Rozmiar: 198535 bajtów

Dzieje kościoła ewangelickiego w księstwie cieszyńskim, to jedyna w swoim rodzaju pozycja, opisująca heroiczną walkę mieszkańców tej ziemi o zachowanie wiary w Dobrą Nowinę. Walkę toczoną z przeważającymi siłami przeciwników przez kilkaset lat i zakończoną zwycięstwem Ewangelii.

Pozycja godna uwagi wszystkich ewangelicznych chrześcijan, tych którzy są stela oraz historyków.

Książka jest już zeskanowana, ale kolejne rozdziały będziemy umieszczać na witrynie w miarę postępu prac edycyjnych. Opublikujemy w całości tekst wydania z 1909 roku oraz ilustracje i mapkę, z tym że pisownia zostanie dostosowana do wymogów współczesnej ortografii.

Ilustracja - Kościół Jezusowy w Cieszynie, Karta tytułowa, Słowo od wydawcy, Dedykacja, Przedsłowie.

I. Początek i rozwój reformacji na Śląsku.
II. Prześladowania aż do zamknięcia kościołów (1610-1654). III. Okres ucisku największego. (1654-1709.)


Na początek bieżącej strony Literatura Chrześcijańska - strona główna