ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

1:1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου abδαυιδ tsδαβιδ υιου αβρααμ
1:2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τους αδελφους αυτου
1:3 ιουδας δε εγεννησεν τον φαρες και τον ζαρα εκ της θαμαρ φαρες δε εγεννησεν τον εσρωμ εσρωμ δε εγεννησεν τον αραμ
1:4 αραμ δε εγεννησεν τον αμιναδαβ αμιναδαβ δε εγεννησεν τον ναασσων ναασσων δε εγεννησεν τον σαλμων
1:5 σαλμων δε εγεννησεν τον aβοες tsbβοοζ εκ της ραχαβ aβοες tsbβοοζ δε εγεννησεν τον aιωβηδ tsbωβηδ εκ της ρουθ aιωβηδ tsbωβηδ δε εγεννησεν τον ιεσσαι
1:6 ιεσσαι δε εγεννησεν τον abδαυιδ tsδαβιδ τον βασιλεα abδαυιδ tsδαβιδ δε tsbο tsbβασιλευς εγεννησεν τον abσολομωνα tsσολομωντα εκ της του ουριου
1:7 σολομων δε εγεννησεν τον ροβοαμ ροβοαμ δε εγεννησεν τον αβια αβια δε εγεννησεν τον aασαφ tsbασα
1:8 aασαφ tsbασα δε εγεννησεν τον ιωσαφατ ιωσαφατ δε εγεννησεν τον ιωραμ ιωραμ δε εγεννησεν τον οζιαν
1:9 οζιας δε εγεννησεν τον ιωαθαμ ιωαθαμ δε εγεννησεν τον αχαζ αχαζ δε εγεννησεν τον εζεκιαν
1:10 εζεκιας δε εγεννησεν τον μανασση μανασσης δε εγεννησεν τον aαμως tsbαμων aαμως tsbαμων δε εγεννησεν τον ιωσιαν
1:11 ιωσιας δε εγεννησεν τον ιεχονιαν και τους αδελφους αυτου επι της μετοικεσιας βαβυλωνος
1:12 μετα δε την μετοικεσιαν βαβυλωνος ιεχονιας εγεννησεν τον σαλαθιηλ σαλαθιηλ δε εγεννησεν τον ζοροβαβελ
1:13 ζοροβαβελ δε εγεννησεν τον αβιουδ αβιουδ δε εγεννησεν τον aελιακιμ tsbελιακειμ aελιακιμ tsbελιακειμ δε εγεννησεν τον αζωρ
1:14 αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ σαδωκ δε εγεννησεν τον aαχιμ tsbαχειμ aαχιμ tsbαχειμ δε εγεννησεν τον ελιουδ
1:15 ελιουδ δε εγεννησεν τον ελεαζαρ ελεαζαρ δε εγεννησεν τον ματθαν ματθαν δε εγεννησεν τον ιακωβ
1:16 ιακωβ δε εγεννησεν τον ιωσηφ τον ανδρα μαριας εξ ης εγεννηθη ιησους ο λεγομενος χριστος
1:17 πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααμ εως abδαυιδ tsδαβιδ γενεαι δεκατεσσαρες και απο abδαυιδ tsδαβιδ εως της μετοικεσιας βαβυλωνος γενεαι δεκατεσσαρες και απο της μετοικεσιας βαβυλωνος εως του χριστου γενεαι δεκατεσσαρες
1:18 του δε ιησου χριστου η aγενεσις tsbγεννησις ουτως ην μνηστευθεισης tsbγαρ της μητρος αυτου μαριας τω ιωσηφ πριν η συνελθειν αυτους ευρεθη εν γαστρι εχουσα εκ πνευματος αγιου
1:19 ιωσηφ δε ο ανηρ αυτης δικαιος ων και μη θελων αυτην aδειγματισαι tsbπαραδειγματισαι εβουληθη λαθρα απολυσαι αυτην
1:20 ταυτα δε αυτου ενθυμηθεντος ιδου αγγελος κυριου κατ οναρ εφανη αυτω λεγων ιωσηφ υιος abδαυιδ tsδαβιδ μη φοβηθης παραλαβειν aμαριαν tsbμαριαμ την γυναικα σου το γαρ εν αυτη γεννηθεν εκ πνευματος εστιν αγιου
1:21 τεξεται δε υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν αυτος γαρ σωσει τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων
1:22 τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν υπο tsbτου κυριου δια του προφητου λεγοντος
1:23 ιδου η παρθενος εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσουσιν το ονομα αυτου εμμανουηλ ο εστιν μεθερμηνευομενον μεθ ημων ο θεος
1:24 aεγερθεις tsbδιεγερθεις δε ο ιωσηφ απο του υπνου εποιησεν ως προσεταξεν αυτω ο αγγελος κυριου και παρελαβεν την γυναικα αυτου
1:25 και ουκ εγινωσκεν αυτην εως ου ετεκεν tsbτον υιον tsbαυτης tsbτον tsbπρωτοτοκον και εκαλεσεν το ονομα αυτου ιησουν
2:1 του δε ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεμ της ιουδαιας εν ημεραις ηρωδου του βασιλεως ιδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο εις ιεροσολυμα
2:2 λεγοντες που εστιν ο τεχθεις βασιλευς των ιουδαιων ειδομεν γαρ αυτου τον αστερα εν τη ανατολη και ηλθομεν προσκυνησαι αυτω
2:3 ακουσας δε tsbηρωδης ο βασιλευς aηρωδης εταραχθη και πασα ιεροσολυμα μετ αυτου
2:4 και συναγαγων παντας τους αρχιερεις και γραμματεις του λαου επυνθανετο παρ αυτων που ο χριστος γενναται
2:5 οι δε aειπαν tsbειπον αυτω εν βηθλεεμ της ιουδαιας ουτως γαρ γεγραπται δια του προφητου
2:6 και συ βηθλεεμ γη ιουδα ουδαμως ελαχιστη ει εν τοις ηγεμοσιν ιουδα εκ σου γαρ εξελευσεται ηγουμενος οστις ποιμανει τον λαον μου τον ισραηλ
2:7 τοτε ηρωδης λαθρα καλεσας τους μαγους ηκριβωσεν παρ αυτων τον χρονον του φαινομενου αστερος
2:8 και πεμψας αυτους εις βηθλεεμ ειπεν πορευθεντες tsbακριβως εξετασατε aακριβως περι του παιδιου επαν δε ευρητε απαγγειλατε μοι οπως καγω ελθων προσκυνησω αυτω
2:9 οι δε ακουσαντες του βασιλεως επορευθησαν και ιδου ο αστηρ ον ειδον εν τη ανατολη προηγεν αυτους εως ελθων aεσταθη tsbεστη επανω ου ην το παιδιον
2:10 ιδοντες δε τον αστερα εχαρησαν χαραν μεγαλην σφοδρα
2:11 και ελθοντες εις την οικιαν absειδον tευρον το παιδιον μετα μαριας της μητρος αυτου και πεσοντες προσεκυνησαν αυτω και ανοιξαντες τους θησαυρους αυτων προσηνεγκαν αυτω δωρα χρυσον και λιβανον και σμυρναν
2:12 και χρηματισθεντες κατ οναρ μη ανακαμψαι προς ηρωδην δι αλλης οδου ανεχωρησαν εις την χωραν αυτων
2:13 αναχωρησαντων δε αυτων ιδου αγγελος κυριου φαινεται κατ οναρ τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης ζητειν το παιδιον του απολεσαι αυτο
2:14 ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου νυκτος και ανεχωρησεν εις αιγυπτον
2:15 και ην εκει εως της τελευτης ηρωδου ινα πληρωθη το ρηθεν υπο tsbτου κυριου δια του προφητου λεγοντος εξ αιγυπτου εκαλεσα τον υιον μου
2:16 τοτε ηρωδης ιδων οτι ενεπαιχθη υπο των μαγων εθυμωθη λιαν και αποστειλας ανειλεν παντας τους παιδας τους εν βηθλεεμ και εν aπασι tsbπασιν τοις οριοις αυτης απο διετους και κατωτερω κατα τον χρονον ον ηκριβωσεν παρα των μαγων
2:17 τοτε επληρωθη το ρηθεν aδια tsbυπο ιερεμιου του προφητου λεγοντος
2:18 φωνη εν ραμα ηκουσθη tsbθρηνος tsbκαι κλαυθμος και οδυρμος πολυς ραχηλ κλαιουσα τα τεκνα αυτης και ουκ ηθελεν παρακληθηναι οτι ουκ εισιν
2:19 τελευτησαντος δε του ηρωδου ιδου αγγελος κυριου aφαινεται κατ οναρ tsbφαινεται τω ιωσηφ εν αιγυπτω
2:20 λεγων εγερθεις παραλαβε το παιδιον και την μητερα αυτου και πορευου εις γην ισραηλ τεθνηκασιν γαρ οι ζητουντες την ψυχην του παιδιου
2:21 ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου και aεισηλθεν tsbηλθεν εις γην ισραηλ
2:22 ακουσας δε οτι αρχελαος βασιλευει tsbεπι της ιουδαιας αντι tsbηρωδου του πατρος αυτου aηρωδου εφοβηθη εκει απελθειν χρηματισθεις δε κατ οναρ ανεχωρησεν εις τα μερη της γαλιλαιας
2:23 και ελθων κατωκησεν εις πολιν λεγομενην sναζαρεθ abtναζαρετ οπως πληρωθη το ρηθεν δια των προφητων οτι ναζωραιος κληθησεται
3:1 εν δε ταις ημεραις εκειναις παραγινεται ιωαννης ο βαπτιστης κηρυσσων εν τη ερημω της ιουδαιας
3:2 a[και] tsbκαι λεγων μετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων
3:3 ουτος γαρ εστιν ο ρηθεις aδια tsbυπο ησαιου του προφητου λεγοντος φωνη βοωντος εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου
3:4 αυτος δε ο ιωαννης ειχεν το ενδυμα αυτου απο τριχων καμηλου και ζωνην δερματινην περι την οσφυν αυτου η δε τροφη tsbαυτου ην aαυτου ακριδες και μελι αγριον
3:5 τοτε εξεπορευετο προς αυτον ιεροσολυμα και πασα η ιουδαια και πασα η περιχωρος του ιορδανου
3:6 και εβαπτιζοντο εν τω ιορδανη aποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων
3:7 ιδων δε πολλους των φαρισαιων και σαδδουκαιων ερχομενους επι το βαπτισμα αυτου ειπεν αυτοις γεννηματα εχιδνων τις υπεδειξεν υμιν φυγειν απο της μελλουσης οργης
3:8 ποιησατε ουν abκαρπον tsκαρπους abαξιον tsαξιους της μετανοιας
3:9 και μη δοξητε λεγειν εν εαυτοις πατερα εχομεν τον αβρααμ λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο θεος εκ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααμ
3:10 ηδη δε tsbκαι η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται
3:11 εγω μεν tsbβαπτιζω υμας aβαπτιζω εν υδατι εις μετανοιαν ο δε οπισω μου ερχομενος ισχυροτερος μου εστιν ου ουκ ειμι ικανος τα υποδηματα βαστασαι αυτος υμας βαπτισει εν πνευματι αγιω atsκαι atsπυρι
3:12 ου το πτυον εν τη χειρι αυτου και διακαθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον αυτου εις την αποθηκην το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω
3:13 τοτε παραγινεται ο ιησους απο της γαλιλαιας επι τον ιορδανην προς τον ιωαννην του βαπτισθηναι υπ αυτου
3:14 ο δε ιωαννης διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη προς με
3:15 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν προς αυτον αφες αρτι ουτως γαρ πρεπον εστιν ημιν πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην τοτε αφιησιν αυτον
3:16 tsbκαι βαπτισθεις aδε ο ιησους tsbανεβη ευθυς aανεβη απο του υδατος και ιδου aηνεωχθησαν tsbανεωχθησαν a[αυτω] tsbαυτω οι ουρανοι και ειδεν a[το] tsbτο πνευμα a[του] tsbτου θεου καταβαινον ωσει περιστεραν a[και] tsbκαι ερχομενον επ αυτον
3:17 και ιδου φωνη εκ των ουρανων λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα
4:1 τοτε ο ιησους ανηχθη εις την ερημον υπο του πνευματος πειρασθηναι υπο του διαβολου
4:2 και νηστευσας ημερας aτεσσερακοντα tsbτεσσαρακοντα και νυκτας aτεσσερακοντα tsbτεσσαρακοντα υστερον επεινασεν
4:3 και προσελθων tsbαυτω ο πειραζων ειπεν aαυτω ει υιος ει του θεου ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται
4:4 ο δε αποκριθεις ειπεν γεγραπται ουκ επ αρτω μονω ζησεται aο ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια στοματος θεου
4:5 τοτε παραλαμβανει αυτον ο διαβολος εις την αγιαν πολιν και aεστησεν tsbιστησιν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου
4:6 και λεγει αυτω ει υιος ει του θεου βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
4:7 εφη αυτω ο ιησους παλιν γεγραπται ουκ εκπειρασεις κυριον τον θεον σου
4:8 παλιν παραλαμβανει αυτον ο διαβολος εις ορος υψηλον λιαν και δεικνυσιν αυτω πασας τας βασιλειας του κοσμου και την δοξαν αυτων
4:9 και aειπεν tsbλεγει αυτω ταυτα tsbπαντα σοι aπαντα δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι
4:10 τοτε λεγει αυτω ο ιησους υπαγε bοπισω bμου σατανα γεγραπται γαρ κυριον τον θεον σου προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις
4:11 τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω
4:12 ακουσας δε tsbο tsbιησους οτι ιωαννης παρεδοθη ανεχωρησεν εις την γαλιλαιαν
4:13 και καταλιπων την aναζαρα sναζαρεθ btναζαρετ ελθων κατωκησεν εις aκαφαρναουμ tsbκαπερναουμ την παραθαλασσιαν εν οριοις ζαβουλων και aνεφθαλιμ tsbνεφθαλειμ
4:14 ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος
4:15 γη ζαβουλων και γη aνεφθαλιμ tsbνεφθαλειμ οδον θαλασσης περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων
4:16 ο λαος ο καθημενος εν σκοτει bειδεν tsειδε φως aειδεν μεγα και τοις καθημενοις εν χωρα και σκια θανατου φως ανετειλεν αυτοις
4:17 απο τοτε ηρξατο ο ιησους κηρυσσειν και λεγειν μετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων
4:18 περιπατων δε tsο tsιησους παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους σιμωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον εις την θαλασσαν ησαν γαρ αλιεις
4:19 και λεγει αυτοις δευτε οπισω μου και ποιησω υμας αλιεις ανθρωπων
4:20 οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω
4:21 και προβας εκειθεν ειδεν αλλους δυο αδελφους ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου εν τω πλοιω μετα ζεβεδαιου του πατρος αυτων καταρτιζοντας τα δικτυα αυτων και εκαλεσεν αυτους
4:22 οι δε ευθεως αφεντες το πλοιον και τον πατερα αυτων ηκολουθησαν αυτω
4:23 και περιηγεν aεν aολη aτη aγαλιλαια tsbολην tsbτην tsbγαλιλαιαν tsbο tsbιησους διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω
4:24 και απηλθεν η ακοη αυτου εις ολην την συριαν και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και βασανοις συνεχομενους a[και] tsbκαι δαιμονιζομενους και σεληνιαζομενους και παραλυτικους και εθεραπευσεν αυτους
4:25 και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι απο της γαλιλαιας και δεκαπολεως και ιεροσολυμων και ιουδαιας και περαν του ιορδανου
5:1 ιδων δε τους οχλους ανεβη εις το ορος και καθισαντος αυτου aπροσηλθαν tsbπροσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου
5:2 και ανοιξας το στομα αυτου εδιδασκεν αυτους λεγων
5:3 μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων
5:4 μακαριοι οι πενθουντες οτι αυτοι παρακληθησονται
5:5 μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην
5:6 μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται
5:7 μακαριοι οι ελεημονες οτι αυτοι ελεηθησονται
5:8 μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον θεον οψονται
5:9 μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι υιοι θεου κληθησονται
5:10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων
5:11 μακαριοι εστε οταν ονειδισωσιν υμας και διωξωσιν και ειπωσιν παν πονηρον tsbρημα καθ υμων a[ψευδομενοι] tsbψευδομενοι ενεκεν εμου
5:12 χαιρετε και αγαλλιασθε οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους προφητας τους προ υμων
5:13 υμεις εστε το αλας της γης εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει ετι ει μη aβληθεν tsbβληθηναι εξω tsbκαι καταπατεισθαι υπο των ανθρωπων
5:14 υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη
5:15 ουδε καιουσιν λυχνον και τιθεασιν αυτον υπο τον μοδιον αλλ επι την λυχνιαν και λαμπει πασιν τοις εν τη οικια
5:16 ουτως λαμψατω το φως υμων εμπροσθεν των ανθρωπων οπως ιδωσιν υμων τα καλα εργα και δοξασωσιν τον πατερα υμων τον εν τοις ουρανοις
5:17 μη νομισητε οτι ηλθον καταλυσαι τον νομον η τους προφητας ουκ ηλθον καταλυσαι αλλα πληρωσαι
5:18 αμην γαρ λεγω υμιν εως αν παρελθη ο ουρανος και η γη ιωτα εν η μια κεραια ου μη παρελθη απο του νομου εως αν παντα γενηται
5:19 ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη ουτως τους ανθρωπους ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων ος δ αν ποιηση και διδαξη ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων
5:20 λεγω γαρ υμιν οτι εαν μη περισσευση aυμων η δικαιοσυνη tsbυμων πλειον των γραμματεων και φαρισαιων ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων
5:21 ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις ου φονευσεις ος δ αν φονευση ενοχος εσται τη κρισει
5:22 εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου tsbεικη ενοχος εσται τη κρισει ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη μωρε ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος
5:23 εαν ουν προσφερης το δωρον σου επι το θυσιαστηριον bκαι bεκει atsκακει μνησθης οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου
5:24 αφες εκει το δωρον σου εμπροσθεν του θυσιαστηριου και υπαγε πρωτον διαλλαγηθι τω αδελφω σου και τοτε ελθων προσφερε το δωρον σου
5:25 ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει aμετ aαυτου εν τη οδω tsbμετ tsbαυτου μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης tsbσε tsbπαραδω τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση
5:26 αμην λεγω σοι ου μη εξελθης εκειθεν εως αν αποδως τον εσχατον κοδραντην
5:27 ηκουσατε οτι ερρεθη tsτοις tsαρχαιοις ου μοιχευσεις
5:28 εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι abαυτην tsαυτης ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου
5:29 ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν
5:30 και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου tsbβληθη εις γεενναν aαπελθη
5:31 ερρεθη δε tsbοτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου δοτω αυτη αποστασιον
5:32 εγω δε λεγω υμιν οτι aπας tsbος aο tsbαν aαπολυων tsbαπολυση την γυναικα αυτου παρεκτος λογου πορνειας ποιει αυτην aμοιχευθηναι tsbμοιχασθαι και ος εαν απολελυμενην γαμηση μοιχαται
5:33 παλιν ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις ουκ επιορκησεις αποδωσεις δε τω κυριω τους ορκους σου
5:34 εγω δε λεγω υμιν μη ομοσαι ολως μητε εν τω ουρανω οτι θρονος εστιν του θεου
5:35 μητε εν τη γη οτι υποποδιον εστιν των ποδων αυτου μητε εις ιεροσολυμα οτι πολις εστιν του μεγαλου βασιλεως
5:36 μητε εν τη κεφαλη σου ομοσης οτι ου δυνασαι μιαν τριχα λευκην aποιησαι η μελαιναν tsbποιησαι
5:37 εστω δε ο λογος υμων ναι ναι ου ου το δε περισσον τουτων εκ του πονηρου εστιν
5:38 ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος
5:39 εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω αλλ οστις σε aραπιζει tsbραπισει aεις tsbεπι την δεξιαν b[σου] tsσου σιαγονα a[σου] στρεψον αυτω και την αλλην
5:40 και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιματιον
5:41 και οστις σε αγγαρευσει μιλιον εν υπαγε μετ αυτου δυο
5:42 τω αιτουντι σε aδος tsbδιδου και τον θελοντα απο σου aδανισασθαι tsbδανεισασθαι μη αποστραφης
5:43 ηκουσατε οτι ερρεθη αγαπησεις τον πλησιον σου και μισησεις τον εχθρον σου
