Kłopoty baptystów w Rumunii.

czerwiec 1999

Jak donosi World Help, Kościół Prawosławny w Rumunii blokuje w tym kraju rozpoczęcie przez baptystów budowy miejsca zgromadzeń modlitewnych.

Grupa misyjna ze Stanów Zjednoczonych (Virginia) pomaga baptystycznemu zborowi Emanuel w Oradea liczącemu 5000 osób założyć placówkę w miejscowości Marginea. Miasteczko to liczące 1000 osób nie posiada, podobnie jak i pięć sąsiednich miejscowości, żadnego ewangelicznego zboru. Około 35 baptystów którzy spotykają się w prywatnych domach w Marginea zakupiło 1 akr ziemi aby zbudować na nim miejsce spotkań modlitewnych.

Jak donoszą baptyści, miejscowy Kościół Prawosławny, odpowiedział na to gwałtownym sprzeciwem. Baptyści uzyskawszy wszystkie stosowne zezwolenia dotyczące budowy od lokalnych, okręgowych i państwowych władz Rumunii, zebrali potrzebne fundusze, zakupili materiały budowlane i rozpoczeli budowę. Ale wpływowi członkowie Kościoła Prawosławnego w Marginea posługując się haniebnymi metodami użyli lokalnych mediów i sądów aby nękać baptystów i pozbawić ich praw religijnych ... Jeden z księży Kościoła Prawosławnego napisał artykuł w gazecie w kwietniu bieżącego roku, sugerujący iż chrześcijanie ewangeliczni promują homoseksualism, pornografię i profanację cmentarzy. Kapłan ten zauważył, podając za przykład Hitlerowskie Niemcy, iż protestanci maja upodobanie w rozlewie krwi i zasugerował iż chrześcijanie ewangeliczni próbują "kupować dusze" za pomocą "fałszywych darów" pomocy humanitarnej. ... Kościół Prawosławny wniósł pozew sądowy aby powstrzymać tę "diabelską budowę". I chociaż kwestia zezwoleń na budowę kościołów podlega jurysdykcji władz okręgowych, lokalny sędzia sprzeciwił się przeniesieniu miejsca rozprawy i wyznaczył jej termin na 19-go maja . Baptystom odmówiono odroczenia sprawy sądowej, chociaż ich prawnik nie mógł być obecny na rozprawie owego dnia. Co więcej, sąd pod nieobecność ich prawnika wydał nakaz wstzymania budowy.

"To może być początek odrodzenia religijnego prześladowania w Rumunii" powiedział Peter Vidu, pastor baptystycznego zboru Emmanuel; stwierdzając dalej iż "Komuniści burzyli kościoły; Kościół Prawosławny chce powstrzymać ich odbudowę". Równocześnie Vidu zapowiedział kontynuowanie budowy "ponieważ my nie złamaliśmy żadnego Rumuńskiego prawa." Gdy przedłożono mu nakaz wstrzymania budowy 20-go maja odmówił podpisania potwierdzenia odbioru jak i jego akceptacji. Jak mówi Vidu "Okropną rzeczą jest iż Kościół Prawosławny używa sądów aby zalegalizować prześladowanie baptystów , legalnie uznanej denominacji w Rumunii" - kontynuując stwierdza on ... "To czego teraz doświadczamy to początek prześladowań religijnych", dodając "Prosimy chrześcijan na całym świecie aby modlili się i prosili Pana aby dał nam odwagę abyśmy kontynuowali dzieło Boże bez względu na konsekwencje." Vernon Brewer z World Help usilnie prosi chrześcijan Ewangelicznych na całym świecie aby wpłyneli na rządy swoich krajów aby te "zaprotestowały przeciwko tym haniebnym działaniom".


Powyższy tekst jest tłumaczeniem wiadomości przesłanych przez serwis informacyjny ReligionToday. Podsumowanie aktualnych wiadomości znajduje się pod adresem:

http://www.ReligionToday.com/CurrentNewsSummary/


Na początek bieżącej strony Literatura Chrześcijańska - strona główna