O Piśmie Świętym

Co się tyczy owej Wspaniałej Księgi, to muszę powiedzieć tylko to, że jest ona najlepszym darem, jaki Bóg dał człowiekowi. Wszelkie dobro od Zbawiciela świata jest przekazywane nam przez tę Księgę. Gdyby nie ta Księga, nie wiedzielibyśmy co jest dobrem a co złem. W niej zawarte są wszystkie te rzeczy dla człowieka.

Abraham Lincoln

Rozważania o woli Bożej

Waszyngton, wrzesień 1862 r.

Fragment ten odnalazł i przechował John Hay, jeden z sekretarzy Prezydenta Lincolna. Prezydent powiedział, iż zostało to "napisane nie po to, by widzieli to ludzie." Niektóre myśli wyrażone tutaj, napisane po przygnębiającym okresie osobistych smutnych doświadczeń i porażek militarnych, pojawiają się także w Drugim Orędziu Inauguracyjnym Lincolna w 1865 r.

Wola Boża tryumfuje. W wielkich bojach każda strona twierdzi, że postępuje zgodnie z wolą Bożą. Obie mogą się mylić, zaś jedna z nich musi się mylić. Bóg nie może być w tym samym czasie jednocześnie za czymś i przeciwko tej samej rzeczy. W obecnej wojnie domowej jest rzeczą całkiem możliwą, iż Boży cel jest czymś innym niż cele każdej ze stron; a mimo to instrumentalizm ludzi działających tak, jak działają, jest najlepszym ich wykorzystaniem dla zrealizowania Jego celu. Jestem prawie gotów powiedzieć, iż chyba prawdą jest to, że Bóg chce tej walki i chce aby jeszcze się ona nie zakończyła. Poprzez swą wielką moc nad umysłami walczących teraz ze sobą stron mógłby zachować albo zniszczyć Unię bez ludzkiej walki. Jednak walka się rozpoczęła. A skoro się rozpoczęła, mógłby dać ostateczne zwycięstwo w każdym dniu, którejkolwiek ze stron. A jednak walka trwa dalej.


Źródło: The Collected Works of Abraham Lincoln, ed. Roy P. Basler. Przekład własny.
Na początek bieżącej strony Literatura Chrześcijańska - strona główna