5:44 εγω δε λεγω υμιν αγαπατε τους εχθρους υμων tsbευλογειτε tsbτους tsbκαταρωμενους tsbυμας tsbκαλως tsbποιειτε bτοις tsτους bμισουσιν tsμισουντας btsυμας και προσευχεσθε υπερ των tsbεπηρεαζοντων tsbυμας tsbκαι διωκοντων υμας
5:45 οπως γενησθε υιοι του πατρος υμων του εν b[τοισ] ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι πονηρους και αγαθους και βρεχει επι δικαιους και αδικους
5:46 εαν γαρ αγαπησητε τους αγαπωντας υμας τινα μισθον εχετε ουχι και οι τελωναι το αυτο ποιουσιν
5:47 και εαν ασπασησθε τους bφιλους atsαδελφους υμων μονον τι περισσον ποιειτε ουχι και οι aεθνικοι aτο aαυτο tsbτελωναι tsbουτως ποιουσιν
5:48 εσεσθε ουν υμεις τελειοι aως tsbωσπερ ο πατηρ υμων ο aουρανιος tsbεν tsbτοις tsbουρανοις τελειος εστιν
6:1 προσεχετε a[δε] την aδικαιοσυνην tsbελεημοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις ει δε aμη aγε tsbμηγε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν τοις ουρανοις
6:2 οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον αυτων
6:3 σου δε ποιουντος ελεημοσυνην μη γνωτω η αριστερα σου τι ποιει η δεξια σου
6:4 οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω tsbαυτος αποδωσει σοι tsbεν tsbτω tsbφανερω
6:5 και οταν aπροσευχησθε tsbπροσευχη ουκ aεσεσθε tsbεση aως tsbωσπερ οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες προσευχεσθαι οπως tsbαν φανωσιν τοις ανθρωποις αμην λεγω υμιν tsbοτι απεχουσιν τον μισθον αυτων
6:6 συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το aταμειον tsbταμιειον σου και κλεισας την θυραν σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι tsbεν tsbτω tsbφανερω
6:7 προσευχομενοι δε μη aβατταλογησητε tsbβαττολογησητε ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια αυτων εισακουσθησονται
6:8 μη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ων χρειαν εχετε προ του υμας αιτησαι αυτον
6:9 ουτως ουν προσευχεσθε υμεις πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου
6:10 ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι tsbτης γης
6:11 τον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον
6:12 και αφες ημιν τα οφειληματα ημων ως και ημεις aαφηκαμεν tsbαφιεμεν τοις οφειλεταις ημων
6:13 και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου tsbοτι tsbσου tsbεστιν tsbη tsbβασιλεια tsbκαι tsbη tsbδυναμις tsbκαι tsbη tsbδοξα tsbεις tsbτους tsbαιωνας tsbαμην
6:14 εαν γαρ αφητε τοις ανθρωποις τα παραπτωματα αυτων αφησει και υμιν ο πατηρ υμων ο ουρανιος
6:15 εαν δε μη αφητε τοις ανθρωποις tsbτα tsbπαραπτωματα tsbαυτων ουδε ο πατηρ υμων αφησει τα παραπτωματα υμων
6:16 οταν δε νηστευητε μη γινεσθε aως tsbωσπερ οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες αμην λεγω υμιν tsbοτι απεχουσιν τον μισθον αυτων
6:17 συ δε νηστευων αλειψαι σου την κεφαλην και το προσωπον σου νιψαι
6:18 οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν τω aκρυφαιω tsbκρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω aκρυφαιω tsbκρυπτω αποδωσει σοι tsεν tsτω tsφανερω
6:19 μη θησαυριζετε υμιν θησαυρους επι της γης οπου σης και βρωσις αφανιζει και οπου κλεπται διορυσσουσιν και κλεπτουσιν
6:20 θησαυριζετε δε υμιν θησαυρους εν ουρανω οπου ουτε σης ουτε βρωσις αφανιζει και οπου κλεπται ου διορυσσουσιν ουδε κλεπτουσιν
6:21 οπου γαρ εστιν ο θησαυρος aσου tsbυμων εκει εσται και η καρδια aσου tsbυμων
6:22 ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος εαν ουν aη ο οφθαλμος σου απλους tsbη ολον το σωμα σου φωτεινον εσται
6:23 εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η ολον το σωμα σου σκοτεινον εσται ει ουν το φως το εν σοι σκοτος εστιν το σκοτος ποσον
6:24 ουδεις δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και abμαμωνα tsμαμμωνα
6:25 δια τουτο λεγω υμιν μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε atsbκαι τι aπιητε] tsbπιητε μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης και το σωμα του ενδυματος
6:26 εμβλεψατε εις τα πετεινα του ουρανου οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν ουδε συναγουσιν εις αποθηκας και ο πατηρ υμων ο ουρανιος τρεφει αυτα ουχ υμεις μαλλον διαφερετε αυτων
6:27 τις δε εξ υμων μεριμνων δυναται προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα
6:28 και περι ενδυματος τι μεριμνατε καταμαθετε τα κρινα του αγρου πως aαυξανουσιν tsbαυξανει ου aκοπιωσιν tsbκοπια ουδε aνηθουσιν tsbνηθει
6:29 λεγω δε υμιν οτι ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο ως εν τουτων
6:30 ει δε τον χορτον του αγρου σημερον οντα και αυριον εις κλιβανον βαλλομενον ο θεος ουτως αμφιεννυσιν ου πολλω μαλλον υμας ολιγοπιστοι
6:31 μη ουν μεριμνησητε λεγοντες τι φαγωμεν η τι πιωμεν η τι περιβαλωμεθα
6:32 παντα γαρ ταυτα τα εθνη aεπιζητουσιν tsbεπιζητει οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων
6:33 ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν a[του tsbτου aθεου] tsbθεου και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν
6:34 μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον μεριμνησει tsbτα εαυτης αρκετον τη ημερα η κακια αυτης
7:1 μη κρινετε ινα μη κριθητε
7:2 εν ω γαρ κριματι κρινετε κριθησεσθε και εν ω μετρω μετρειτε abμετρηθησεται tsαντιμετρηθησεται υμιν
7:3 τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεις
7:4 η πως ερεις τω αδελφω σου αφες εκβαλω το καρφος aεκ tsbαπο του οφθαλμου σου και ιδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου
7:5 υποκριτα εκβαλε πρωτον tsbτην tsbδοκον εκ του οφθαλμου σου aτην aδοκον και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου
7:6 μη δωτε το αγιον τοις κυσιν μηδε βαλητε τους μαργαριτας υμων εμπροσθεν των χοιρων μηποτε aκαταπατησουσιν tsbκαταπατησωσιν αυτους εν τοις ποσιν αυτων και στραφεντες ρηξωσιν υμας
7:7 αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν
7:8 πας γαρ ο αιτων λαμβανει και ο ζητων ευρισκει και τω κρουοντι ανοιγησεται
7:9 η τις εστιν εξ υμων ανθρωπος ον aαιτησει tsbεαν tsbαιτηση ο υιος αυτου αρτον μη λιθον επιδωσει αυτω
7:10 aη και tsbεαν ιχθυν aαιτησει tsbαιτηση μη οφιν επιδωσει αυτω
7:11 ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον
7:12 παντα ουν οσα aεαν tsbαν θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται
7:13 aεισελθατε tsbεισελθετε δια της στενης πυλης οτι πλατεια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης
7:14 abτι tsοτι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην
7:15 προσεχετε tsbδε απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται προς υμας εν ενδυμασιν προβατων εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγες
7:16 απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους μητι συλλεγουσιν απο ακανθων aσταφυλας tsbσταφυλην η απο τριβολων συκα
7:17 ουτως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους ποιει
7:18 ου δυναται δενδρον αγαθον καρπους πονηρους ποιειν ουδε δενδρον σαπρον καρπους καλους ποιειν
7:19 παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται
7:20 aαρα aγε tsbαραγε απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους
7:21 ου πας ο λεγων μοι κυριε κυριε εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων αλλ ο ποιων το θελημα του πατρος μου του εν aτοις ουρανοις
7:22 πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι aεπροφητευσαμεν tsbπροεφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν
7:23 και τοτε ομολογησω αυτοις οτι ουδεποτε εγνων υμας αποχωρειτε απ εμου οι εργαζομενοι την ανομιαν
7:24 πας ουν οστις ακουει μου τους λογους τουτους και ποιει αυτους aομοιωθησεται tsbομοιωσω tsbαυτον ανδρι φρονιμω οστις ωκοδομησεν aαυτου την οικιαν tsbαυτου επι την πετραν
7:25 και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και aπροσεπεσαν tsbπροσεπεσον τη οικια εκεινη και ουκ επεσεν τεθεμελιωτο γαρ επι την πετραν
7:26 και πας ο ακουων μου τους λογους τουτους και μη ποιων αυτους ομοιωθησεται ανδρι μωρω οστις ωκοδομησεν aαυτου την οικιαν tsbαυτου επι την αμμον
7:27 και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσεκοψαν τη οικια εκεινη και επεσεν και ην η πτωσις αυτης μεγαλη
7:28 και εγενετο οτε aετελεσεν tsbσυνετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους εξεπλησσοντο οι οχλοι επι τη διδαχη αυτου
7:29 ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν εχων και ουχ ως οι γραμματεις aαυτων
8:1 aκαταβαντος tsbκαταβαντι δε aαυτου tsbαυτω απο του ορους ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι
8:2 και ιδου λεπρος aπροσελθων tsbελθων προσεκυνει αυτω λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι
8:3 και εκτεινας την χειρα ηψατο αυτου tsbο tsbιησους λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως εκαθαρισθη αυτου η λεπρα
8:4 και λεγει αυτω ο ιησους ορα μηδενι ειπης abαλλα tsαλλ υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και aπροσενεγκον tsbπροσενεγκε το δωρον ο προσεταξεν aμωυσης tsbμωσης εις μαρτυριον αυτοις
8:5 aεισελθοντος tsbεισελθοντι δε aαυτου bαυτω tsτω tsιησου εις aκαφαρναουμ tsbκαπερναουμ προσηλθεν αυτω εκατονταρχος παρακαλων αυτον
8:6 και λεγων κυριε ο παις μου βεβληται εν τη οικια παραλυτικος δεινως βασανιζομενος
8:7 και λεγει αυτω tsbο tsbιησους εγω ελθων θεραπευσω αυτον
8:8 και αποκριθεις ο εκατονταρχος εφη κυριε ουκ ειμι ικανος ινα μου υπο την στεγην εισελθης αλλα μονον ειπε abλογω tsλογον και ιαθησεται ο παις μου
8:9 και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν εχων υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει
8:10 ακουσας δε ο ιησους εθαυμασεν και ειπεν τοις ακολουθουσιν αμην λεγω υμιν aπαρ aουδενι aτοσαυτην aπιστιν tsbουδε εν τω ισραηλ tsbτοσαυτην tsbπιστιν ευρον
8:11 λεγω δε υμιν οτι πολλοι απο ανατολων και δυσμων ηξουσιν και ανακλιθησονται μετα αβρααμ και ισαακ και ιακωβ εν τη βασιλεια των ουρανων
8:12 οι δε υιοι της βασιλειας εκβληθησονται εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
8:13 και ειπεν ο ιησους τω abεκατονταρχη tsεκατονταρχω υπαγε tsbκαι ως επιστευσας γενηθητω σοι και ιαθη ο παις a[αυτου] tsbαυτου εν τη ωρα εκεινη
8:14 και ελθων ο ιησους εις την οικιαν πετρου ειδεν την πενθεραν αυτου βεβλημενην και πυρεσσουσαν
8:15 και ηψατο της χειρος αυτης και αφηκεν αυτην ο πυρετος και ηγερθη και διηκονει abαυτω tsαυτοις
8:16 οψιας δε γενομενης προσηνεγκαν αυτω δαιμονιζομενους πολλους και εξεβαλεν τα πνευματα λογω και παντας τους κακως εχοντας εθεραπευσεν
8:17 οπως πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος αυτος τας ασθενειας ημων ελαβεν και τας νοσους εβαστασεν
8:18 ιδων δε ο ιησους aοχλον tsbπολλους tsbοχλους περι αυτον εκελευσεν απελθειν εις το περαν
8:19 και προσελθων εις γραμματευς ειπεν αυτω διδασκαλε ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη
8:20 και λεγει αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλινη
8:21 ετερος δε των μαθητων a[αυτου] tsbαυτου ειπεν αυτω κυριε επιτρεψον μοι πρωτον απελθειν και θαψαι τον πατερα μου
8:22 ο δε ιησους aλεγει tsbειπεν αυτω ακολουθει μοι και αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους
8:23 και εμβαντι αυτω εις το πλοιον ηκολουθησαν αυτω οι μαθηται αυτου
8:24 και ιδου σεισμος μεγας εγενετο εν τη θαλασση ωστε το πλοιον καλυπτεσθαι υπο των κυματων αυτος δε εκαθευδεν
8:25 και προσελθοντες tsbοι tsbμαθηται tsαυτου ηγειραν αυτον λεγοντες κυριε σωσον tsbημας απολλυμεθα
8:26 και λεγει αυτοις τι δειλοι εστε ολιγοπιστοι τοτε εγερθεις επετιμησεν τοις ανεμοις και τη θαλασση και εγενετο γαληνη μεγαλη
8:27 οι δε ανθρωποι εθαυμασαν λεγοντες ποταπος εστιν ουτος οτι και οι ανεμοι και η θαλασσα tsbυπακουουσιν αυτω aυπακουουσιν
8:28 και aελθοντος tsbελθοντι aαυτου tsbαυτω εις το περαν εις την χωραν των aγαδαρηνων tsbγεργεσηνων υπηντησαν αυτω δυο δαιμονιζομενοι εκ των μνημειων εξερχομενοι χαλεποι λιαν ωστε μη ισχυειν τινα παρελθειν δια της οδου εκεινης
8:29 και ιδου εκραξαν λεγοντες τι ημιν και σοι tsbιησου υιε του θεου ηλθες ωδε προ καιρου βασανισαι ημας
8:30 ην δε μακραν απ αυτων αγελη χοιρων πολλων βοσκομενη
8:31 οι δε δαιμονες παρεκαλουν αυτον λεγοντες ει εκβαλλεις ημας aαποστειλον aημας tsbεπιτρεψον tsbημιν tsbαπελθειν εις την αγελην των χοιρων
8:32 και ειπεν αυτοις υπαγετε οι δε εξελθοντες απηλθον εισ aτους aχοιρους tsbτην tsbαγελην tsbτων tsbχοιρων και ιδου ωρμησεν πασα η αγελη tsbτων tsbχοιρων κατα του κρημνου εις την θαλασσαν και απεθανον εν τοις υδασιν
8:33 οι δε βοσκοντες εφυγον και απελθοντες εις την πολιν απηγγειλαν παντα και τα των δαιμονιζομενων
8:34 και ιδου πασα η πολις εξηλθεν εις aυπαντησιν tsbσυναντησιν τω ιησου και ιδοντες αυτον παρεκαλεσαν οπως μεταβη απο των οριων αυτων
9:1 και εμβας εις tsbτο πλοιον διεπερασεν και ηλθεν εις την ιδιαν πολιν
9:2 και ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι κλινης βεβλημενον και ιδων ο ιησους την πιστιν αυτων ειπεν τω παραλυτικω θαρσει τεκνον aαφιενται tsbαφεωνται aσου tsbσοι αι αμαρτιαι tsbσου
9:3 και ιδου τινες των γραμματεων aειπαν tsbειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει
9:4 και ιδων ο ιησους τας ενθυμησεις αυτων ειπεν aινατι tsbινα tsbτι tsbυμεις ενθυμεισθε πονηρα εν ταις καρδιαις υμων
9:5 τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν aαφιενται tsbαφεωνται abσου tsσοι αι αμαρτιαι η ειπειν aεγειρε tsbεγειραι και περιπατει
9:6 ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου επι της γης αφιεναι αμαρτιας τοτε λεγει τω παραλυτικω εγερθεις αρον σου την κλινην και υπαγε εις τον οικον σου
9:7 και εγερθεις απηλθεν εις τον οικον αυτου
9:8 ιδοντες δε οι οχλοι aεφοβηθησαν tsbεθαυμασαν και εδοξασαν τον θεον τον δοντα εξουσιαν τοιαυτην τοις ανθρωποις
9:9 και παραγων ο ιησους εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον aμαθθαιον tsbματθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω
9:10 και εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικια και ιδου πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες συνανεκειντο τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου
9:11 και ιδοντες οι φαρισαιοι aελεγον tsbειπον τοις μαθηταις αυτου abδια abτι tsδιατι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος υμων
9:12 ο δε tsbιησους ακουσας ειπεν tsbαυτοις ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντες ιατρου αλλ οι κακως εχοντες
9:13 πορευθεντες δε μαθετε τι εστιν aελεος tsbελεον θελω και ου θυσιαν ου γαρ ηλθον καλεσαι δικαιους abαλλα tsαλλ αμαρτωλους tsbεις tsbμετανοιαν
9:14 τοτε προσερχονται αυτω οι μαθηται ιωαννου λεγοντες abδια abτι tsδιατι ημεις και οι φαρισαιοι νηστευομεν a[πολλα] tsbπολλα οι δε μαθηται σου ου νηστευουσιν
9:15 και ειπεν αυτοις ο ιησους μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνος πενθειν εφ οσον μετ αυτων εστιν ο νυμφιος ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν
9:16 ουδεις δε επιβαλλει επιβλημα ρακους αγναφου επι ιματιω παλαιω αιρει γαρ το πληρωμα αυτου απο του ιματιου και χειρον σχισμα γινεται
9:17 ουδε βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους παλαιους ει δε aμη aγε tsbμηγε ρηγνυνται οι ασκοι και ο οινος εκχειται και οι ασκοι aαπολλυνται tsbαπολουνται αλλα βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους καινους και abαμφοτεροι tsαμφοτερα συντηρουνται
9:18 ταυτα αυτου λαλουντος αυτοις ιδου αρχων absεις ελθων προσεκυνει αυτω λεγων οτι η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν αλλα ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην και ζησεται
9:19 και εγερθεις ο ιησους ηκολουθησεν αυτω και οι μαθηται αυτου
9:20 και ιδου γυνη αιμορροουσα δωδεκα ετη προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπεδου του ιματιου αυτου
9:21 ελεγεν γαρ εν εαυτη εαν μονον αψωμαι του ιματιου αυτου σωθησομαι
9:22 ο δε ιησους aστραφεις tsbεπιστραφεις και ιδων αυτην ειπεν θαρσει θυγατερ η πιστις σου σεσωκεν σε και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης
9:23 και ελθων ο ιησους εις την οικιαν του αρχοντος και ιδων τους αυλητας και τον οχλον θορυβουμενον
9:24 aελεγεν tsbλεγει tsbαυτοις αναχωρειτε ου γαρ απεθανεν το κορασιον αλλα καθευδει και κατεγελων αυτου
9:25 οτε δε εξεβληθη ο οχλος εισελθων εκρατησεν της χειρος αυτης και ηγερθη το κορασιον
9:26 και εξηλθεν η φημη αυτη εις ολην την γην εκεινην
9:27 και παραγοντι εκειθεν τω ιησου ηκολουθησαν a[αυτω] tsbαυτω δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες ελεησον ημας aυιος tsbυιε abδαυιδ tsδαβιδ
9:28 ελθοντι δε εις την οικιαν προσηλθον αυτω οι τυφλοι και λεγει αυτοις ο ιησους πιστευετε οτι δυναμαι τουτο ποιησαι λεγουσιν αυτω ναι κυριε
9:29 τοτε ηψατο των οφθαλμων αυτων λεγων κατα την πιστιν υμων γενηθητω υμιν
