:9 εν αυτη ευλογουμεν τον aκυριον tsbθεον και πατερα και εν αυτη καταρωμεθα τους ανθρωπους τους καθ ομοιωσιν θεου γεγονοτας
3:10 εκ του αυτου στοματος εξερχεται ευλογια και καταρα ου χρη αδελφοι μου ταυτα ουτως γινεσθαι
3:11 μητι η πηγη εκ της αυτης οπης βρυει το γλυκυ και το πικρον
3:12 μη δυναται αδελφοι μου συκη ελαιας ποιησαι η αμπελος συκα aουτε tsbουτως tsbουδεμια tsbπηγη αλυκον tsbκαι γλυκυ ποιησαι υδωρ
3:13 τις σοφος και επιστημων εν υμιν δειξατω εκ της καλης αναστροφης τα εργα αυτου εν πραυτητι σοφιας
3:14 ει δε ζηλον πικρον εχετε και εριθειαν εν τη καρδια υμων μη κατακαυχασθε και ψευδεσθε κατα της αληθειας
3:15 ουκ εστιν αυτη η σοφια ανωθεν κατερχομενη aαλλα tsbαλλ επιγειος ψυχικη δαιμονιωδης
3:16 οπου γαρ ζηλος και εριθεια εκει ακαταστασια και παν φαυλον πραγμα
3:17 η δε ανωθεν σοφια πρωτον μεν αγνη εστιν επειτα ειρηνικη επιεικης ευπειθης μεστη ελεους και καρπων αγαθων αδιακριτος tsbκαι ανυποκριτος
3:18 καρπος δε tsbτης δικαιοσυνης εν ειρηνη σπειρεται τοις ποιουσιν ειρηνην
4:1 ποθεν πολεμοι και aποθεν μαχαι εν υμιν ουκ εντευθεν εκ των ηδονων υμων των στρατευομενων εν τοις μελεσιν υμων
4:2 επιθυμειτε και ουκ εχετε φονευετε και ζηλουτε και ου δυνασθε επιτυχειν μαχεσθε και πολεμειτε ουκ εχετε tsδε δια το μη αιτεισθαι υμας
4:3 αιτειτε και ου λαμβανετε διοτι κακως αιτεισθε ινα εν ταις ηδοναις υμων δαπανησητε
4:4 tsbμοιχοι tsbκαι μοιχαλιδες ουκ οιδατε οτι η φιλια του κοσμου εχθρα του θεου εστιν ος aεαν tsbαν ουν βουληθη φιλος ειναι του κοσμου εχθρος του θεου καθισταται
4:5 η δοκειτε οτι κενως η γραφη λεγει προς φθονον επιποθει το πνευμα ο aκατωκισεν tsbκατωκησεν εν ημιν
4:6 μειζονα δε διδωσιν χαριν διο λεγει ο θεος υπερηφανοις αντιτασσεται ταπεινοις δε διδωσιν χαριν
4:7 υποταγητε ουν τω θεω αντιστητε aδε b[δε] τω διαβολω και φευξεται αφ υμων
4:8 εγγισατε τω θεω και εγγιει υμιν καθαρισατε χειρας αμαρτωλοι και αγνισατε καρδιας διψυχοι
4:9 ταλαιπωρησατε και πενθησατε και κλαυσατε ο γελως υμων εις πενθος aμετατραπητω tsbμεταστραφητω και η χαρα εις κατηφειαν
4:10 ταπεινωθητε ενωπιον tsbτου κυριου και υψωσει υμας
4:11 μη καταλαλειτε αλληλων αδελφοι ο καταλαλων αδελφου aη tsbκαι κρινων τον αδελφον αυτου καταλαλει νομου και κρινει νομον ει δε νομον κρινεις ουκ ει ποιητης νομου αλλα κριτης
4:12 εις εστιν a[ο] tsbο νομοθετης aκαι aκριτης ο δυναμενος σωσαι και απολεσαι συ abδε τις ει aο tsbος aκρινων tsbκρινεις τον aπλησιον tsbετερον
4:13 αγε νυν οι λεγοντες σημερον asη btκαι αυριον asπορευσομεθα btπορευσωμεθα εις τηνδε την πολιν και asποιησομεν btποιησωμεν εκει ενιαυτον tsbενα και asεμπορευσομεθα btεμπορευσωμεθα και asκερδησομεν btκερδησωμεν
4:14 οιτινες ουκ επιστασθε το της αυριον ποια tsbγαρ η ζωη υμων ατμις γαρ aεστε bεσται tsεστιν η προς ολιγον φαινομενη επειτα tsbδε abκαι αφανιζομενη
