Nowy język modlitwy.

Osoby kierujące oddawaniem czci Bogu, muszą używać "języka inkluzywnego", według propozycji przedstawionej podczas zgromadzenia ogólnego kościoła Presbyterian Church (USA). Propozycja z Nowego Jorku zawiera następujący fragment: "W swoim oddawaniu czci kościół musi używać języka, który jest celowo tak urozmaicony i zróżnicowany, jak Biblia i nasze tradycje teologiczne".

Jeśli ta propozycja przejdzie, to możliwe będzie składanie zażaleń przeciwko duchownemu, który ochrzcił kogoś "w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego". Starszy kościoła, zaczynający Modlitwę Pańska od słów "Ojcze nasz" może również podlegać dyscyplinie kościelnej (Presbyterian Layman, 5-6/99).

Źródło: CNV News Service

Dla wyjaśnienia sytuacji osobom niezorientowanym w temacie informujemy, że w USA panuje ostatnio moda na dodawanie Bogu atrybutów żeńskich, a używanie zwrotów typu Ojcze, Panie jest według postępowych teologów wyrazem męskiej dominacji i dyskryminacji kobiet. Stąd w modlitewnikach umieszcza się obecnie modlitwy zaczynające się od słów Ojcze-Matko.

Innym przejawem postępowości jest zamiana w jednej z wersji tłumaczenia NIV zwrotu "twoja prawica" na "twoje silne ramię", aby nie dyskryminować leworęcznych.


Na początek bieżącej strony Literatura Chrześcijańska - strona główna