9:30 και aηνεωχθησαν tsbανεωχθησαν αυτων οι οφθαλμοι και aενεβριμηθη tsbενεβριμησατο αυτοις ο ιησους λεγων ορατε μηδεις γινωσκετω
9:31 οι δε εξελθοντες διεφημισαν αυτον εν ολη τη γη εκεινη
9:32 αυτων δε εξερχομενων ιδου προσηνεγκαν αυτω ανθρωπον κωφον δαιμονιζομενον
9:33 και εκβληθεντος του δαιμονιου ελαλησεν ο κωφος και εθαυμασαν οι οχλοι λεγοντες tοτι ουδεποτε εφανη ουτως εν τω ισραηλ
9:34 οι δε φαρισαιοι ελεγον εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια
9:35 και περιηγεν ο ιησους τας πολεις πασας και τας κωμας διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν tsbεν tsbτω tsbλαω
9:36 ιδων δε τους οχλους εσπλαγχνισθη περι αυτων οτι ησαν abεσκυλμενοι tsεκλελυμενοι και ερριμμενοι ωσει προβατα μη εχοντα ποιμενα
9:37 τοτε λεγει τοις μαθηταις αυτου ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι
9:38 δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου
10:1 και προσκαλεσαμενος τους δωδεκα μαθητας αυτου εδωκεν αυτοις εξουσιαν πνευματων ακαθαρτων ωστε εκβαλλειν αυτα και θεραπευειν πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν
10:2 των δε δωδεκα αποστολων τα ονοματα εστιν ταυτα πρωτος σιμων ο λεγομενος πετρος και ανδρεας ο αδελφος αυτου aκαι ιακωβος ο του ζεβεδαιου και ιωαννης ο αδελφος αυτου
10:3 φιλιππος και βαρθολομαιος θωμας και aμαθθαιος tsbματθαιος ο τελωνης ιακωβος ο του αλφαιου και tsbλεββαιος tsbο tsbεπικληθεις θαδδαιος
10:4 σιμων ο aκαναναιος tsbκανανιτης και ιουδας aο ισκαριωτης ο και παραδους αυτον
10:5 τουτους τους δωδεκα απεστειλεν ο ιησους παραγγειλας αυτοις λεγων εις οδον εθνων μη απελθητε και εις πολιν σαμαρειτων μη εισελθητε
10:6 πορευεσθε δε μαλλον προς τα προβατα τα απολωλοτα οικου ισραηλ
10:7 πορευομενοι δε κηρυσσετε λεγοντες οτι ηγγικεν η βασιλεια των ουρανων
10:8 ασθενουντας θεραπευετε aνεκρους aεγειρετε λεπρους καθαριζετε tsνεκρους tsεγειρετε δαιμονια εκβαλλετε δωρεαν ελαβετε δωρεαν δοτε
10:9 μη κτησησθε χρυσον μηδε αργυρον μηδε χαλκον εις τας ζωνας υμων
10:10 μη πηραν εις οδον μηδε δυο χιτωνας μηδε υποδηματα μηδε bsραβδους atραβδον αξιος γαρ ο εργατης της τροφης αυτου tsbεστιν
10:11 εις ην δ αν πολιν η κωμην εισελθητε εξετασατε τις εν αυτη αξιος εστιν κακει μεινατε εως αν εξελθητε
10:12 εισερχομενοι δε εις την οικιαν ασπασασθε αυτην
10:13 και εαν μεν η η οικια αξια aελθατω tsbελθετω η ειρηνη υμων επ αυτην εαν δε μη η αξια η ειρηνη υμων προς υμας επιστραφητω
10:14 και ος aαν tsbεαν μη δεξηται υμας μηδε ακουση τους λογους υμων εξερχομενοι aεξω της οικιας η της πολεως εκεινης εκτιναξατε τον κονιορτον των ποδων υμων
10:15 αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται γη σοδομων και γομορρων εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη
10:16 ιδου εγω αποστελλω υμας ως προβατα εν μεσω λυκων γινεσθε ουν φρονιμοι ως οι οφεις και ακεραιοι ως αι περιστεραι
10:17 προσεχετε δε απο των ανθρωπων παραδωσουσιν γαρ υμας εις συνεδρια και εν ταις συναγωγαις αυτων μαστιγωσουσιν υμας
10:18 και επι ηγεμονας δε και βασιλεις αχθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις και τοις εθνεσιν
10:19 οταν δε aπαραδωσιν tsbπαραδιδωσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι aλαλησητε tsbλαλησετε
10:20 ου γαρ υμεις εστε οι λαλουντες αλλα το πνευμα του πατρος υμων το λαλουν εν υμιν
10:21 παραδωσει δε αδελφος αδελφον εις θανατον και πατηρ τεκνον και επαναστησονται τεκνα επι γονεις και θανατωσουσιν αυτους
10:22 και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται
10:23 οταν δε διωκωσιν υμας εν τη πολει ταυτη φευγετε εις την aετεραν tsbαλλην αμην γαρ λεγω υμιν ου μη τελεσητε τας πολεις του ισραηλ εως αν ελθη ο υιος του ανθρωπου
10:24 ουκ εστιν μαθητης υπερ τον διδασκαλον ουδε δουλος υπερ τον κυριον αυτου
10:25 αρκετον τω μαθητη ινα γενηται ως ο διδασκαλος αυτου και ο δουλος ως ο κυριος αυτου ει τον οικοδεσποτην sβεελζεβουβ abtβεελζεβουλ aεπεκαλεσαν tsbεκαλεσαν ποσω μαλλον τους bοικειακους atsοικιακους αυτου
10:26 μη ουν φοβηθητε αυτους ουδεν γαρ εστιν κεκαλυμμενον ο ουκ αποκαλυφθησεται και κρυπτον ο ου γνωσθησεται
10:27 ο λεγω υμιν εν τη σκοτια ειπατε εν τω φωτι και ο εις το ους ακουετε κηρυξατε επι των δωματων
10:28 και μη abφοβεισθε tsφοβηθητε απο των aαποκτεννοντων bαποκτενοντων tsαποκτεινοντων το σωμα την δε ψυχην μη δυναμενων αποκτειναι aφοβεισθε tsbφοβηθητε δε μαλλον τον δυναμενον και b[την] ψυχην και b[το] σωμα απολεσαι εν γεεννη
10:29 ουχι δυο στρουθια ασσαριου πωλειται και εν εξ αυτων ου πεσειται επι την γην ανευ του πατρος υμων
10:30 υμων δε και αι τριχες της κεφαλης πασαι ηριθμημεναι εισιν
10:31 μη ουν aφοβεισθε tsbφοβηθητε πολλων στρουθιων διαφερετε υμεις
10:32 πας ουν οστις ομολογησει εν εμοι εμπροσθεν των ανθρωπων ομολογησω καγω εν αυτω εμπροσθεν του πατρος μου του εν a[τοισ] ουρανοις
10:33 οστις δ αν αρνησηται με εμπροσθεν των ανθρωπων αρνησομαι tsbαυτον καγω aαυτον εμπροσθεν του πατρος μου του εν a[τοισ] ουρανοις
10:34 μη νομισητε οτι ηλθον βαλειν ειρηνην επι την γην ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα μαχαιραν
10:35 ηλθον γαρ διχασαι ανθρωπον κατα του πατρος αυτου και θυγατερα κατα της μητρος αυτης και νυμφην κατα της πενθερας αυτης
10:36 και εχθροι του ανθρωπου οι bοικειακοι atsοικιακοι αυτου
10:37 ο φιλων πατερα η μητερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος
10:38 και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω μου ουκ εστιν μου αξιος
10:39 ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην
10:40 ο δεχομενος υμας εμε δεχεται και ο εμε δεχομενος δεχεται τον αποστειλαντα με
10:41 ο δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου aλημψεται tsbληψεται και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον δικαιου aλημψεται tsbληψεται
10:42 και ος aαν tsbεαν ποτιση ενα των μικρων τουτων ποτηριον ψυχρου μονον εις ονομα μαθητου αμην λεγω υμιν ου μη απολεση τον μισθον αυτου
11:1 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους διατασσων τοις δωδεκα μαθηταις αυτου μετεβη εκειθεν του διδασκειν και κηρυσσειν εν ταις πολεσιν αυτων
11:2 ο δε ιωαννης ακουσας εν τω δεσμωτηριω τα εργα του χριστου πεμψας aδια tsbδυο των μαθητων αυτου
11:3 ειπεν αυτω συ ει ο ερχομενος η ετερον προσδοκωμεν
11:4 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ακουετε και βλεπετε
11:5 τυφλοι αναβλεπουσιν και χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν aκαι νεκροι εγειρονται και πτωχοι ευαγγελιζονται
11:6 και μακαριος εστιν ος εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι
11:7 τουτων δε πορευομενων ηρξατο ο ιησους λεγειν τοις οχλοις περι ιωαννου τι aεξηλθατε tsbεξηλθετε εις την ερημον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμου σαλευομενον
11:8 αλλα τι aεξηλθατε tsbεξηλθετε ιδειν ανθρωπον εν μαλακοις tsbιματιοις ημφιεσμενον ιδου οι τα μαλακα φορουντες εν τοις οικοις των bβασιλειων atsβασιλεων εισιν
11:9 αλλα τι aεξηλθατε tsbεξηλθετε ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου
11:10 ουτος tsbγαρ εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου
11:11 αμην λεγω υμιν ουκ εγηγερται εν γεννητοις γυναικων μειζων ιωαννου του βαπτιστου ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων μειζων αυτου εστιν
11:12 απο δε των ημερων ιωαννου του βαπτιστου εως αρτι η βασιλεια των ουρανων βιαζεται και βιασται αρπαζουσιν αυτην
11:13 παντες γαρ οι προφηται και ο νομος εως ιωαννου aεπροφητευσαν tsbπροεφητευσαν
11:14 και ει θελετε δεξασθαι αυτος εστιν ηλιας ο μελλων ερχεσθαι
11:15 ο εχων ωτα tsbακουειν ακουετω
11:16 τινι δε ομοιωσω την γενεαν ταυτην ομοια εστιν abπαιδιοις tsπαιδαριοις tsbεν tsbαγοραις καθημενοις aεν aταις aαγοραις aα aπροσφωνουντα tsbκαι tsbπροσφωνουσιν τοις aετεροις tsbεταιροις tsbαυτων
11:17 tsbκαι λεγουσιν ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν tsbυμιν και ουκ εκοψασθε
11:18 ηλθεν γαρ ιωαννης μητε εσθιων μητε πινων και λεγουσιν δαιμονιον εχει
11:19 ηλθεν ο υιος του ανθρωπου εσθιων και πινων και λεγουσιν ιδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης τελωνων φιλος και αμαρτωλων και εδικαιωθη η σοφια απο των aεργων tsbτεκνων αυτης
11:20 τοτε ηρξατο ονειδιζειν τας πολεις εν αις εγενοντο αι πλεισται δυναμεις αυτου οτι ου μετενοησαν
11:21 ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι absβηθσαιδα tβηθσαιδαν οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω μετενοησαν
11:22 πλην λεγω υμιν τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν ημερα κρισεως η υμιν
11:23 και συ aκαφαρναουμ tsbκαπερναουμ aμη tsbη εως tsbτου ουρανου aυψωθηση tsbυψωθεισα εως αδου aκαταβηση tsbκαταβιβασθηση οτι ει εν σοδομοις aεγενηθησαν tsbεγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν σοι aεμεινεν tsbεμειναν αν μεχρι της σημερον
11:24 πλην λεγω υμιν οτι γη σοδομων ανεκτοτερον εσται εν ημερα κρισεως η σοι
11:25 εν εκεινω τω καιρω αποκριθεις ο ιησους ειπεν εξομολογουμαι σοι πατερ κυριε του ουρανου και της γης οτι aεκρυψας tsbαπεκρυψας ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας αυτα νηπιοις
11:26 ναι ο πατηρ οτι ουτως tsbεγενετο ευδοκια aεγενετο εμπροσθεν σου
11:27 παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος μου και ουδεις επιγινωσκει τον υιον ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγινωσκει ει μη ο υιος και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι
11:28 δευτε προς με παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι καγω αναπαυσω υμας
11:29 αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε απ εμου οτι aπραυς tsbπραος ειμι και ταπεινος τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων
11:30 ο γαρ ζυγος μου χρηστος και το φορτιον μου ελαφρον εστιν
12:1 εν εκεινω τω καιρω επορευθη ο ιησους τοις σαββασιν δια των σποριμων οι δε μαθηται αυτου επεινασαν και ηρξαντο τιλλειν σταχυας και εσθιειν
12:2 οι δε φαρισαιοι ιδοντες aειπαν tsbειπον αυτω ιδου οι μαθηται σου ποιουσιν ο ουκ εξεστιν ποιειν εν σαββατω
12:3 ο δε ειπεν αυτοις ουκ ανεγνωτε τι εποιησεν abδαυιδ tsδαβιδ οτε επεινασεν tsbαυτος και οι μετ αυτου
12:4 πως εισηλθεν εις τον οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως aεφαγον tsbεφαγεν aο tsbους ουκ εξον ην αυτω φαγειν ουδε τοις μετ αυτου ει μη τοις ιερευσιν μονοις
12:5 η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν
12:6 λεγω δε υμιν οτι του ιερου abμειζον tsμειζων εστιν ωδε
12:7 ει δε εγνωκειτε τι εστιν aελεος tsbελεον θελω και ου θυσιαν ουκ αν κατεδικασατε τους αναιτιους
12:8 κυριος γαρ εστιν tsκαι του σαββατου ο υιος του ανθρωπου
12:9 και μεταβας εκειθεν ηλθεν εις την συναγωγην αυτων
12:10 και ιδου ανθρωπος tsbην tsbτην χειρα εχων ξηραν και επηρωτησαν αυτον λεγοντες ει εξεστιν τοις σαββασιν aθεραπευσαι tsbθεραπευειν ινα κατηγορησωσιν αυτου
12:11 ο δε ειπεν αυτοις τις εσται εξ υμων ανθρωπος ος εξει προβατον εν και εαν εμπεση τουτο τοις σαββασιν εις βοθυνον ουχι κρατησει αυτο και εγερει
12:12 ποσω ουν διαφερει ανθρωπος προβατου ωστε εξεστιν τοις σαββασιν καλως ποιειν
12:13 τοτε λεγει τω ανθρωπω εκτεινον tsbτην tsbχειρα σου aτην aχειρα και εξετεινεν και aαπεκατεσταθη tsbαποκατεσταθη υγιης ως η αλλη
12:14 aεξελθοντες tsbοι δε aοι φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον κατ αυτου tsbεξελθοντες οπως αυτον απολεσωσιν
12:15 ο δε ιησους γνους ανεχωρησεν εκειθεν και ηκολουθησαν αυτω a[οχλοι] tsbοχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους παντας
12:16 και επετιμησεν αυτοις ινα μη φανερον αυτον ποιησωσιν
12:17 aινα tsbοπως πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος
12:18 ιδου ο παις μου ον ηρετισα ο αγαπητος μου εις ον ευδοκησεν η ψυχη μου θησω το πνευμα μου επ αυτον και κρισιν τοις εθνεσιν απαγγελει
12:19 ουκ ερισει ουδε κραυγασει ουδε ακουσει τις εν ταις πλατειαις την φωνην αυτου
12:20 καλαμον συντετριμμενον ου κατεαξει και λινον τυφομενον ου σβεσει εως αν εκβαλη εις νικος την κρισιν
12:21 και tsεν τω ονοματι αυτου εθνη ελπιουσιν
12:22 τοτε προσηνεχθη αυτω δαιμονιζομενος τυφλος και κωφος και εθεραπευσεν αυτον ωστε τον tsbτυφλον tsbκαι κωφον tsbκαι λαλειν και βλεπειν
12:23 και εξισταντο παντες οι οχλοι και ελεγον μητι ουτος εστιν ο υιος abδαυιδ tsδαβιδ
12:24 οι δε φαρισαιοι ακουσαντες ειπον ουτος ουκ εκβαλλει τα δαιμονια ει μη εν τω βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιων
12:25 ειδως δε tsbο tsbιησους τας ενθυμησεις αυτων ειπεν αυτοις πασα βασιλεια μερισθεισα καθ εαυτης ερημουται και πασα πολις η οικια μερισθεισα καθ εαυτης ου σταθησεται
12:26 και ει ο σατανας τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτον εμερισθη πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου
12:27 και ει εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι tsbυμων tsbεσονται κριται aεσονται aυμων
12:28 ει δε tsεγω εν πνευματι θεου abεγω εκβαλλω τα δαιμονια αρα εφθασεν εφ υμας η βασιλεια του θεου
12:29 η πως δυναται τις εισελθειν εις την οικιαν του ισχυρου και τα σκευη αυτου aαρπασαι tsbδιαρπασαι εαν μη πρωτον δηση τον ισχυρον και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει
12:30 ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει
12:31 δια τουτο λεγω υμιν πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησεται τοις ανθρωποις η δε του πνευματος βλασφημια ουκ αφεθησεται tsbτοις tsbανθρωποις
12:32 και ος abεαν tsαν ειπη λογον κατα του υιου του ανθρωπου αφεθησεται αυτω ος δ αν ειπη κατα του πνευματος του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν atsτουτω τω bνυν αιωνι ουτε εν τω μελλοντι
12:33 η ποιησατε το δενδρον καλον και τον καρπον αυτου καλον η ποιησατε το δενδρον σαπρον και τον καρπον αυτου σαπρον εκ γαρ του καρπου το δενδρον γινωσκεται
12:34 γεννηματα εχιδνων πως δυνασθε αγαθα λαλειν πονηροι οντες εκ γαρ του περισσευματος της καρδιας το στομα λαλει
12:35 ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου tsτης tsκαρδιας εκβαλλει tsτα αγαθα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα
12:36 λεγω δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο aλαλησουσιν tsbεαν tsbλαλησωσιν οι ανθρωποι αποδωσουσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως
12:37 εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασθηση
12:38 τοτε απεκριθησαν aαυτω τινες των γραμματεων και φαρισαιων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ιδειν
12:39 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα του προφητου
12:40 ωσπερ γαρ ην ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως εσται ο υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας
12:41 ανδρες νινευιται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα και ιδου πλειον ιωνα ωδε
12:42 βασιλισσα νοτου εγερθησεται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινει αυτην οτι ηλθεν εκ των περατων της γης ακουσαι την σοφιαν abσολομωνος tsσολομωντος και ιδου πλειον abσολομωνος tsσολομωντος ωδε
12:43 οταν δε το ακαθαρτον πνευμα εξελθη απο του ανθρωπου διερχεται δι ανυδρων τοπων ζητουν αναπαυσιν και ουχ ευρισκει
12:44 τοτε λεγει tsbεπιστρεψω εις τον οικον μου aεπιστρεψω οθεν εξηλθον και ελθον ευρισκει σχολαζοντα σεσαρωμενον και κεκοσμημενον
12:45 τοτε πορευεται και παραλαμβανει μεθ εαυτου επτα ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων ουτως εσται και τη γενεα ταυτη τη πονηρα
12:46 ετι tsbδε αυτου λαλουντος τοις οχλοις ιδου η μητηρ και οι αδελφοι αυτου ειστηκεισαν εξω ζητουντες αυτω λαλησαι
12:47 a[ειπεν tsbειπεν δε τις αυτω ιδου η μητηρ σου και οι αδελφοι σου εξω εστηκασιν ζητουντες σοι aλαλησαι] tsbλαλησαι
12:48 ο δε αποκριθεις ειπεν τω aλεγοντι tsbειποντι αυτω τις εστιν η μητηρ μου και τινες εισιν οι αδελφοι μου
12:49 και εκτεινας την χειρα αυτου επι τους μαθητας αυτου ειπεν ιδου η μητηρ μου και οι αδελφοι μου
12:50 οστις γαρ αν ποιηση το θελημα του πατρος μου του εν ουρανοις αυτος μου αδελφος και αδελφη και μητηρ εστιν
13:1 εν tsbδε τη ημερα εκεινη εξελθων ο ιησους tsbαπο της οικιας εκαθητο παρα την θαλασσαν
13:2 και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις tsbτο πλοιον εμβαντα καθησθαι και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ειστηκει
13:3 και ελαλησεν αυτοις πολλα εν παραβολαις λεγων ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειρειν
13:4 και εν τω σπειρειν αυτον α μεν επεσεν παρα την οδον και aελθοντα tsbηλθεν τα πετεινα tsbκαι κατεφαγεν αυτα
13:5 αλλα δε επεσεν επι τα πετρωδη οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεως εξανετειλεν δια το μη εχειν βαθος γης
13:6 ηλιου δε ανατειλαντος εκαυματισθη και δια το μη εχειν ριζαν εξηρανθη
13:7 αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και aεπνιξαν tsbαπεπνιξαν αυτα
