Ulrich von Hutten

Vadiscus czyli Rzymska Trójca

Kwiecień 1520 r.Trzy rzeczy utrzymują Rzym w mocy: władza papieża, relikwie świętych i handel odpustami.

Trzy rzeczy w Rzymie są nieprzeliczone: prostytutki, kapłani i pisarze.

W trzy rzeczy obfituje Rzym: starożytne pamiątki, truciznę i ruiny.

Trzy rzeczy są zakazane w Rzymie: prostota, wstrzemięźliwość i pobożność [lub: ubóstwo, starożytna dyscyplina i głoszenie prawdy].

Trzema rzeczami handlują Rzymianie: Chrystusem, beneficjami kościelnymi i  kobietami.

Trzech rzeczy każdy pożąda w Rzymie: krótkich mszy, dużo złota oraz życia w luksusie.

Trzech rzeczy nie lubią w Rzymie: soboru powszechnego, odnowienia moralnego duchowieństwa i tego, że Niemcy zaczynają otwierać oczy.

Trzy rzeczy najbardziej nie podobają się Rzymianom: jedność książąt chrześcijańskich, wykształcenie ludu oraz wykrycie ich oszustw.

Trzy rzeczy są najbardziej cenione w Rzymie: piękne kobiety, wspaniałe konie i bulle papieskie.

Trzy rzeczy są powszechnie używane w Rzymie: wygody dla ciała, wspaniałość ubioru i pycha serca.

Trzech rzeczy w Rzymie nigdy dość: pieniędzy za palium biskupie, miesięcznych i rocznych dochodów z nie obsadzonych urzędów kościelnych.

Trzy rzeczy są najbardziej chwalone, a mimo to najrzadsze w Rzymie: pobożność, wiara i niewinność.

Trzy rzeczy Rzym rujnuje: dobre sumienie, pobożność i śluby.

Trzech rzeczy w Rzymie trzeba, aby wygrać sprawę w sądzie: pieniędzy, listów polecających i kłamstw.

Trzy rzeczy przynoszą zwykle z Rzymu pielgrzymi: nieczyste sumienie, chory żołądek i pustą kiesę.

Trzy rzeczy powstrzymują Niemcy przed zmądrzeniem: głupota książąt, upadek nauk i przesądy ludzi.

Trzech rzeczy najbardziej boją się w Rzymie: aby się książęta nie zjednoczyli, aby ludzie nie zaczęli otwierać swych oczu i aby rzymskie oszustwa nie wyszły na jaw.

Jedynie trzy rzeczy mogłyby naprawić Rzym: determinacja książąt, zniecierpliwienie ludu i armia Turków u wrót.

Przekład J. Sałacki
Philip Schaff History of the Christian Church, vol. 7, Eerdmans, Grand Rapids, 1994, s. 198 - 199.
Na początek bieżącej strony Literatura Chrześcijańska - strona główna