4:15 αντι του λεγειν υμας εαν ο κυριος θεληση και asζησομεν btζησωμεν και asποιησομεν btποιησωμεν τουτο η εκεινο
4:16 νυν δε καυχασθε εν ταις αλαζονειαις υμων πασα καυχησις τοιαυτη πονηρα εστιν
4:17 ειδοτι ουν καλον ποιειν και μη ποιουντι αμαρτια αυτω εστιν
5:1 αγε νυν οι πλουσιοι κλαυσατε ολολυζοντες επι ταις ταλαιπωριαις υμων ταις επερχομεναις
5:2 ο πλουτος υμων σεσηπεν και τα ιματια υμων σητοβρωτα γεγονεν
5:3 ο χρυσος υμων και ο αργυρος κατιωται και ο ιος αυτων εις μαρτυριον υμιν εσται και φαγεται τας σαρκας υμων ως πυρ εθησαυρισατε εν εσχαταις ημεραις
5:4 ιδου ο μισθος των εργατων των αμησαντων τας χωρας υμων ο απεστερημενος αφ υμων κραζει και αι βοαι των θερισαντων εις τα ωτα κυριου σαβαωθ εισεληλυθασιν
5:5 ετρυφησατε επι της γης και εσπαταλησατε εθρεψατε τας καρδιας υμων tsbως εν ημερα σφαγης
5:6 κατεδικασατε εφονευσατε τον δικαιον ουκ αντιτασσεται υμιν
5:7 μακροθυμησατε ουν αδελφοι εως της παρουσιας του κυριου ιδου ο γεωργος εκδεχεται τον τιμιον καρπον της γης μακροθυμων επ bαυτον atsαυτω εως tsαν λαβη aπροιμον tsbυετον tsbπρωιμον και οψιμον
5:8 μακροθυμησατε και υμεις στηριξατε τας καρδιας υμων οτι η παρουσια του κυριου ηγγικεν
5:9 μη στεναζετε aαδελφοι κατ αλληλων tsbαδελφοι ινα μη abκριθητε tsκατακριθητε ιδου absο κριτης προ των θυρων εστηκεν
5:10 υποδειγμα λαβετε tsτης tsκακοπαθειας αδελφοι tsbμου abτης bκακοπαθειας aκακοπαθιας και της μακροθυμιας τους προφητας οι ελαλησαν aεν τω ονοματι κυριου
5:11 ιδου μακαριζομεν τους aυπομειναντας tsbυπομενοντας την υπομονην ιωβ ηκουσατε και το τελος κυριου bιδετε atsειδετε οτι πολυσπλαγχνος εστιν atsο atsκυριος και οικτιρμων
5:12 προ παντων δε αδελφοι μου μη ομνυετε μητε τον ουρανον μητε την γην μητε αλλον τινα ορκον ητω δε υμων το ναι ναι και το ου ου ινα μη asυπο btεις asκρισιν btυποκρισιν πεσητε
5:13 κακοπαθει τις εν υμιν προσευχεσθω ευθυμει τις ψαλλετω
5:14 ασθενει τις εν υμιν προσκαλεσασθω τους πρεσβυτερους της εκκλησιας και προσευξασθωσαν επ αυτον αλειψαντες a[αυτον] tsbαυτον ελαιω εν τω ονοματι του κυριου
5:15 και η ευχη της πιστεως σωσει τον καμνοντα και εγερει αυτον ο κυριος καν αμαρτιας η πεποιηκως αφεθησεται αυτω
5:16 εξομολογεισθε aουν αλληλοις aτας tsbτα aαμαρτιας tsbπαραπτωματα και ευχεσθε υπερ αλληλων οπως ιαθητε πολυ ισχυει δεησις δικαιου ενεργουμενη
5:17 ηλιας ανθρωπος ην ομοιοπαθης ημιν και προσευχη προσηυξατο του μη βρεξαι και ουκ εβρεξεν επι της γης ενιαυτους τρεις και μηνας εξ
5:18 και παλιν προσηυξατο και ο ουρανος υετον εδωκεν και η γη εβλαστησεν τον καρπον αυτης
5:19 αδελφοι aμου εαν τις εν υμιν πλανηθη απο της αληθειας και επιστρεψη τις αυτον
5:20 γινωσκετω οτι ο επιστρεψας αμαρτωλον εκ πλανης οδου αυτου σωσει ψυχην aαυτου εκ θανατου και καλυψει πληθος αμαρτιων