13:8 αλλα δε επεσεν επι την γην την καλην και εδιδου καρπον ο μεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα
13:9 ο εχων ωτα tsbακουειν ακουετω
13:10 και προσελθοντες οι μαθηται aειπαν tsbειπον αυτω abδια abτι tsδιατι εν παραβολαις λαλεις αυτοις
13:11 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις οτι υμιν δεδοται γνωναι τα μυστηρια της βασιλειας των ουρανων εκεινοις δε ου δεδοται
13:12 οστις γαρ εχει δοθησεται αυτω και περισσευθησεται οστις δε ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου
13:13 δια τουτο εν παραβολαις αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν
13:14 και αναπληρουται tsεπ αυτοις η προφητεια ησαιου η λεγουσα ακοη ακουσετε και ου μη συνητε και βλεποντες βλεψετε και ου μη ιδητε
13:15 επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν και τους οφθαλμους αυτων εκαμμυσαν μηποτε ιδωσιν τοις οφθαλμοις και τοις ωσιν ακουσωσιν και τη καρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν και abιασομαι tsιασωμαι αυτους
13:16 υμων δε μακαριοι οι οφθαλμοι οτι βλεπουσιν και τα ωτα υμων οτι aακουουσιν tsbακουει
13:17 αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ aειδαν tsbειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν
13:18 υμεις ουν ακουσατε την παραβολην του aσπειραντος tsbσπειροντος
13:19 παντος ακουοντος τον λογον της βασιλειας και μη συνιεντος ερχεται ο πονηρος και αρπαζει το εσπαρμενον εν τη καρδια αυτου ουτος εστιν ο παρα την οδον σπαρεις
13:20 ο δε επι τα πετρωδη σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και ευθυς μετα χαρας λαμβανων αυτον
13:21 ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται
13:22 ο δε εις τας ακανθας σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και η μεριμνα του αιωνος tsbτουτου και η απατη του πλουτου συμπνιγει τον λογον και ακαρπος γινεται
13:23 ο δε επι την tsbγην tsbτην καλην aγην σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και aσυνιεις tsbσυνιων ος δη καρποφορει και ποιει ο μεν εκατον ο δε εξηκοντα ο δε τριακοντα
13:24 αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοις λεγων ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω asσπειραντι btσπειροντι καλον σπερμα εν τω αγρω αυτου
13:25 εν δε τω καθευδειν τους ανθρωπους ηλθεν αυτου ο εχθρος και aεπεσπειρεν tsbεσπειρεν ζιζανια ανα μεσον του σιτου και απηλθεν
13:26 οτε δε εβλαστησεν ο χορτος και καρπον εποιησεν τοτε εφανη και τα ζιζανια
13:27 προσελθοντες δε οι δουλοι του οικοδεσποτου ειπον αυτω κυριε ουχι καλον σπερμα εσπειρας εν τω σω αγρω ποθεν ουν εχει tsτα ζιζανια
13:28 ο δε εφη αυτοις εχθρος ανθρωπος τουτο εποιησεν οι δε δουλοι aλεγουσιν tsbειπον αυτω θελεις ουν απελθοντες bσυλλεξομεν atsσυλλεξωμεν αυτα
13:29 ο δε aφησιν tsbεφη ου μηποτε συλλεγοντες τα ζιζανια εκριζωσητε αμα αυτοις τον σιτον
13:30 αφετε συναυξανεσθαι αμφοτερα aεως tsbμεχρι του θερισμου και εν tsτω καιρω του θερισμου ερω τοις θερισταις συλλεξατε πρωτον τα ζιζανια και δησατε αυτα εις δεσμας προς το κατακαυσαι αυτα τον δε σιτον συναγαγετε εις την αποθηκην μου
13:31 αλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοις λεγων ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων κοκκω σιναπεως ον λαβων ανθρωπος εσπειρεν εν τω αγρω αυτου
13:32 ο μικροτερον μεν εστιν παντων των σπερματων οταν δε αυξηθη μειζον των λαχανων εστιν και γινεται δενδρον ωστε ελθειν τα πετεινα του ουρανου και κατασκηνουν εν τοις κλαδοις αυτου
13:33 αλλην παραβολην ελαλησεν αυτοις ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ζυμη ην λαβουσα γυνη bεκρυψεν atsενεκρυψεν εις αλευρου σατα τρια εως ου εζυμωθη ολον
13:34 ταυτα παντα ελαλησεν ο ιησους εν παραβολαις τοις οχλοις και χωρις παραβολης aουδεν tsbουκ ελαλει αυτοις
13:35 οπως πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος ανοιξω εν παραβολαις το στομα μου ερευξομαι κεκρυμμενα απο καταβολης a[κοσμου] tsbκοσμου
13:36 τοτε αφεις τους οχλους ηλθεν εις την οικιαν tsbο tsbιησους και προσηλθον αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντες aδιασαφησον tsbφρασον ημιν την παραβολην των ζιζανιων του αγρου
13:37 ο δε αποκριθεις ειπεν tsbαυτοις ο σπειρων το καλον σπερμα εστιν ο υιος του ανθρωπου
13:38 ο δε αγρος εστιν ο κοσμος το δε καλον σπερμα ουτοι εισιν οι υιοι της βασιλειας τα δε ζιζανια εισιν οι υιοι του πονηρου
13:39 ο δε εχθρος ο σπειρας αυτα εστιν ο διαβολος ο δε θερισμος συντελεια tsbτου αιωνος εστιν οι δε θερισται αγγελοι εισιν
13:40 ωσπερ ουν συλλεγεται τα ζιζανια και πυρι a bκαιεται tsκατακαιεται ουτως εσται εν τη συντελεια του αιωνος tsbτουτου
13:41 αποστελει ο υιος του ανθρωπου τους αγγελους αυτου και συλλεξουσιν εκ της βασιλειας αυτου παντα τα σκανδαλα και τους ποιουντας την ανομιαν
13:42 και βαλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
13:43 τοτε οι δικαιοι εκλαμψουσιν ως ο ηλιος εν τη βασιλεια του πατρος αυτων ο εχων ωτα tsbακουειν ακουετω
13:44 tsbπαλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω εν τω αγρω ον ευρων ανθρωπος εκρυψεν και απο της χαρας αυτου υπαγει και aπωλει παντα οσα εχει tsbπωλει και αγοραζει τον αγρον εκεινον
13:45 παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω εμπορω ζητουντι καλους μαργαριτας
13:46 tsbος ευρων aδε ενα πολυτιμον μαργαριτην απελθων πεπρακεν παντα οσα ειχεν και ηγορασεν αυτον
13:47 παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων σαγηνη βληθειση εις την θαλασσαν και εκ παντος γενους συναγαγουση
13:48 ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες επι τον αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα καλα εις aαγγη tsbαγγεια τα δε σαπρα εξω εβαλον
13:49 ουτως εσται εν τη συντελεια του αιωνος εξελευσονται οι αγγελοι και αφοριουσιν τους πονηρους εκ μεσου των δικαιων
13:50 και βαλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
13:51 tsbλεγει tsbαυτοις tsbο tsbιησους συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι tsbκυριε
13:52 ο δε ειπεν αυτοις δια τουτο πας γραμματευς μαθητευθεις aτη aβασιλεια tsbεις tsbτην tsbβασιλειαν των ουρανων ομοιος εστιν ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εκβαλλει εκ του θησαυρου αυτου καινα και παλαια
13:53 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τας παραβολας ταυτας μετηρεν εκειθεν
13:54 και ελθων εις την πατριδα αυτου εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων ωστε aεκπλησσεσθαι tsbεκπληττεσθαι αυτους και λεγειν ποθεν τουτω η σοφια αυτη και αι δυναμεις
13:55 ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος aουχ tsbουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και aιωσηφ tsbιωσης και σιμων και ιουδας
13:56 και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα
13:57 και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιησους ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι tsbαυτου και εν τη οικια αυτου
13:58 και ουκ εποιησεν εκει δυναμεις πολλας δια την απιστιαν αυτων
14:1 εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδης ο aτετρααρχης tsbτετραρχης την ακοην ιησου
14:2 και ειπεν τοις παισιν αυτου ουτος εστιν ιωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσιν εν αυτω
14:3 ο γαρ ηρωδης κρατησας τον ιωαννην εδησεν a[αυτον] tsbαυτον και tsbεθετο εν φυλακη aαπεθετο δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου
14:4 ελεγεν γαρ tsbαυτω ο ιωαννης aαυτω ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην
14:5 και θελων αυτον αποκτειναι εφοβηθη τον οχλον οτι ως προφητην αυτον ειχον
14:6 aγενεσιοις tsbγενεσιων δε aγενομενοις tsbαγομενων του ηρωδου ωρχησατο η θυγατηρ της ηρωδιαδος εν τω μεσω και ηρεσεν τω ηρωδη
14:7 οθεν μεθ ορκου ωμολογησεν αυτη δουναι ο εαν αιτησηται
14:8 η δε προβιβασθεισα υπο της μητρος αυτης δος μοι φησιν ωδε επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου
14:9 και aλυπηθεις tsbελυπηθη ο βασιλευς δια tsbδε τους ορκους και τους συνανακειμενους εκελευσεν δοθηναι
14:10 και πεμψας απεκεφαλισεν a[τον] tsbτον ιωαννην εν τη φυλακη
14:11 και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μητρι αυτης
14:12 και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηραν το aπτωμα tsbσωμα και εθαψαν a tsbαυτο και ελθοντες απηγγειλαν τω ιησου
14:13 tsbκαι ακουσας aδε ο ιησους ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων
14:14 και εξελθων tsbο tsbιησους ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ abαυτοις tsαυτους και εθεραπευσεν τους αρρωστους αυτων
14:15 οψιας δε γενομενης προσηλθον αυτω οι μαθηται tsbαυτου λεγοντες ερημος εστιν ο τοπος και η ωρα ηδη παρηλθεν απολυσον τους οχλους ινα απελθοντες εις τας κωμας αγορασωσιν εαυτοις βρωματα
14:16 ο δε a[ιησουσ] tsbιησους ειπεν αυτοις ου χρειαν εχουσιν απελθειν δοτε αυτοις υμεις φαγειν
14:17 οι δε λεγουσιν αυτω ουκ εχομεν ωδε ει μη πεντε αρτους και δυο ιχθυας
14:18 ο δε ειπεν φερετε μοι tsbαυτους ωδε aαυτους
14:19 και κελευσας τους οχλους ανακλιθηναι επι aτου aχορτου tsbτους tsbχορτους tsκαι λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κλασας εδωκεν τοις μαθηταις τους αρτους οι δε μαθηται τοις οχλοις
14:20 και εφαγον παντες και εχορτασθησαν και ηραν το περισσευον των κλασματων δωδεκα κοφινους πληρεις
14:21 οι δε εσθιοντες ησαν ανδρες ωσει πεντακισχιλιοι χωρις γυναικων και παιδιων
14:22 και ευθεως ηναγκασεν tsbο tsbιησους τους μαθητας tsαυτου εμβηναι εις το πλοιον και προαγειν αυτον εις το περαν εως ου απολυση τους οχλους
14:23 και απολυσας τους οχλους ανεβη εις το ορος κατ ιδιαν προσευξασθαι οψιας δε γενομενης μονος ην εκει
14:24 το δε πλοιον ηδη aσταδιους aπολλους aαπο tsbμεσον της aγης tsbθαλασσης aαπειχεν tsbην βασανιζομενον υπο των κυματων ην γαρ εναντιος ο ανεμος
14:25 τεταρτη δε φυλακη της νυκτος aηλθεν tsbαπηλθεν προς αυτους tsbο tsbιησους περιπατων tsbεπι tsbτης tsbθαλασσης tsb
14:26 tsbκαι tsbιδοντες tsbαυτον tsbοι tsbμαθηται επι την θαλασσαν a
14:26 aοι aδε aμαθηται aιδοντες aαυτον aεπι aτης aθαλασσης περιπατουντα εταραχθησαν λεγοντες οτι φαντασμα εστιν και απο του φοβου εκραξαν
14:27 aευθυς tsbευθεως δε ελαλησεν a[ο aιησουσ] αυτοις tsbο tsbιησους λεγων θαρσειτε εγω ειμι μη φοβεισθε
14:28 αποκριθεις δε αυτω ο πετρος ειπεν κυριε ει συ ει κελευσον με aελθειν προς σε tsbελθειν επι τα υδατα
14:29 ο δε ειπεν ελθε και καταβας απο του πλοιου a[ο] tsbο πετρος περιεπατησεν επι τα υδατα aκαι aηλθεν tsbελθειν προς τον ιησουν
14:30 βλεπων δε τον ανεμον a[ισχυρον] tsbισχυρον εφοβηθη και αρξαμενος καταποντιζεσθαι εκραξεν λεγων κυριε σωσον με
14:31 ευθεως δε ο ιησους εκτεινας την χειρα επελαβετο αυτου και λεγει αυτω ολιγοπιστε εις τι εδιστασας
14:32 και aαναβαντων tsbεμβαντων αυτων εις το πλοιον εκοπασεν ο ανεμος
14:33 οι δε εν τω πλοιω tsbελθοντες προσεκυνησαν αυτω λεγοντες αληθως θεου υιος ει
14:34 και διαπερασαντες ηλθον aεπι tsbεις την γην aεις γεννησαρετ
14:35 και επιγνοντες αυτον οι ανδρες του τοπου εκεινου απεστειλαν εις ολην την περιχωρον εκεινην και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας
14:36 και παρεκαλουν αυτον ινα μονον αψωνται του κρασπεδου του ιματιου αυτου και οσοι ηψαντο διεσωθησαν
15:1 τοτε προσερχονται τω ιησου tsbοι απο ιεροσολυμων tsbγραμματεις tsbκαι φαρισαιοι aκαι aγραμματεις λεγοντες
15:2 abδια abτι tsδιατι οι μαθηται σου παραβαινουσιν την παραδοσιν των πρεσβυτερων ου γαρ νιπτονται τας χειρας a[αυτων] tsbαυτων οταν αρτον εσθιωσιν
15:3 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις abδια abτι tsδιατι και υμεις παραβαινετε την εντολην του θεου δια την παραδοσιν υμων
15:4 ο γαρ θεος aειπεν tsbενετειλατο tsbλεγων τιμα τον πατερα tsσου και την μητερα και ο κακολογων πατερα η μητερα θανατω τελευτατω
15:5 υμεις δε λεγετε ος αν ειπη τω πατρι η τη μητρι δωρον ο εαν εξ εμου ωφεληθης tsbκαι ου μη aτιμησει tsbτιμηση τον πατερα tsbαυτου tsbη tsbτην tsbμητερα αυτου
15:6 και ηκυρωσατε aτον tsbτην aλογον tsbεντολην του θεου δια την παραδοσιν υμων
15:7 υποκριται καλως aεπροφητευσεν tsbπροεφητευσεν περι υμων ησαιας λεγων
15:8 tsbεγγιζει tsbμοι ο λαος ουτος tsbτω tsbστοματι tsbαυτων tsbκαι τοις χειλεσιν με τιμα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει απ εμου
15:9 ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας ενταλματα ανθρωπων
15:10 και προσκαλεσαμενος τον οχλον ειπεν αυτοις ακουετε και συνιετε
15:11 ου το εισερχομενον εις το στομα κοινοι τον ανθρωπον αλλα το εκπορευομενον εκ του στοματος τουτο κοινοι τον ανθρωπον
15:12 τοτε προσελθοντες οι μαθηται aλεγουσιν tsbαυτου tsbειπον αυτω οιδας οτι οι φαρισαιοι ακουσαντες τον λογον εσκανδαλισθησαν
15:13 ο δε αποκριθεις ειπεν πασα φυτεια ην ουκ εφυτευσεν ο πατηρ μου ο ουρανιος εκριζωθησεται
15:14 αφετε αυτους tsbοδηγοι tsbεισιν τυφλοι aεισιν aοδηγοι a[τυφλων] tsbτυφλων τυφλος δε τυφλον εαν οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον πεσουνται
15:15 αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω φρασον ημιν την παραβολην a[ταυτην] tsbταυτην
15:16 ο δε tsbιησους ειπεν ακμην και υμεις ασυνετοι εστε
15:17 aου tsbουπω νοειτε οτι παν το εισπορευομενον εις το στομα εις την κοιλιαν χωρει και εις αφεδρωνα εκβαλλεται
15:18 τα δε εκπορευομενα εκ του στοματος εκ της καρδιας εξερχεται κακεινα κοινοι τον ανθρωπον
15:19 εκ γαρ της καρδιας εξερχονται διαλογισμοι πονηροι φονοι μοιχειαι πορνειαι κλοπαι ψευδομαρτυριαι βλασφημιαι
15:20 ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανθρωπον
15:21 και εξελθων εκειθεν ο ιησους ανεχωρησεν εις τα μερη τυρου και σιδωνος
15:22 και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα aεκραζεν tsbεκραυγασεν tsbαυτω λεγουσα ελεησον με κυριε aυιος tsbυιε abδαυιδ tsδαβιδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται
15:23 ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου aηρωτουν tsbηρωτων αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων
15:24 ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ απεσταλην ει μη εις τα προβατα τα απολωλοτα οικου ισραηλ
15:25 η δε ελθουσα bπροσεκυνησεν atsπροσεκυνει αυτω λεγουσα κυριε βοηθει μοι
15:26 ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις
15:27 η δε ειπεν ναι κυριε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων
15:28 τοτε αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτη ω γυναι μεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης
15:29 και μεταβας εκειθεν ο ιησους ηλθεν παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας και αναβας εις το ορος εκαθητο εκει
15:30 και προσηλθον αυτω οχλοι πολλοι εχοντες μεθ εαυτων χωλους τυφλους tsbκωφους κυλλους aκωφους και ετερους πολλους και ερριψαν αυτους παρα τους ποδας aαυτου tsbτου tsbιησου και εθεραπευσεν αυτους
15:31 ωστε aτον tsbτους aοχλον tsbοχλους θαυμασαι βλεποντας κωφους λαλουντας κυλλους υγιεις aκαι χωλους περιπατουντας και τυφλους βλεποντας και εδοξασαν τον θεον ισραηλ
15:32 ο δε ιησους προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου ειπεν σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη abημεραι tsημερας τρεις προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν και απολυσαι αυτους νηστεις ου θελω μηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω
15:33 και λεγουσιν αυτω οι μαθηται tsbαυτου ποθεν ημιν εν ερημια αρτοι τοσουτοι ωστε χορτασαι οχλον τοσουτον
15:34 και λεγει αυτοις ο ιησους ποσους αρτους εχετε οι δε aειπαν tsbειπον επτα και ολιγα ιχθυδια
15:35 και aπαραγγειλας tsbεκελευσεν aτω tsbτοις aοχλω tsbοχλοις αναπεσειν επι την γην
15:36 aελαβεν tsbκαι tsbλαβων τους επτα αρτους και τους ιχθυας aκαι ευχαριστησας εκλασεν και aεδιδου tsbεδωκεν τοις μαθηταις tsbαυτου οι δε μαθηται aτοις tsbτω aοχλοις tsbοχλω
15:37 και εφαγον παντες και εχορτασθησαν και tsbηραν το περισσευον των κλασματων aηραν επτα σπυριδας πληρεις
15:38 οι δε εσθιοντες ησαν τετρακισχιλιοι ανδρες χωρις γυναικων και παιδιων
15:39 και απολυσας τους οχλους ενεβη εις το πλοιον και ηλθεν εις τα ορια aμαγαδαν tsbμαγδαλα
16:1 και προσελθοντες οι φαρισαιοι και σαδδουκαιοι πειραζοντες επηρωτησαν αυτον σημειον εκ του ουρανου επιδειξαι αυτοις
16:2 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις a[οψιας tsbοψιας γενομενης λεγετε ευδια πυρραζει γαρ ο ουρανος
16:3 και πρωι σημερον χειμων πυρραζει γαρ στυγναζων ο ουρανος tsbυποκριται το μεν προσωπον του ουρανου γινωσκετε διακρινειν τα δε σημεια των καιρων ου aδυνασθε] tsbδυνασθε
16:4 γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει και σημειον ου δοθησεται αυτη ει μη το σημειον ιωνα tsbτου tsbπροφητου και καταλιπων αυτους απηλθεν
16:5 και ελθοντες οι μαθηται tsbαυτου εις το περαν επελαθοντο αρτους λαβειν
16:6 ο δε ιησους ειπεν αυτοις ορατε και προσεχετε απο της ζυμης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
16:7 οι δε διελογιζοντο εν εαυτοις λεγοντες οτι αρτους ουκ ελαβομεν
16:8 γνους δε ο ιησους ειπεν tsbαυτοις τι διαλογιζεσθε εν εαυτοις ολιγοπιστοι οτι αρτους ουκ aεχετε tsbελαβετε
16:9 ουπω νοειτε ουδε μνημονευετε τους πεντε αρτους των πεντακισχιλιων και ποσους κοφινους ελαβετε
16:10 ουδε τους επτα αρτους των τετρακισχιλιων και ποσας σπυριδας ελαβετε
16:11 πως ου νοειτε οτι ου περι aαρτων tsbαρτου ειπον υμιν aπροσεχετε aδε tsbπροσεχειν απο της ζυμης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
16:12 τοτε συνηκαν οτι ουκ ειπεν προσεχειν απο της ζυμης aτων aαρτων tsbτου tsbαρτου abαλλα tsαλλ απο της διδαχης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
16:13 ελθων δε ο ιησους εις τα μερη καισαρειας της φιλιππου ηρωτα τους μαθητας αυτου λεγων τινα tsbμε λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι τον υιον του ανθρωπου
16:14 οι δε aειπαν tsbειπον οι μεν ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν ετεροι δε ιερεμιαν η ενα των προφητων
16:15 λεγει αυτοις υμεις δε τινα με λεγετε ειναι
16:16 αποκριθεις δε σιμων πετρος ειπεν συ ει ο χριστος ο υιος του θεου του ζωντος
16:17 tsbκαι αποκριθεις aδε ο ιησους ειπεν αυτω μακαριος ει σιμων aβαριωνα tsbβαρ tsbιωνα οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι αλλ ο πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις
16:18 καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης
16:19 tsbκαι δωσω σοι τας aκλειδας tsbκλεις της βασιλειας των ουρανων και ο εαν δησης επι της γης εσται δεδεμενον εν τοις ουρανοις και ο εαν λυσης επι της γης εσται λελυμενον εν τοις ουρανοις
16:20 τοτε διεστειλατο τοις μαθηταις tsbαυτου ινα μηδενι ειπωσιν οτι αυτος εστιν tsbιησους ο χριστος
16:21 απο τοτε ηρξατο ο ιησους δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον tsbαπελθειν εις ιεροσολυμα aαπελθειν και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι
16:22 και προσλαβομενος αυτον ο πετρος ηρξατο επιτιμαν αυτω λεγων ιλεως σοι κυριε ου μη εσται σοι τουτο
16:23 ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον tsbμου ει aεμου οτι ου φρονεις τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων
16:24 τοτε ο ιησους ειπεν τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι
16:25 ος γαρ aεαν tsbαν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην
16:26 τι γαρ aωφεληθησεται tsbωφελειται ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση την δε ψυχην αυτου ζημιωθη η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου
16:27 μελλει γαρ ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου
16:28 αμην λεγω υμιν aοτι εισιν τινες atsτων ωδε aεστωτων bεστωτες tsεστηκοτων οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν τη βασιλεια αυτου
17:1 και μεθ ημερας εξ παραλαμβανει ο ιησους τον πετρον και ιακωβον και ιωαννην τον αδελφον αυτου και αναφερει αυτους εις ορος υψηλον κατ ιδιαν
17:2 και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων και ελαμψεν το προσωπον αυτου ως ο ηλιος τα δε ιματια αυτου bεγενοντο atsεγενετο λευκα ως το φως
17:3 και ιδου aωφθη tsbωφθησαν αυτοις aμωυσης tsbμωσης και ηλιας aσυλλαλουντες μετ αυτου tsbσυλλαλουντες
17:4 αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τω ιησου κυριε καλον εστιν ημας ωδε ειναι ει θελεις aποιησω tsbποιησωμεν ωδε τρεις σκηνας σοι μιαν και aμωυσει tsbμωση μιαν και tsbμιαν ηλια aμιαν
17:5 ετι αυτου λαλουντος ιδου νεφελη φωτεινη επεσκιασεν αυτους και ιδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα tsbαυτου ακουετε aαυτου
17:6 και ακουσαντες οι μαθηται aεπεσαν tsbεπεσον επι προσωπον αυτων και εφοβηθησαν σφοδρα
17:7 και aπροσηλθεν tsbπροσελθων ο ιησους tsbηψατο tsbαυτων και aαψαμενος aαυτων ειπεν εγερθητε και μη φοβεισθε
17:8 επαραντες δε τους οφθαλμους αυτων ουδενα ειδον ει μη aαυτον tsbτον ιησουν μονον
17:9 και καταβαινοντων αυτων abεκ tsαπο του ορους ενετειλατο αυτοις ο ιησους λεγων μηδενι ειπητε το οραμα εως ου ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων aεγερθη tsbαναστη
17:10 και επηρωτησαν αυτον οι μαθηται tsbαυτου λεγοντες τι ουν οι γραμματεις λεγουσιν οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον
17:11 ο δε tsbιησους αποκριθεις ειπεν tsbαυτοις ηλιας μεν ερχεται tsbπρωτον και αποκαταστησει παντα
17:12 λεγω δε υμιν οτι ηλιας ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυτον abαλλα tsαλλ εποιησαν εν αυτω οσα ηθελησαν ουτως και ο υιος του ανθρωπου μελλει πασχειν υπ αυτων
17:13 τοτε συνηκαν οι μαθηται οτι περι ιωαννου του βαπτιστου ειπεν αυτοις
17:14 και ελθοντων tsbαυτων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων abαυτον tsαυτω
17:15 και λεγων κυριε ελεησον μου τον υιον οτι σεληνιαζεται και κακως πασχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ
17:16 και προσηνεγκα αυτον τοις μαθηταις σου και ουκ ηδυνηθησαν αυτον θεραπευσαι
17:17 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραμμενη εως ποτε tsbεσομαι μεθ υμων aεσομαι εως ποτε ανεξομαι υμων φερετε μοι αυτον ωδε
17:18 και επετιμησεν αυτω ο ιησους και εξηλθεν απ αυτου το δαιμονιον και εθεραπευθη ο παις απο της ωρας εκεινης
17:19 τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ιησου κατ ιδιαν ειπον abδια abτι tsδιατι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο
17:20 ο δε aλεγει tsbιησους tsbειπεν αυτοις δια την aολιγοπιστιαν tsbαπιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω aμεταβα tsbμεταβηθι aενθεν tsbεντευθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν
17:21 tsbτουτο tsbδε tsbτο tsbγενος tsbουκ tsbεκπορευεται tsbει tsbμη tsbεν tsbπροσευχη tsbκαι tsbνηστεια
17:22 aσυστρεφομενων tsbαναστρεφομενων δε αυτων εν τη γαλιλαια ειπεν αυτοις ο ιησους μελλει ο υιος του ανθρωπου παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων
17:23 και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα εγερθησεται και ελυπηθησαν σφοδρα
17:24 ελθοντων δε αυτων εις aκαφαρναουμ tsbκαπερναουμ προσηλθον οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω και aειπαν tsbειπον ο διδασκαλος υμων ου τελει a[τα] tsbτα διδραχμα
17:25 λεγει ναι και aελθοντα tsbοτε tsbεισηλθεν εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων
17:26 aειποντος aδε tsbλεγει tsbαυτω tsbο tsbπετρος απο των αλλοτριων εφη αυτω ο ιησους aαρα aγε tsbαραγε ελευθεροι εισιν οι υιοι
17:27 ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους πορευθεις εις tsbτην θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον bαναβαινοντα atsαναβαντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου
18:1 εν εκεινη τη ωρα προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγοντες τις αρα μειζων εστιν εν τη βασιλεια των ουρανων
18:2 και προσκαλεσαμενος tsbο tsbιησους παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων
18:3 και ειπεν αμην λεγω υμιν εαν μη στραφητε και γενησθε ως τα παιδια ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων
18:4 οστις ουν abταπεινωσει tsταπεινωση εαυτον ως το παιδιον τουτο ουτος εστιν ο μειζων εν τη βασιλεια των ουρανων
18:5 και ος εαν δεξηται tsbπαιδιον tsbτοιουτον εν aπαιδιον aτοιουτο επι τω ονοματι μου εμε δεχεται
18:6 ος δ αν σκανδαλιση ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων εις εμε συμφερει αυτω ινα κρεμασθη μυλος ονικος aπερι bεις tsεπι τον τραχηλον αυτου και καταποντισθη εν τω πελαγει της θαλασσης
18:7 ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων αναγκη γαρ tsbεστιν ελθειν τα σκανδαλα πλην ουαι τω ανθρωπω tsbεκεινω δι ου το σκανδαλον ερχεται
18:8 ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε εκκοψον aαυτον tsbαυτα και βαλε απο σου καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην tsbχωλον tsbη κυλλον aη aχωλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον
18:9 και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος
18:10 ορατε μη καταφρονησητε ενος των μικρων τουτων λεγω γαρ υμιν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος aβλεπουσι tsbβλεπουσιν το προσωπον του πατρος μου του εν ουρανοις
18:11 tsbηλθεν tsbγαρ tsbο tsbυιος tsbτου tsbανθρωπου tsbσωσαι tsbτο tsbαπολωλος
18:12 τι υμιν δοκει εαν γενηται τινι ανθρωπω εκατον προβατα και πλανηθη εν εξ αυτων ουχι aαφησει tsbαφεις τα abενενηκοντα abεννεα tsεννενηκονταεννεα επι τα ορη aκαι πορευθεις ζητει το πλανωμενον
18:13 και εαν γενηται ευρειν αυτο αμην λεγω υμιν οτι χαιρει επ αυτω μαλλον η επι τοις abενενηκοντα abεννεα tsεννενηκονταεννεα τοις μη πεπλανημενοις
18:14 ουτως ουκ εστιν θελημα εμπροσθεν του πατρος υμων του εν ουρανοις ινα αποληται aεν tsbεις των μικρων τουτων
18:15 εαν δε αμαρτηση a[εις tsbεις aσε] tsbσε ο αδελφος σου υπαγε tsbκαι ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου
18:16 εαν δε μη ακουση παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο ινα επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων σταθη παν ρημα
18:17 εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης
18:18 αμην λεγω υμιν οσα εαν δησητε επι της γης εσται δεδεμενα εν tsbτω ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυμενα εν tsbτω ουρανω
18:19 παλιν a[αμην] bαμην λεγω υμιν οτι εαν δυο tsbυμων συμφωνησωσιν aεξ aυμων επι της γης περι παντος πραγματος ου εαν αιτησωνται γενησεται αυτοις παρα του πατρος μου του εν ουρανοις
18:20 ου γαρ εισιν δυο η τρεις συνηγμενοι εις το εμον ονομα εκει ειμι εν μεσω αυτων
18:21 τοτε προσελθων tsbαυτω ο πετρος ειπεν aαυτω κυριε ποσακις αμαρτησει εις εμε ο αδελφος μου και αφησω αυτω εως επτακις
18:22 λεγει αυτω ο ιησους ου λεγω σοι εως επτακις aαλλα tsbαλλ εως εβδομηκοντακις επτα
18:23 δια τουτο ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει ος ηθελησεν συναραι λογον μετα των δουλων αυτου
18:24 αρξαμενου δε αυτου συναιρειν προσηνεχθη αυτω εις οφειλετης μυριων ταλαντων
18:25 μη εχοντος δε αυτου αποδουναι εκελευσεν αυτον ο κυριος tsbαυτου πραθηναι και την γυναικα tsbαυτου και τα τεκνα και παντα οσα aεχει tsbειχεν και αποδοθηναι
18:26 πεσων ουν ο δουλος προσεκυνει αυτω λεγων tsbκυριε μακροθυμησον επ εμοι και παντα tsbσοι αποδωσω aσοι
18:27 σπλαγχνισθεις δε ο κυριος του δουλου εκεινου απελυσεν αυτον και το δανειον αφηκεν αυτω
18:28 εξελθων δε ο δουλος εκεινος ευρεν ενα των συνδουλων αυτου ος ωφειλεν αυτω εκατον δηναρια και κρατησας αυτον επνιγεν λεγων αποδος tsbμοι abει tsο τι οφειλεις
18:29 πεσων ουν ο συνδουλος αυτου tsbεις tsbτους tsbποδας tsbαυτου παρεκαλει αυτον λεγων μακροθυμησον επ εμοι και tsπαντα αποδωσω σοι
18:30 ο δε ουκ ηθελεν sαλλ abtαλλα απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην εως tsbου αποδω το οφειλομενον
18:31 ιδοντες aουν tsbδε οι συνδουλοι αυτου τα γενομενα ελυπηθησαν σφοδρα και ελθοντες διεσαφησαν τω κυριω abεαυτων tsαυτων παντα τα γενομενα
18:32 τοτε προσκαλεσαμενος αυτον ο κυριος αυτου λεγει αυτω δουλε πονηρε πασαν την οφειλην εκεινην αφηκα σοι επει παρεκαλεσας με
18:33 ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως aκαγω tsbκαι tsbεγω σε ηλεησα
18:34 και οργισθεις ο κυριος αυτου παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις εως ου αποδω παν το οφειλομενον tsbαυτω
18:35 ουτως και ο πατηρ μου ο aουρανιος tsbεπουρανιος ποιησει υμιν εαν μη αφητε εκαστος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων υμων tsbτα tsbπαραπτωματα tsbαυτων
19:1 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους μετηρεν απο της γαλιλαιας και ηλθεν εις τα ορια της ιουδαιας περαν του ιορδανου
19:2 και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους εκει
19:3 και προσηλθον αυτω tsbοι φαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες tsbαυτω ει εξεστιν ανθρωπω απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν
19:4 ο δε αποκριθεις ειπεν tsbαυτοις ουκ ανεγνωτε οτι ο aκτισας tsbποιησας απ αρχης αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους
19:5 και ειπεν aενεκα tsbενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα b[αυτου] και την μητερα και aκολληθησεται tsbπροσκολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν
19:6 ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα σαρξ μια ο ουν ο θεος συνεζευξεν ανθρωπος μη χωριζετω
19:7 λεγουσιν αυτω τι ουν aμωυσης tsbμωσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι a[αυτην] tsbαυτην
19:8 λεγει αυτοις οτι aμωυσης tsbμωσης προς την σκληροκαρδιαν υμων επετρεψεν υμιν απολυσαι τας γυναικας υμων απ αρχης δε ου γεγονεν ουτως
19:9 λεγω δε υμιν οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου tsει μη επι πορνεια και γαμηση αλλην μοιχαται tsbκαι tsbο tsbαπολελυμενην tsbγαμησας tsbμοιχαται
19:10 λεγουσιν αυτω οι μαθηται a[αυτου] tsbαυτου ει ουτως εστιν η αιτια του ανθρωπου μετα της γυναικος ου συμφερει γαμησαι
19:11 ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον a[τουτον] tsbτουτον αλλ οις δεδοται
19:12 εισιν γαρ ευνουχοι οιτινες εκ κοιλιας μητρος εγεννηθησαν ουτως και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισθησαν υπο των ανθρωπων και εισιν ευνουχοι οιτινες ευνουχισαν εαυτους δια την βασιλειαν των ουρανων ο δυναμενος χωρειν χωρειτω
19:13 τοτε aπροσηνεχθησαν tsbπροσηνεχθη αυτω παιδια ινα τας χειρας επιθη αυτοις και προσευξηται οι δε μαθηται επετιμησαν αυτοις
19:14 ο δε ιησους ειπεν αφετε τα παιδια και μη κωλυετε αυτα ελθειν προς με των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια των ουρανων
19:15 και επιθεις tsbαυτοις τας χειρας aαυτοις επορευθη εκειθεν
19:16 και ιδου εις προσελθων tsbειπεν αυτω aειπεν διδασκαλε tsbαγαθε τι αγαθον ποιησω ινα aσχω tsbεχω ζωην αιωνιον
19:17 ο δε ειπεν αυτω τι με aερωτας aπερι aτου aαγαθου tsbλεγεις tsbαγαθον tsbουδεις tsbαγαθος tsbει tsbμη εις aεστιν ο aαγαθος tsbθεος ει δε θελεις tsbεισελθειν εις την ζωην aεισελθειν τηρησον τας εντολας
19:18 λεγει αυτω ποιας ο δε ιησους ειπεν το ου φονευσεις ου μοιχευσεις ου κλεψεις ου ψευδομαρτυρησεις
19:19 τιμα τον πατερα tsσου και την μητερα και αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον
19:20 λεγει αυτω ο νεανισκος παντα ταυτα aεφυλαξα tsbεφυλαξαμην tsbεκ tsbνεοτητος tsbμου τι ετι υστερω
19:21 εφη αυτω ο ιησους ει θελεις τελειος ειναι υπαγε πωλησον σου τα υπαρχοντα και δος a[τοισ] πτωχοις και εξεις θησαυρον εν aουρανοις tsbουρανω και δευρο ακολουθει μοι
19:22 ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα
19:23 ο δε ιησους ειπεν τοις μαθηταις αυτου αμην λεγω υμιν οτι tsbδυσκολως πλουσιος aδυσκολως εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων
19:24 παλιν δε λεγω υμιν ευκοπωτερον εστιν καμηλον δια τρυπηματος ραφιδος διελθειν η πλουσιον aεισελθειν εις την βασιλειαν του θεου tsbεισελθειν
19:25 ακουσαντες δε οι μαθηται tsbαυτου εξεπλησσοντο σφοδρα λεγοντες τις αρα δυναται σωθηναι
19:26 εμβλεψας δε ο ιησους ειπεν αυτοις παρα ανθρωποις τουτο αδυνατον εστιν παρα δε θεω παντα δυνατα b[εστιν] tsεστιν
19:27 τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι τι αρα εσται ημιν
19:28 ο δε ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου aκαθησεσθε tsbκαθισεσθε και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες τας δωδεκα φυλας του ισραηλ
19:29 και πας aοστις tsbος αφηκεν οικιας η αδελφους η αδελφας η πατερα η μητερα η tsbγυναικα tsbη τεκνα η αγρους ενεκεν του ονοματος μου εκατονταπλασιονα aλημψεται tsbληψεται και ζωην αιωνιον κληρονομησει
19:30 πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και εσχατοι πρωτοι
20:1 ομοια γαρ εστιν η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εξηλθεν αμα πρωι μισθωσασθαι εργατας εις τον αμπελωνα αυτου
20:2 bκαι συμφωνησας atsδε μετα των εργατων εκ δηναριου την ημεραν απεστειλεν αυτους εις τον αμπελωνα αυτου
20:3 και εξελθων περι tsτην τριτην ωραν ειδεν αλλους εστωτας εν τη αγορα αργους
20:4 abκαι abεκεινοις tsκακεινοις ειπεν υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα και ο εαν η δικαιον δωσω υμιν
20:5 οι δε απηλθον παλιν a[δε] εξελθων περι εκτην και abενατην tsεννατην ωραν εποιησεν ωσαυτως
20:6 περι δε την ενδεκατην tsbωραν εξελθων ευρεν αλλους εστωτας tsbαργους και λεγει αυτοις τι ωδε εστηκατε ολην την ημεραν αργοι
20:7 λεγουσιν αυτω οτι ουδεις ημας εμισθωσατο λεγει αυτοις υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα tsbκαι tsbο tsbεαν tsbη tsbδικαιον tsbληψεσθε
20:8 οψιας δε γενομενης λεγει ο κυριος του αμπελωνος τω επιτροπω αυτου καλεσον τους εργατας και αποδος αυτοις τον μισθον αρξαμενος απο των εσχατων εως των πρωτων
20:9 και ελθοντες οι περι την ενδεκατην ωραν ελαβον ανα δηναριον
20:10 aκαι ελθοντες tsbδε οι πρωτοι ενομισαν οτι aπλειον tsbπλειονα aλημψονται tsbληψονται και ελαβον a[το] tsbκαι tsbαυτοι ανα δηναριον aκαι aαυτοι
20:11 λαβοντες δε εγογγυζον κατα του οικοδεσποτου
20:12 λεγοντες tsbοτι ουτοι οι εσχατοι μιαν ωραν εποιησαν και ισους ημιν αυτους εποιησας τοις aβαστασασι tsbβαστασασιν το βαρος της ημερας και τον καυσωνα
20:13 ο δε αποκριθεις tsbειπεν ενι αυτων aειπεν εταιρε ουκ αδικω σε ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι
20:14 αρον το σον και υπαγε θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι ως και σοι
20:15 a[η] tsbη ουκ εξεστιν μοι tsbποιησαι ο θελω aποιησαι εν τοις εμοις aη tsbει ο οφθαλμος σου πονηρος εστιν οτι εγω αγαθος ειμι
20:16 ουτως εσονται οι εσχατοι πρωτοι και οι πρωτοι εσχατοι tsbπολλοι tsbγαρ tsbεισιν tsbκλητοι tsbολιγοι tsbδε tsbεκλεκτοι
20:17 και αναβαινων ο ιησους εις ιεροσολυμα παρελαβεν τους δωδεκα a[μαθητασ] tsbμαθητας κατ ιδιαν aκαι εν τη οδω tsbκαι ειπεν αυτοις
20:18 ιδου αναβαινομεν εις ιεροσολυμα και ο υιος του ανθρωπου παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν και γραμματευσιν και κατακρινουσιν αυτον θανατω
20:19 και παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν εις το εμπαιξαι και μαστιγωσαι και σταυρωσαι και τη τριτη ημερα aεγερθησεται tsbαναστησεται
20:20 τοτε προσηλθεν αυτω η μητηρ των υιων ζεβεδαιου μετα των υιων αυτης προσκυνουσα και αιτουσα τι aαπ tsbπαρ αυτου
20:21 ο δε ειπεν αυτη τι θελεις λεγει αυτω ειπε ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων abσου εν τη βασιλεια σου
20:22 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω μελλω πινειν bη tsκαι tsbτο tsbβαπτισμα tsbο tsbεγω tsbβαπτιζομαι tsbβαπτισθηναι λεγουσιν αυτω δυναμεθα
20:23 tsbκαι λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε tsbκαι tsbτο tsbβαπτισμα tsbο tsbεγω tsbβαπτιζομαι tsbβαπτισθησεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων tsbμου ουκ εστιν εμον a[τουτο] δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου
20:24 και ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν περι των δυο αδελφων
20:25 ο δε ιησους προσκαλεσαμενος αυτους ειπεν οιδατε οτι οι αρχοντες των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι κατεξουσιαζουσιν αυτων
20:26 ουχ ουτως tsbδε εσται εν υμιν αλλ ος εαν θελη εν υμιν μεγας γενεσθαι abεσται tsεστω υμων διακονος
20:27 και ος aαν tsbεαν θελη εν υμιν ειναι πρωτος aεσται tsbεστω υμων δουλος
20:28 ωσπερ ο υιος του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων
20:29 και εκπορευομενων αυτων απο ιεριχω ηκολουθησεν αυτω οχλος πολυς
20:30 και ιδου δυο τυφλοι καθημενοι παρα την οδον ακουσαντες οτι ιησους παραγει εκραξαν λεγοντες ελεησον ημας a[κυριε] tsbκυριε υιος abδαυιδ tsδαβιδ
20:31 ο δε οχλος επετιμησεν αυτοις ινα σιωπησωσιν οι δε μειζον aεκραξαν tsbεκραζον λεγοντες ελεησον ημας κυριε υιος abδαυιδ tsδαβιδ
20:32 και στας ο ιησους εφωνησεν αυτους και ειπεν τι θελετε ποιησω υμιν
20:33 λεγουσιν αυτω κυριε ινα aανοιγωσιν tsbανοιχθωσιν tsbημων οι οφθαλμοι aημων
20:34 σπλαγχνισθεις δε ο ιησους ηψατο των aομματων tsbοφθαλμων αυτων και ευθεως ανεβλεψαν tsbαυτων tsbοι tsbοφθαλμοι και ηκολουθησαν αυτω
21:1 και οτε ηγγισαν εις ιεροσολυμα και ηλθον εις bβηθσφαγη atsβηθφαγη aεις tsbπρος το ορος των ελαιων τοτε tsbο ιησους απεστειλεν δυο μαθητας
21:2 λεγων αυτοις aπορευεσθε tsbπορευθητε εις την κωμην την aκατεναντι tsbαπεναντι υμων και ευθεως ευρησετε ονον δεδεμενην και πωλον μετ αυτης λυσαντες αγαγετε μοι
21:3 και εαν τις υμιν ειπη τι ερειτε οτι ο κυριος αυτων χρειαν εχει aευθυς tsbευθεως δε bαποστελλει atsαποστελει αυτους
21:4 τουτο δε tsbολον γεγονεν ινα πληρωθη το ρηθεν δια του προφητου λεγοντος
21:5 ειπατε τη θυγατρι σιων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραυς και επιβεβηκως επι ονον και aεπι πωλον υιον υποζυγιου
21:6 πορευθεντες δε οι μαθηται και ποιησαντες καθως aσυνεταξεν tsbπροσεταξεν αυτοις ο ιησους
21:7 ηγαγον την ονον και τον πωλον και επεθηκαν aεπ tsbεπανω αυτων τα ιματια tsbαυτων και sεπεκαθισαν abtεπεκαθισεν επανω αυτων
21:8 ο δε πλειστος οχλος εστρωσαν εαυτων τα ιματια εν τη οδω αλλοι δε εκοπτον κλαδους απο των δενδρων και εστρωννυον εν τη οδω
21:9 οι δε οχλοι οι προαγοντες aαυτον και οι ακολουθουντες εκραζον λεγοντες ωσαννα τω υιω abδαυιδ tsδαβιδ ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου ωσαννα εν τοις υψιστοις
21:10 και εισελθοντος αυτου εις ιεροσολυμα εσεισθη πασα η πολις λεγουσα τις εστιν ουτος
21:11 οι δε οχλοι ελεγον ουτος εστιν tsbιησους ο προφητης aιησους ο απο asναζαρεθ btναζαρετ της γαλιλαιας
21:12 και εισηλθεν tsbο ιησους εις το ιερον tsbτου tsbθεου και εξεβαλεν παντας τους πωλουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων κατεστρεψεν και τας καθεδρας των πωλουντων τας περιστερας
21:13 και λεγει αυτοις γεγραπται ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται υμεις δε αυτον aποιειτε tsbεποιησατε σπηλαιον ληστων
21:14 και προσηλθον αυτω atsτυφλοι atsκαι χωλοι bκαι bτυφλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους
21:15 ιδοντες δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις τα θαυμασια α εποιησεν και τους παιδας aτους κραζοντας εν τω ιερω και λεγοντας ωσαννα τω υιω abδαυιδ tsδαβιδ ηγανακτησαν
21:16 και aειπαν tsbειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον
21:17 και καταλιπων αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις βηθανιαν και ηυλισθη εκει
21:18 aπρωι tsbπρωιας δε επαναγων εις την πολιν επεινασεν
21:19 και ιδων συκην μιαν επι της οδου ηλθεν επ αυτην και ουδεν ευρεν εν αυτη ει μη φυλλα μονον και λεγει αυτη μηκετι εκ σου καρπος γενηται εις τον αιωνα και εξηρανθη παραχρημα η συκη
21:20 και ιδοντες οι μαθηται εθαυμασαν λεγοντες πως παραχρημα εξηρανθη η συκη
21:21 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις αμην λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν και μη διακριθητε ου μονον το της συκης ποιησετε αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται
21:22 και παντα οσα bεαν atsαν αιτησητε εν τη προσευχη πιστευοντες aλημψεσθε tsbληψεσθε
21:23 και aελθοντος tsbελθοντι aαυτου tsbαυτω εις το ιερον προσηλθον αυτω διδασκοντι οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην
21:24 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις ερωτησω υμας καγω λογον ενα ον εαν ειπητε μοι καγω υμιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω
21:25 το βαπτισμα aτο ιωαννου ποθεν ην εξ ουρανου η εξ ανθρωπων οι δε διελογιζοντο aεν tsbπαρ εαυτοις λεγοντες εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει ημιν abδια abτι tsδιατι ουν ουκ επιστευσατε αυτω
21:26 εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων φοβουμεθα τον οχλον παντες γαρ aως aπροφητην εχουσιν τον ιωαννην tsbως tsbπροφητην
21:27 και αποκριθεντες τω ιησου aειπαν tsbειπον ουκ οιδαμεν εφη αυτοις και αυτος ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω
21:28 τι δε υμιν δοκει ανθρωπος ειχεν τεκνα δυο και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον υπαγε σημερον εργαζου εν τω αμπελωνι tsbμου
21:29 ο δε αποκριθεις ειπεν ου θελω υστερον δε μεταμεληθεις απηλθεν
21:30 tsbκαι προσελθων aδε τω aετερω tsbδευτερω ειπεν ωσαυτως ο δε αποκριθεις ειπεν εγω κυριε και ουκ απηλθεν
21:31 τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πατρος λεγουσιν tsbαυτω ο πρωτος λεγει αυτοις ο ιησους αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμας εις την βασιλειαν του θεου
21:32 ηλθεν γαρ tsbπρος tsbυμας ιωαννης aπρος aυμας εν οδω δικαιοσυνης και ουκ επιστευσατε αυτω οι δε τελωναι και αι πορναι επιστευσαν αυτω υμεις δε ιδοντες aουδε tsbου μετεμεληθητε υστερον του πιστευσαι αυτω
21:33 αλλην παραβολην ακουσατε ανθρωπος b[τισ] tsτις ην οικοδεσποτης οστις εφυτευσεν αμπελωνα και φραγμον αυτω περιεθηκεν και ωρυξεν εν αυτω ληνον και ωκοδομησεν πυργον και aεξεδετο tsbεξεδοτο αυτον γεωργοις και απεδημησεν
21:34 οτε δε ηγγισεν ο καιρος των καρπων απεστειλεν τους δουλους αυτου προς τους γεωργους λαβειν τους καρπους αυτου
21:35 και λαβοντες οι γεωργοι τους δουλους αυτου ον μεν εδειραν ον δε απεκτειναν ον δε ελιθοβολησαν
21:36 παλιν απεστειλεν αλλους δουλους πλειονας των πρωτων και εποιησαν αυτοις ωσαυτως
21:37 υστερον δε απεστειλεν προς αυτους τον υιον αυτου λεγων εντραπησονται τον υιον μου
21:38 οι δε γεωργοι ιδοντες τον υιον ειπον εν εαυτοις ουτος εστιν ο κληρονομος δευτε αποκτεινωμεν αυτον και aσχωμεν tsbκατασχωμεν την κληρονομιαν αυτου
21:39 και λαβοντες αυτον εξεβαλον εξω του αμπελωνος και απεκτειναν
21:40 οταν ουν ελθη ο κυριος του αμπελωνος τι ποιησει τοις γεωργοις εκεινοις
21:41 λεγουσιν αυτω κακους κακως απολεσει αυτους και τον αμπελωνα abεκδωσεται tsεκδοσεται αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων
21:42 λεγει αυτοις ο ιησους ουδεποτε ανεγνωτε εν ταις γραφαις λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων
21:43 δια τουτο λεγω υμιν οτι αρθησεται αφ υμων η βασιλεια του θεου και δοθησεται εθνει ποιουντι τους καρπους αυτης
21:44 a[και tsbκαι ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει aαυτον] tsbαυτον
21:45 και ακουσαντες οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι τας παραβολας αυτου εγνωσαν οτι περι αυτων λεγει
21:46 και ζητουντες αυτον κρατησαι εφοβηθησαν τους οχλους aεπει tsbεπειδη aεις tsbως προφητην αυτον ειχον
22:1 και αποκριθεις ο ιησους παλιν ειπεν tsbαυτοις εν παραβολαις aαυτοις λεγων
22:2 ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω βασιλει οστις εποιησεν γαμους τω υιω αυτου
22:3 και απεστειλεν τους δουλους αυτου καλεσαι τους κεκλημενους εις τους γαμους και ουκ ηθελον ελθειν
22:4 παλιν απεστειλεν αλλους δουλους λεγων ειπατε τοις κεκλημενοις ιδου το αριστον μου aητοιμακα tsbητοιμασα οι ταυροι μου και τα σιτιστα τεθυμενα και παντα ετοιμα δευτε εις τους γαμους
22:5 οι δε αμελησαντες απηλθον aος tsbο μεν εις τον ιδιον αγρον aος tsbο δε aεπι tsbεις την εμποριαν αυτου
22:6 οι δε λοιποι κρατησαντες τους δουλους αυτου υβρισαν και απεκτειναν
22:7 bκαι tsbακουσας tsδε ο aδε βασιλευς bεκεινος ωργισθη και πεμψας τα στρατευματα αυτου απωλεσεν τους φονεις εκεινους και την πολιν αυτων ενεπρησεν
22:8 τοτε λεγει τοις δουλοις αυτου ο μεν γαμος ετοιμος εστιν οι δε κεκλημενοι ουκ ησαν αξιοι
22:9 πορευεσθε ουν επι τας διεξοδους των οδων και οσους aεαν tsbαν ευρητε καλεσατε εις τους γαμους
22:10 και εξελθοντες οι δουλοι εκεινοι εις τας οδους συνηγαγον παντας aους tsbοσους ευρον πονηρους τε και αγαθους και επλησθη ο γαμος ανακειμενων
22:11 εισελθων δε ο βασιλευς θεασασθαι τους ανακειμενους ειδεν εκει ανθρωπον ουκ ενδεδυμενον ενδυμα γαμου
22:12 και λεγει αυτω εταιρε πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα γαμου ο δε εφιμωθη
22:13 τοτε tsbειπεν ο βασιλευς aειπεν τοις διακονοις δησαντες αυτου ποδας και χειρας tsbαρατε tsbαυτον tsbκαι εκβαλετε aαυτον εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
22:14 πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι
22:15 τοτε πορευθεντες οι φαρισαιοι συμβουλιον ελαβον οπως αυτον παγιδευσωσιν εν λογω
22:16 και αποστελλουσιν αυτω τους μαθητας αυτων μετα των ηρωδιανων λεγοντες διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και την οδον του θεου εν αληθεια διδασκεις και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων
22:17 ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου
22:18 γνους δε ο ιησους την πονηριαν αυτων ειπεν τι με πειραζετε υποκριται
22:19 επιδειξατε μοι το νομισμα του κηνσου οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον
22:20 και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη
22:21 λεγουσιν αυτω καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω
22:22 και ακουσαντες εθαυμασαν και αφεντες αυτον aαπηλθαν tsbαπηλθον
22:23 εν εκεινη τη ημερα προσηλθον αυτω σαδδουκαιοι b[οι] tsοι λεγοντες μη ειναι αναστασιν και επηρωτησαν αυτον
22:24 λεγοντες διδασκαλε aμωυσης tsbμωσης ειπεν εαν τις αποθανη μη εχων τεκνα επιγαμβρευσει ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και αναστησει σπερμα τω αδελφω αυτου
22:25 ησαν δε παρ ημιν επτα αδελφοι και ο πρωτος aγημας tsbγαμησας ετελευτησεν και μη εχων σπερμα αφηκεν την γυναικα αυτου τω αδελφω αυτου
22:26 ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα
22:27 υστερον δε παντων απεθανεν tsbκαι η γυνη
22:28 εν τη tsbουν αναστασει aουν τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην
22:29 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις πλανασθε μη ειδοτες τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου
22:30 εν γαρ τη αναστασει ουτε γαμουσιν ουτε aγαμιζονται tsbεκγαμιζονται αλλ ως αγγελοι tsbτου tsbθεου εν aτω ουρανω εισιν
22:31 περι δε της αναστασεως των νεκρων ουκ ανεγνωτε το ρηθεν υμιν υπο του θεου λεγοντος
22:32 εγω ειμι ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ ουκ εστιν a[ο] tsbο tsbθεος θεος νεκρων αλλα ζωντων
22:33 και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου
22:34 οι δε φαρισαιοι ακουσαντες οτι εφιμωσεν τους σαδδουκαιους συνηχθησαν επι το αυτο
22:35 και επηρωτησεν εις εξ αυτων a[νομικοσ] tsbνομικος πειραζων αυτον tsbκαι tsbλεγων
22:36 διδασκαλε ποια εντολη μεγαλη εν τω νομω
22:37 ο δε tsbιησους abεφη tsειπεν αυτω αγαπησεις κυριον τον θεον σου εν ολη atsτη καρδια σου και εν ολη atsτη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου
22:38 αυτη εστιν aη tsbπρωτη tsbκαι μεγαλη aκαι aπρωτη εντολη
22:39 δευτερα δε ομοια αυτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον
22:40 εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις ολος ο νομος aκρεμαται και οι προφηται tsbκρεμανται
22:41 συνηγμενων δε των φαρισαιων επηρωτησεν αυτους ο ιησους
22:42 λεγων τι υμιν δοκει περι του χριστου τινος υιος εστιν λεγουσιν αυτω του abδαυιδ tsδαβιδ
22:43 λεγει αυτοις πως ουν abδαυιδ tsδαβιδ εν πνευματι tsbκυριον tsbαυτον καλει aαυτον aκυριον λεγων
22:44 ειπεν tsbο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου aυποκατω tsbυποποδιον των ποδων σου
22:45 ει ουν abδαυιδ tsδαβιδ καλει αυτον κυριον πως υιος αυτου εστιν
22:46 και ουδεις εδυνατο tsbαυτω αποκριθηναι aαυτω λογον ουδε ετολμησεν τις απ εκεινης της ημερας επερωτησαι αυτον ουκετι
23:1 τοτε ο ιησους ελαλησεν τοις οχλοις και τοις μαθηταις αυτου
23:2 λεγων επι της aμωυσεως tsbμωσεως καθεδρας εκαθισαν οι γραμματεις και οι φαρισαιοι
23:3 παντα ουν οσα abεαν tsαν ειπωσιν υμιν aποιησατε aκαι tsbτηρειν τηρειτε tsbκαι tsbποιειτε κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν
23:4 δεσμευουσιν aδε tsbγαρ φορτια βαρεα a[και tsbκαι aδυσβαστακτα] tsbδυσβαστακτα και επιτιθεασιν επι τους ωμους των ανθρωπων aαυτοι tsbτω δε aτω δακτυλω αυτων ου θελουσιν κινησαι αυτα
23:5 παντα δε τα εργα αυτων ποιουσιν προς το θεαθηναι τοις ανθρωποις πλατυνουσιν aγαρ tsbδε τα φυλακτηρια αυτων και μεγαλυνουσιν τα κρασπεδα tsbτων tsbιματιων tsbαυτων
23:6 φιλουσιν aδε tsbτε την πρωτοκλισιαν εν τοις δειπνοις και τας πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις
23:7 και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββι tsbραββι
23:8 υμεις δε μη κληθητε ραββι εις γαρ εστιν υμων ο aδιδασκαλος tsbκαθηγητης tsbο tsbχριστος παντες δε υμεις αδελφοι εστε
23:9 και πατερα μη καλεσητε υμων επι της γης εις γαρ εστιν tsbο tsbπατηρ υμων ο aπατηρ tsbεν aο tsbτοις aουρανιος tsbουρανοις
23:10 μηδε κληθητε καθηγηται aοτι tsbεις aκαθηγητης tsbγαρ υμων εστιν aεις tsbο tsbκαθηγητης ο χριστος
23:11 ο δε μειζων υμων εσται υμων διακονος
23:12 οστις δε υψωσει εαυτον ταπεινωθησεται και οστις ταπεινωσει εαυτον υψωθησεται
23:13 bs(23:14) ουαι aδε υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν
23:14 bs(23:13) tsbουαι tsbδε tsbυμιν tsbγραμματεις tsbκαι tsbφαρισαιοι tsbυποκριται tsbοτι tsbκατεσθιετε tsbτας tsbοικιας tsbτων tsbχηρων tsbκαι tsbπροφασει tsbμακρα tsbπροσευχομενοι tsbδια tsbτουτο tsbληψεσθε tsbπερισσοτερον tsbκριμα
23:15 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων
23:16 ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει
23:17 μωροι και τυφλοι τις γαρ μειζων εστιν ο χρυσος η ο ναος ο aαγιασας tsbαγιαζων τον χρυσον
23:18 και ος aαν tsbεαν ομοση εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω δωρω τω επανω αυτου οφειλει
23:19 tsbμωροι tsbκαι τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον
23:20 ο ουν ομοσας εν τω θυσιαστηριω ομνυει εν αυτω και εν aπασι tsbπασιν τοις επανω αυτου
23:21 και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω bκατοικησαντι atsκατοικουντι αυτον
23:22 και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του θεου και εν τω καθημενω επανω αυτου
23:23 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον και το ανηθον και το κυμινον και αφηκατε τα βαρυτερα του νομου την κρισιν και aτο tsbτον aελεος tsbελεον και την πιστιν ταυτα a[δε] εδει ποιησαι κακεινα μη αφιεναι
23:24 οδηγοι τυφλοι οι διυλιζοντες τον κωνωπα την δε καμηλον καταπινοντες
23:25 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι καθαριζετε το εξωθεν του ποτηριου και της παροψιδος εσωθεν δε γεμουσιν εξ αρπαγης και bαδικιας atsακρασιας
23:26 φαρισαιε τυφλε καθαρισον πρωτον το εντος του ποτηριου tsbκαι tsbτης tsbπαροψιδος ινα γενηται και το εκτος aαυτου tsbαυτων καθαρον
23:27 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι παρομοιαζετε ταφοις κεκονιαμενοις οιτινες εξωθεν μεν φαινονται ωραιοι εσωθεν δε γεμουσιν οστεων νεκρων και πασης ακαθαρσιας
23:28 ουτως και υμεις εξωθεν μεν φαινεσθε τοις ανθρωποις δικαιοι εσωθεν δε tsbμεστοι εστε aμεστοι υποκρισεως και ανομιας
23:29 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι οικοδομειτε τους ταφους των προφητων και κοσμειτε τα μνημεια των δικαιων
23:30 και λεγετε ει aημεθα tsbημεν εν ταις ημεραις των πατερων ημων ουκ αν aημεθα tsbημεν tsbκοινωνοι αυτων aκοινωνοι εν τω αιματι των προφητων
23:31 ωστε μαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας
23:32 και υμεις πληρωσατε το μετρον των πατερων υμων
23:33 οφεις γεννηματα εχιδνων πως φυγητε απο της κρισεως της γεεννης
23:34 δια τουτο ιδου εγω αποστελλω προς υμας προφητας και σοφους και γραμματεις tsbκαι εξ αυτων αποκτενειτε και σταυρωσετε και εξ αυτων μαστιγωσετε εν ταις συναγωγαις υμων και διωξετε απο πολεως εις πολιν
23:35 οπως ελθη εφ υμας παν αιμα δικαιον aεκχυννομενον tsbεκχυνομενον επι της γης απο του αιματος αβελ του δικαιου εως του αιματος ζαχαριου υιου βαραχιου ον εφονευσατε μεταξυ του ναου και του θυσιαστηριου
23:36 αμην λεγω υμιν bοτι ηξει atsταυτα παντα bταυτα επι την γενεαν ταυτην
23:37 ιερουσαλημ ιερουσαλημ η bαποκτενουσα atsαποκτεινουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν τα τεκνα σου ον τροπον tsbεπισυναγει ορνις aεπισυναγει τα νοσσια aαυτης tsbεαυτης υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε
23:38 ιδου αφιεται υμιν ο οικος υμων ερημος
23:39 λεγω γαρ υμιν ου μη με ιδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου
24:1 και εξελθων ο ιησους tsbεπορευετο απο του ιερου aεπορευετο και προσηλθον οι μαθηται αυτου επιδειξαι αυτω τας οικοδομας του ιερου
24:2 ο δε aαποκριθεις tsbιησους ειπεν αυτοις ου βλεπετε tsbπαντα ταυτα aπαντα αμην λεγω υμιν ου μη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον ος ου tsμη καταλυθησεται
24:3 καθημενου δε αυτου επι του ορους των ελαιων προσηλθον αυτω οι μαθηται κατ ιδιαν λεγοντες ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον της σης παρουσιας και tsbτης συντελειας του αιωνος
24:4 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις βλεπετε μη τις υμας πλανηση
24:5 πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγοντες εγω ειμι ο χριστος και πολλους πλανησουσιν
24:6 μελλησετε δε ακουειν πολεμους και ακοας πολεμων ορατε μη θροεισθε δει γαρ tsbπαντα γενεσθαι αλλ ουπω εστιν το τελος
24:7 εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονται λιμοι και tsbλοιμοι tsbκαι σεισμοι κατα τοπους
24:8 παντα δε ταυτα αρχη ωδινων
24:9 τοτε παραδωσουσιν υμας εις θλιψιν και αποκτενουσιν υμας και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων των εθνων δια το ονομα μου
24:10 και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλους
24:11 και πολλοι ψευδοπροφηται εγερθησονται και πλανησουσιν πολλους
24:12 και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων
24:13 ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται
24:14 και κηρυχθησεται τουτο το ευαγγελιον της βασιλειας εν ολη τη οικουμενη εις μαρτυριον πασιν τοις εθνεσιν και τοτε ηξει το τελος
24:15 οταν ουν ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν δια δανιηλ του προφητου bsεστως atεστος εν τοπω αγιω ο αναγινωσκων νοειτω
24:16 τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν aεις tsbεπι τα ορη
24:17 ο επι του δωματος μη aκαταβατω tsbκαταβαινετω αραι abτα tsτι εκ της οικιας αυτου
24:18 και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω οπισω αραι aτο tsbτα aιματιον tsbιματια αυτου
24:19 ουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις θηλαζουσαις εν εκειναις ταις ημεραις
24:20 προσευχεσθε δε ινα μη γενηται η φυγη υμων χειμωνος μηδε tsεν σαββατω
24:21 εσται γαρ τοτε θλιψις μεγαλη οια ου γεγονεν απ αρχης κοσμου εως του νυν ουδ ου μη γενηται
24:22 και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι
24:23 τοτε εαν τις υμιν ειπη ιδου ωδε ο χριστος η ωδε μη πιστευσητε
24:24 εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν σημεια μεγαλα και τερατα ωστε πλανησαι ει δυνατον και τους εκλεκτους
24:25 ιδου προειρηκα υμιν
24:26 εαν ουν ειπωσιν υμιν ιδου εν τη ερημω εστιν μη εξελθητε ιδου εν τοις ταμειοις μη πιστευσητε
24:27 ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται b[και] tsκαι η παρουσια του υιου του ανθρωπου
24:28 οπου tsbγαρ εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι
24:29 ευθεως δε μετα την θλιψιν των ημερων εκεινων ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης και οι αστερες πεσουνται απο του ουρανου και αι δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται
24:30 και τοτε φανησεται το σημειον του υιου του ανθρωπου εν tsbτω ουρανω και τοτε κοψονται πασαι αι φυλαι της γης και οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου μετα δυναμεως και δοξης πολλης
24:31 και αποστελει τους αγγελους αυτου μετα σαλπιγγος tsbφωνης μεγαλης και επισυναξουσιν τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμων απ ακρων ουρανων εως a[των] ακρων αυτων
24:32 απο δε της συκης μαθετε την παραβολην οταν ηδη ο κλαδος αυτης γενηται απαλος και τα φυλλα εκφυη γινωσκετε οτι εγγυς το θερος
24:33 ουτως και υμεις οταν ιδητε atsπαντα ταυτα bπαντα γινωσκετε οτι εγγυς εστιν επι θυραις
24:34 αμην λεγω υμιν aοτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη εως αν παντα ταυτα γενηται
24:35 ο ουρανος και η γη aπαρελευσεται tsbπαρελευσονται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν
24:36 περι δε της ημερας εκεινης και tsτης ωρας ουδεις οιδεν ουδε οι αγγελοι των ουρανων aουδε aο aυιος ει μη ο πατηρ tsbμου μονος
24:37 ωσπερ aγαρ tsbδε αι ημεραι του νωε ουτως εσται tsbκαι η παρουσια του υιου του ανθρωπου
24:38 aως tsbωσπερ γαρ ησαν εν ταις ημεραις a[εκειναισ] ταις προ του κατακλυσμου τρωγοντες και πινοντες γαμουντες και aγαμιζοντες tsbεκγαμιζοντες αχρι ης ημερας εισηλθεν νωε εις την κιβωτον
24:39 και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσμος και ηρεν απαντας ουτως εσται a[και] tsbκαι η παρουσια του υιου του ανθρωπου
24:40 τοτε δυο εσονται εν τω αγρω tsbο εις παραλαμβανεται και tsbο εις αφιεται
24:41 δυο αληθουσαι εν τω aμυλω tsbμυλωνι μια παραλαμβανεται και μια αφιεται
24:42 γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε ποια aημερα tsbωρα ο κυριος υμων ερχεται
24:43 εκεινο δε γινωσκετε οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν αν και ουκ αν ειασεν aδιορυχθηναι tsbδιορυγηναι την οικιαν αυτου
24:44 δια τουτο και υμεις γινεσθε ετοιμοι οτι η tsbωρα ου δοκειτε aωρα ο υιος του ανθρωπου ερχεται
24:45 τις αρα εστιν ο πιστος δουλος και φρονιμος ον κατεστησεν ο κυριος tsbαυτου επι της aοικετειας tsbθεραπειας αυτου του aδουναι tsbδιδοναι αυτοις την τροφην εν καιρω
24:46 μακαριος ο δουλος εκεινος ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει tsbποιουντα ουτως aποιουντα
24:47 αμην λεγω υμιν οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον
24:48 εαν δε ειπη ο κακος δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει aμου ο κυριος tsbμου tsbελθειν
24:49 και αρξηται τυπτειν τους συνδουλους aαυτου aεσθιη tsbεσθιειν δε και aπινη tsbπινειν μετα των μεθυοντων
24:50 ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει
24:51 και διχοτομησει αυτον και το μερος αυτου μετα των υποκριτων θησει εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
25:1 τοτε ομοιωθησεται η βασιλεια των ουρανων δεκα παρθενοις αιτινες λαβουσαι τας λαμπαδας aεαυτων tsbαυτων εξηλθον εις aυπαντησιν tsbαπαντησιν του νυμφιου
25:2 πεντε δε tsbησαν εξ αυτων aησαν tsbφρονιμοι tsbκαι tsbαι tsbπεντε μωραι aκαι aπεντε aφρονιμοι
25:3 aαι aγαρ tsbαιτινες μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας abαυτων tsεαυτων ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον
25:4 αι δε φρονιμοι ελαβον ελαιον εν τοις αγγειοις tsbαυτων μετα των λαμπαδων aεαυτων tsbαυτων
25:5 χρονιζοντος δε του νυμφιου ενυσταξαν πασαι και εκαθευδον
25:6 μεσης δε νυκτος κραυγη γεγονεν ιδου ο νυμφιος tsbερχεται εξερχεσθε εις απαντησιν a[αυτου] tsbαυτου
25:7 τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας aεαυτων tsbαυτων
25:8 αι δε μωραι ταις φρονιμοις aειπαν tsbειπον δοτε ημιν εκ του ελαιου υμων οτι αι λαμπαδες ημων σβεννυνται
25:9 απεκριθησαν δε αι φρονιμοι λεγουσαι μηποτε aου aμη tsbουκ αρκεση ημιν και υμιν πορευεσθε tsbδε μαλλον προς τους πωλουντας και αγορασατε εαυταις
25:10 απερχομενων δε αυτων αγορασαι ηλθεν ο νυμφιος και αι ετοιμοι εισηλθον μετ αυτου εις τους γαμους και εκλεισθη η θυρα
25:11 υστερον δε ερχονται και αι λοιπαι παρθενοι λεγουσαι κυριε κυριε ανοιξον ημιν
25:12 ο δε αποκριθεις ειπεν αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμας
25:13 γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την ημεραν ουδε την ωραν tsbεν tsbη tsbο tsbυιος tsbτου tsbανθρωπου tsbερχεται
25:14 ωσπερ γαρ ανθρωπος αποδημων εκαλεσεν τους ιδιους δουλους και παρεδωκεν αυτοις τα υπαρχοντα αυτου
25:15 και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα ω δε δυο ω δε εν εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν και απεδημησεν ευθεως
25:16 πορευθεις tsbδε ο τα πεντε ταλαντα λαβων aηργασατο tsbειργασατο εν αυτοις και aεκερδησεν tsbεποιησεν αλλα πεντε tsbταλαντα
25:17 ωσαυτως tsbκαι ο τα δυο εκερδησεν tsbκαι tsbαυτος αλλα δυο
25:18 ο δε το εν λαβων απελθων ωρυξεν aγην tsbεν tsbτη tsbγη και aεκρυψεν tsbαπεκρυψεν το αργυριον του κυριου αυτου
25:19 μετα δε tsbχρονον πολυν aχρονον ερχεται ο κυριος των δουλων εκεινων και συναιρει aλογον μετ αυτων tsbλογον
25:20 και προσελθων ο τα πεντε ταλαντα λαβων προσηνεγκεν αλλα πεντε ταλαντα λεγων κυριε πεντε ταλαντα μοι παρεδωκας ιδε αλλα πεντε ταλαντα εκερδησα tsbεπ tsbαυτοις
25:21 εφη tsbδε αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου
25:22 προσελθων a[δε] tsbδε και ο τα δυο ταλαντα tsbλαβων ειπεν κυριε δυο ταλαντα μοι παρεδωκας ιδε αλλα δυο ταλαντα εκερδησα tsbεπ tsbαυτοις
25:23 εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου
25:24 προσελθων δε και ο το εν ταλαντον ειληφως ειπεν κυριε εγνων σε οτι σκληρος ει ανθρωπος θεριζων οπου ουκ εσπειρας και συναγων οθεν ου διεσκορπισας
25:25 και φοβηθεις απελθων εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη ιδε εχεις το σον
25:26 αποκριθεις δε ο κυριος αυτου ειπεν αυτω πονηρε δουλε και οκνηρε ηδεις οτι θεριζω οπου ουκ εσπειρα και συναγω οθεν ου διεσκορπισα
25:27 εδει tsbουν σε aουν βαλειν aτα tsbτο aαργυρια tsbαργυριον μου τοις τραπεζιταις και ελθων εγω εκομισαμην αν το εμον συν τοκω
25:28 αρατε ουν απ αυτου το ταλαντον και δοτε τω εχοντι τα δεκα ταλαντα
25:29 τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται και περισσευθησεται tsbαπο tsbδε του aδε μη εχοντος και ο εχει αρθησεται απ αυτου
25:30 και τον αχρειον δουλον abεκβαλετε tsεκβαλλετε εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
25:31 οταν δε ελθη ο υιος του ανθρωπου εν τη δοξη αυτου και παντες οι tsbαγιοι αγγελοι μετ αυτου τοτε καθισει επι θρονου δοξης αυτου
25:32 και aσυναχθησονται tsbσυναχθησεται εμπροσθεν αυτου παντα τα εθνη και aαφορισει tsbαφοριει αυτους απ αλληλων ωσπερ ο ποιμην αφοριζει τα προβατα απο των εριφων
25:33 και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων
25:34 τοτε ερει ο βασιλευς τοις εκ δεξιων αυτου δευτε οι ευλογημενοι του πατρος μου κληρονομησατε την ητοιμασμενην υμιν βασιλειαν απο καταβολης κοσμου
25:35 επεινασα γαρ και εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα και εποτισατε με ξενος ημην και συνηγαγετε με
25:36 γυμνος και περιεβαλετε με ησθενησα και επεσκεψασθε με εν φυλακη ημην και aηλθατε tsbηλθετε προς με
25:37 τοτε αποκριθησονται αυτω οι δικαιοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα και εθρεψαμεν η διψωντα και εποτισαμεν
25:38 ποτε δε σε ειδομεν ξενον και συνηγαγομεν η γυμνον και περιεβαλομεν
25:39 ποτε δε σε ειδομεν aασθενουντα tsbασθενη η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε
25:40 και αποκριθεις ο βασιλευς ερει αυτοις αμην λεγω υμιν εφ οσον εποιησατε ενι τουτων των αδελφων μου των ελαχιστων εμοι εποιησατε
25:41 τοτε ερει και τοις εξ ευωνυμων πορευεσθε απ εμου a[οι] tsbοι κατηραμενοι εις το πυρ το αιωνιον το ητοιμασμενον τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου
25:42 επεινασα γαρ και ουκ εδωκατε μοι φαγειν εδιψησα και ουκ εποτισατε με
25:43 ξενος ημην και ου συνηγαγετε με γυμνος και ου περιεβαλετε με ασθενης και εν φυλακη και ουκ επεσκεψασθε με
25:44 τοτε αποκριθησονται tsαυτω και αυτοι λεγοντες κυριε ποτε σε ειδομεν πεινωντα η διψωντα η ξενον η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη και ου διηκονησαμεν σοι
25:45 τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αμην λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε
25:46 και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον
26:1 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν τοις μαθηταις αυτου
26:2 οιδατε οτι μετα δυο ημερας το πασχα γινεται και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις το σταυρωθηναι
26:3 τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι tsbγραμματεις tsbκαι tsbοι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου καιαφα
26:4 και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν tsκρατησωσιν δολω abκρατησωσιν και αποκτεινωσιν
26:5 ελεγον δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυβος γενηται εν τω λαω
26:6 του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου
26:7 προσηλθεν αυτω γυνη aεχουσα αλαβαστρον μυρου tsbεχουσα βαρυτιμου και κατεχεεν επι aτης tsbτην aκεφαλης tsbκεφαλην αυτου ανακειμενου
26:8 ιδοντες δε οι μαθηται tsbαυτου ηγανακτησαν λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη
26:9 aεδυνατο tsbηδυνατο γαρ τουτο tsbτο tsbμυρον πραθηναι πολλου και δοθηναι b[τοισ] πτωχοις
26:10 γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι κοπους παρεχετε τη γυναικι εργον γαρ καλον aηργασατο tsbειργασατο εις εμε
26:11 παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχετε
26:12 βαλουσα γαρ αυτη το μυρον τουτο επι του σωματος μου προς το ενταφιασαι με εποιησεν
26:13 αμην λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω λαληθησεται και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης
26:14 τοτε πορευθεις εις των δωδεκα ο λεγομενος ιουδας ισκαριωτης προς τους αρχιερεις
26:15 ειπεν τι θελετε μοι δουναι καγω υμιν παραδωσω αυτον οι δε εστησαν αυτω τριακοντα αργυρια
26:16 και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω
26:17 τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγοντες tsbαυτω που θελεις bετοιμασομεν atsετοιμασωμεν σοι φαγειν το πασχα
26:18 ο δε ειπεν υπαγετε εις την πολιν προς τον δεινα και ειπατε αυτω ο διδασκαλος λεγει ο καιρος μου εγγυς εστιν προς σε ποιω το πασχα μετα των μαθητων μου
26:19 και εποιησαν οι μαθηται ως συνεταξεν αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν το πασχα
26:20 οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα
26:21 και εσθιοντων αυτων ειπεν αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με
26:22 και λυπουμενοι σφοδρα ηρξαντο λεγειν αυτω aεις εκαστος tsbαυτων μητι εγω ειμι κυριε
26:23 ο δε αποκριθεις ειπεν ο εμβαψας μετ εμου aτην aχειρα εν τω τρυβλιω tsbτην tsbχειρα ουτος με παραδωσει
26:24 ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπος εκεινος
26:25 αποκριθεις δε ιουδας ο παραδιδους αυτον ειπεν μητι εγω ειμι ραββι λεγει αυτω συ ειπας
26:26 εσθιοντων δε αυτων λαβων ο ιησους tsbτον αρτον και bευχαριστησας atsευλογησας εκλασεν και aδους tsbεδιδου τοις μαθηταις tsbκαι ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν το σωμα μου
26:27 και λαβων tsbτο ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν αυτοις λεγων πιετε εξ αυτου παντες
26:28 τουτο γαρ εστιν το αιμα μου tsbτο της tsbκαινης διαθηκης το περι πολλων aεκχυννομενον tsbεκχυνομενον εις αφεσιν αμαρτιων
26:29 λεγω δε υμιν tsbοτι ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του aγενηματος tsbγεννηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου
26:30 και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων
26:31 τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιμενα και aδιασκορπισθησονται tsbδιασκορπισθησεται τα προβατα της ποιμνης
26:32 μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν
26:33 αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει tsκαι παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω b[δε] ουδεποτε σκανδαλισθησομαι
26:34 εφη αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με
26:35 λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε bαπαρνησωμαι atsαπαρνησομαι ομοιως bδε και παντες οι μαθηται aειπαν tsbειπον
26:36 τοτε ερχεται μετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγομενον aγεθσημανι tsbγεθσημανη και λεγει τοις μαθηταις καθισατε αυτου εως a[ου] tsbου απελθων tsbπροσευξωμαι εκει aπροσευξωμαι
26:37 και παραλαβων τον πετρον και τους δυο υιους ζεβεδαιου ηρξατο λυπεισθαι και αδημονειν
26:38 τοτε λεγει αυτοις bο bιησους περιλυπος εστιν η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε μετ εμου
26:39 και bπροσελθων atsπροελθων μικρον επεσεν επι προσωπον αυτου προσευχομενος και λεγων πατερ μου ει δυνατον εστιν aπαρελθατω tsbπαρελθετω απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχ ως εγω θελω αλλ ως συ
26:40 και ερχεται προς τους μαθητας και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω ουτως ουκ ισχυσατε μιαν ωραν γρηγορησαι μετ εμου
26:41 γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης
26:42 παλιν εκ δευτερου απελθων προσηυξατο λεγων πατερ μου ει ου δυναται τουτο tsbτο tsbποτηριον παρελθειν tsbαπ tsbεμου εαν μη αυτο πιω γενηθητω το θελημα σου
26:43 και ελθων tsbευρισκει tsbαυτους παλιν aευρεν aαυτους καθευδοντας ησαν γαρ αυτων οι οφθαλμοι βεβαρημενοι
26:44 και αφεις αυτους tsbαπελθων παλιν aαπελθων προσηυξατο εκ τριτου τον αυτον λογον ειπων aπαλιν
26:45 τοτε ερχεται προς τους μαθητας tsbαυτου και λεγει αυτοις καθευδετε a[το] tsbτο λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αμαρτωλων
26:46 εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με
26:47 και ετι αυτου λαλουντος ιδου ιουδας εις των δωδεκα ηλθεν και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου
26:48 ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σημειον λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον
26:49 και ευθεως προσελθων τω ιησου ειπεν χαιρε ραββι και κατεφιλησεν αυτον
26:50 ο δε ιησους ειπεν αυτω εταιρε εφ aο tsbω παρει τοτε προσελθοντες επεβαλον τας χειρας επι τον ιησουν και εκρατησαν αυτον
26:51 και ιδου εις των μετα ιησου εκτεινας την χειρα απεσπασεν την μαχαιραν αυτου και παταξας τον δουλον του αρχιερεως αφειλεν αυτου το ωτιον
26:52 τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον tsbσου την μαχαιραν aσου εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν aμαχαιρη tsbμαχαιρα bαποθανουνται atsαπολουνται
26:53 η δοκεις οτι ου δυναμαι tsbαρτι παρακαλεσαι τον πατερα μου και παραστησει μοι aαρτι tsbπλειους aπλειω tsbη δωδεκα aλεγιωνας tsbλεγεωνας αγγελων
26:54 πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι
26:55 εν εκεινη τη ωρα ειπεν ο ιησους τοις οχλοις ως επι ληστην aεξηλθατε tsbεξηλθετε μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με καθ ημεραν tsbπρος tsbυμας tsbεκαθεζομην tsbδιδασκων εν τω ιερω aεκαθεζομην aδιδασκων και ουκ εκρατησατε με
26:56 τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθωσιν αι γραφαι των προφητων τοτε οι μαθηται παντες αφεντες αυτον εφυγον
26:57 οι δε κρατησαντες τον ιησουν απηγαγον προς καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν
26:58 ο δε πετρος ηκολουθει αυτω απο μακροθεν εως της αυλης του αρχιερεως και εισελθων εσω εκαθητο μετα των υπηρετων ιδειν το τελος
26:59 οι δε αρχιερεις και tsbοι tsbπρεσβυτεροι tsbκαι το συνεδριον ολον εζητουν ψευδομαρτυριαν κατα του ιησου οπως atsαυτον θανατωσωσιν bαυτον
26:60 και ουχ ευρον tsbκαι πολλων tsbψευδομαρτυρων προσελθοντων aψευδομαρτυρων tsbουχ tsbευρον tsb
26:61 υστερον δε προσελθοντες δυο a
26:61 tsbψευδομαρτυρες aειπαν tsbειπον ουτος εφη δυναμαι καταλυσαι τον ναον του θεου και δια τριων ημερων οικοδομησαι tsbαυτον
26:62 και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν
26:63 ο δε ιησους εσιωπα και tsbαποκριθεις ο αρχιερευς ειπεν αυτω εξορκιζω σε κατα του θεου του ζωντος ινα ημιν ειπης ει συ ει ο χριστος ο υιος του θεου
26:64 λεγει αυτω ο ιησους συ ειπας πλην λεγω υμιν απ αρτι οψεσθε τον υιον του ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων της δυναμεως και ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου
26:65 τοτε ο αρχιερευς διερρηξεν τα ιματια αυτου λεγων tsbοτι εβλασφημησεν τι ετι χρειαν εχομεν μαρτυρων ιδε νυν ηκουσατε την βλασφημιαν tsbαυτου
26:66 τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες aειπαν tsbειπον ενοχος θανατου εστιν
26:67 τοτε ενεπτυσαν εις το προσωπον αυτου και εκολαφισαν αυτον οι δε aεραπισαν tsbερραπισαν
26:68 λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε
26:69 ο δε πετρος tsbεξω εκαθητο aεξω εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα μετα ιησου του γαλιλαιου
26:70 ο δε ηρνησατο εμπροσθεν bαυτων παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις
26:71 εξελθοντα δε tsbαυτον εις τον πυλωνα ειδεν αυτον αλλη και λεγει bαυτοις atsτοις εκει tsbκαι ουτος ην μετα ιησου του ναζωραιου
26:72 και παλιν ηρνησατο aμετα tsbμεθ ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον
26:73 μετα μικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει
26:74 τοτε ηρξατο abκαταθεματιζειν tsκαταναθεματιζειν και ομνυειν οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον και ευθεως αλεκτωρ εφωνησεν
26:75 και εμνησθη ο πετρος του ρηματος tsbτου ιησου ειρηκοτος tsbαυτω οτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως
27:1 πρωιας δε γενομενης συμβουλιον ελαβον παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου κατα του ιησου ωστε θανατωσαι αυτον
27:2 και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν tsbαυτον tsbποντιω πιλατω τω ηγεμονι
27:3 τοτε ιδων ιουδας ο παραδιδους αυτον οτι κατεκριθη μεταμεληθεις aεστρεψεν tsbαπεστρεψεν τα τριακοντα αργυρια τοις αρχιερευσιν και tsbτοις πρεσβυτεροις
27:4 λεγων ημαρτον παραδους αιμα αθωον οι δε aειπαν tsbειπον τι προς ημας συ aοψη tsbοψει
27:5 και ριψας τα αργυρια aεις tsbεν aτον tsbτω aναον tsbναω ανεχωρησεν και απελθων απηγξατο
27:6 οι δε αρχιερεις λαβοντες τα αργυρια aειπαν tsbειπον ουκ εξεστιν βαλειν αυτα εις τον κορβαναν επει τιμη αιματος εστιν
27:7 συμβουλιον δε λαβοντες ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις
27:8 διο εκληθη ο αγρος εκεινος αγρος αιματος εως της σημερον
27:9 τοτε επληρωθη το ρηθεν δια ιερεμιου του προφητου λεγοντος και ελαβον τα τριακοντα αργυρια την τιμην του τετιμημενου ον ετιμησαντο απο υιων ισραηλ
27:10 και εδωκαν αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι κυριος
27:11 ο δε ιησους aεσταθη tsbεστη εμπροσθεν του ηγεμονος και επηρωτησεν αυτον ο ηγεμων λεγων συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε ιησους εφη tsbαυτω συ λεγεις
27:12 και εν τω κατηγορεισθαι αυτον υπο των αρχιερεων και tsbτων πρεσβυτερων ουδεν απεκρινατο
27:13 τοτε λεγει αυτω ο πιλατος ουκ ακουεις ποσα σου καταμαρτυρουσιν
27:14 και ουκ απεκριθη αυτω προς ουδε εν ρημα ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν
27:15 κατα δε εορτην ειωθει ο ηγεμων απολυειν ενα τω οχλω δεσμιον ον ηθελον
27:16 ειχον δε τοτε δεσμιον επισημον λεγομενον a[ιησουν] βαραββαν
27:17 συνηγμενων ουν αυτων ειπεν αυτοις ο πιλατος τινα θελετε απολυσω υμιν a[ιησουν aτον] βαραββαν η ιησουν τον λεγομενον χριστον
27:18 ηδει γαρ οτι δια φθονον παρεδωκαν αυτον
27:19 καθημενου δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον σημερον κατ οναρ δι αυτον
27:20 οι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι επεισαν τους οχλους ινα αιτησωνται τον βαραββαν τον δε ιησουν απολεσωσιν
27:21 αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις τινα θελετε απο των δυο απολυσω υμιν οι δε aειπαν aτον tsbειπον βαραββαν
27:22 λεγει αυτοις ο πιλατος τι ουν ποιησω ιησουν τον λεγομενον χριστον λεγουσιν tsbαυτω παντες σταυρωθητω
27:23 ο δε tsbηγεμων εφη τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσως εκραζον λεγοντες σταυρωθητω
27:24 ιδων δε ο πιλατος οτι ουδεν ωφελει αλλα μαλλον θορυβος γινεται λαβων υδωρ απενιψατο τας χειρας απεναντι του οχλου λεγων αθωος ειμι απο του αιματος tsbτου tsbδικαιου τουτου υμεις οψεσθε
27:25 και αποκριθεις πας ο λαος ειπεν το αιμα αυτου εφ ημας και επι τα τεκνα ημων
27:26 τοτε απελυσεν αυτοις τον βαραββαν τον δε ιησουν φραγελλωσας παρεδωκεν ινα σταυρωθη
27:27 τοτε οι στρατιωται του ηγεμονος παραλαβοντες τον ιησουν εις το πραιτωριον συνηγαγον επ αυτον ολην την σπειραν
27:28 και εκδυσαντες αυτον tsbπεριεθηκαν tsbαυτω χλαμυδα κοκκινην aπεριεθηκαν aαυτω
27:29 και πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν επι aτης tsbτην aκεφαλης tsbκεφαλην αυτου και καλαμον aεν tsbεπι aτη tsbτην aδεξια tsbδεξιαν αυτου και γονυπετησαντες εμπροσθεν αυτου aενεπαιξαν tsbενεπαιζον αυτω λεγοντες χαιρε aβασιλευ tsbο tsbβασιλευς των ιουδαιων
27:30 και εμπτυσαντες εις αυτον ελαβον τον καλαμον και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου
27:31 και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την χλαμυδα και ενεδυσαν αυτον τα ιματια αυτου και απηγαγον αυτον εις το σταυρωσαι
27:32 εξερχομενοι δε ευρον ανθρωπον κυρηναιον ονοματι σιμωνα τουτον ηγγαρευσαν ινα αρη τον σταυρον αυτου
27:33 και ελθοντες εις τοπον λεγομενον γολγοθα abο tsος εστιν tsbλεγομενος κρανιου τοπος aλεγομενος
27:34 εδωκαν αυτω πιειν aοινον tsbοξος μετα χολης μεμιγμενον και γευσαμενος ουκ aηθελησεν tsbηθελεν πιειν
27:35 σταυρωσαντες δε αυτον διεμερισαντο τα ιματια αυτου βαλλοντες κληρον tsινα tsπληρωθη tsτο tsρηθεν tsυπο tsτου tsπροφητου tsδιεμερισαντο tsτα tsιματια tsμου tsεαυτοις tsκαι tsεπι tsτον tsιματισμον tsμου tsεβαλον tsκληρον
27:36 και καθημενοι ετηρουν αυτον εκει
27:37 και επεθηκαν επανω της κεφαλης αυτου την αιτιαν αυτου γεγραμμενην ουτος εστιν ιησους ο βασιλευς των ιουδαιων
27:38 τοτε σταυρουνται συν αυτω δυο λησται εις εκ δεξιων και εις εξ ευωνυμων
27:39 οι δε παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντες τας κεφαλας αυτων
27:40 και λεγοντες ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ημεραις οικοδομων σωσον σεαυτον ει υιος ει του θεου a[και] καταβηθι απο του σταυρου
27:41 ομοιως tsbδε και οι αρχιερεις εμπαιζοντες μετα των γραμματεων και πρεσβυτερων bκαι bφαρισαιων ελεγον
27:42 αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι tsbει βασιλευς ισραηλ εστιν καταβατω νυν απο του σταυρου και πιστευσομεν abεπ aαυτον tsbαυτω
27:43 πεποιθεν επι τον θεον ρυσασθω νυν tsbαυτον ει θελει αυτον ειπεν γαρ οτι θεου ειμι υιοσ
27:44 το δ αυτο και οι λησται οι συσταυρωθεντες aσυν αυτω ωνειδιζον abαυτον tsαυτω
27:45 απο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο επι πασαν την γην εως ωρας abενατης tsεννατης
27:46 περι δε την abενατην tsεννατην ωραν ανεβοησεν ο ιησους φωνη μεγαλη λεγων ηλι ηλι aλεμα bλιμα tsλαμα σαβαχθανι τουτ εστιν θεε μου θεε μου bινα bτι atsινατι με εγκατελιπες
27:47 τινες δε των εκει aεστηκοτων tsbεστωτων ακουσαντες ελεγον οτι ηλιαν φωνει ουτος
27:48 και ευθεως δραμων εις εξ αυτων και λαβων σπογγον πλησας τε οξους και περιθεις καλαμω εποτιζεν αυτον
27:49 οι δε λοιποι ελεγον αφες ιδωμεν ει ερχεται ηλιας σωσων αυτον
27:50 ο δε ιησους παλιν κραξας φωνη μεγαλη αφηκεν το πνευμα
27:51 και ιδου το καταπετασμα του ναου εσχισθη aαπ tsbεις tsbδυο tsbαπο ανωθεν εως κατω aεις aδυο και η γη εσεισθη και αι πετραι εσχισθησαν
27:52 και τα μνημεια ανεωχθησαν και πολλα σωματα των κεκοιμημενων αγιων aηγερθησαν tsbηγερθη
27:53 και εξελθοντες εκ των μνημειων μετα την εγερσιν αυτου εισηλθον εις την αγιαν πολιν και ενεφανισθησαν πολλοις
27:54 ο δε εκατονταρχος και οι μετ αυτου τηρουντες τον ιησουν ιδοντες τον σεισμον και τα γενομενα εφοβηθησαν σφοδρα λεγοντες αληθως θεου υιος ην ουτος
27:55 ησαν δε εκει γυναικες πολλαι απο μακροθεν θεωρουσαι αιτινες ηκολουθησαν τω ιησου απο της γαλιλαιας διακονουσαι αυτω
27:56 εν αις ην μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου και aιωσηφ tsbιωση μητηρ και η μητηρ των υιων ζεβεδαιου
27:57 οψιας δε γενομενης ηλθεν ανθρωπος πλουσιος απο αριμαθαιας τουνομα ιωσηφ ος και αυτος aεμαθητευθη tsbεμαθητευσεν τω ιησου
27:58 ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωμα του ιησου τοτε ο πιλατος εκελευσεν αποδοθηναι tsbτο tsbσωμα
27:59 και λαβων το σωμα ο ιωσηφ ενετυλιξεν αυτο a[εν] σινδονι καθαρα
27:60 και εθηκεν αυτο εν τω καινω αυτου μνημειω ο ελατομησεν εν τη πετρα και προσκυλισας λιθον μεγαν τη θυρα του μνημειου απηλθεν
27:61 ην δε εκει aμαριαμ tsbμαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια καθημεναι απεναντι του ταφου
27:62 τη δε επαυριον ητις εστιν μετα την παρασκευην συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι προς πιλατον
27:63 λεγοντες κυριε εμνησθημεν οτι εκεινος ο πλανος ειπεν ετι ζων μετα τρεις ημερας εγειρομαι
27:64 κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες οι μαθηται αυτου tsbνυκτος κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω ηγερθη απο των νεκρων και εσται η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης
27:65 εφη tsbδε αυτοις ο πιλατος εχετε κουστωδιαν υπαγετε ασφαλισασθε ως οιδατε
27:66 οι δε πορευθεντες ησφαλισαντο τον ταφον σφραγισαντες τον λιθον μετα της κουστωδιας
28:1 οψε δε σαββατων τη επιφωσκουση εις μιαν σαββατων ηλθεν aμαριαμ tsbμαρια η μαγδαληνη και η αλλη μαρια θεωρησαι τον ταφον
28:2 και ιδου σεισμος εγενετο μεγας αγγελος γαρ κυριου καταβας εξ ουρανου aκαι προσελθων απεκυλισεν τον λιθον tsbαπο tsbτης tsbθυρας και εκαθητο επανω αυτου
28:3 ην δε η aειδεα tsbιδεα αυτου ως αστραπη και το ενδυμα αυτου λευκον aως tsbωσει χιων
28:4 απο δε του φοβου αυτου εσεισθησαν οι τηρουντες και aεγενηθησαν tsbεγενοντο aως tsbωσει νεκροι
28:5 αποκριθεις δε ο αγγελος ειπεν ταις γυναιξιν μη φοβεισθε υμεις οιδα γαρ οτι ιησουν τον εσταυρωμενον ζητειτε
28:6 ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο tsbο tsbκυριος
28:7 και ταχυ πορευθεισαι ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη απο των νεκρων και ιδου προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε ιδου ειπον υμιν
28:8 και aαπελθουσαι tsbεξελθουσαι ταχυ απο του μνημειου μετα φοβου και χαρας μεγαλης εδραμον απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου
28:9 tsbως tsbδε tsbεπορευοντο tsbαπαγγειλαι tsbτοις tsbμαθηταις tsbαυτου και ιδου tsο ιησους aυπηντησεν tsbαπηντησεν αυταις λεγων χαιρετε αι δε προσελθουσαι εκρατησαν αυτου τους ποδας και προσεκυνησαν αυτω
28:10 τοτε λεγει αυταις ο ιησους μη φοβεισθε υπαγετε απαγγειλατε τοις αδελφοις μου ινα απελθωσιν εις την γαλιλαιαν bκαι bεκει atsκακει με οψονται
28:11 πορευομενων δε αυτων ιδου τινες της κουστωδιας ελθοντες εις την πολιν απηγγειλαν τοις αρχιερευσιν απαντα τα γενομενα
28:12 και συναχθεντες μετα των πρεσβυτερων συμβουλιον τε λαβοντες αργυρια ικανα εδωκαν τοις στρατιωταις
28:13 λεγοντες ειπατε οτι οι μαθηται αυτου νυκτος ελθοντες εκλεψαν αυτον ημων κοιμωμενων
28:14 και εαν ακουσθη τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν a[αυτον] tsbαυτον και υμας αμεριμνους ποιησομεν
28:15 οι δε λαβοντες τα αργυρια εποιησαν ως εδιδαχθησαν και διεφημισθη ο λογος ουτος παρα ιουδαιοις μεχρι της σημερον a[ημερασ]
28:16 οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν εις την γαλιλαιαν εις το ορος ου εταξατο αυτοις ο ιησους
28:17 και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν tsbαυτω οι δε εδιστασαν
28:18 και προσελθων ο ιησους ελαλησεν αυτοις λεγων εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω και επι a[τησ] γης
28:19 πορευθεντες atsουν μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος
28:20 διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν και ιδου εγω μεθ υμων ειμι πασας τας ημερας εως της συντελειας του αιωνος tsbαμην