Teologia

Ze względu na sukces kontrreformacji, niewiele jest dzieł polskich, które głębokością poznania zamysłu Bożego dorównywałyby pismom autorów żyjących w okresie reformacji, czy złotego wieku teologii na Zachodzie. Wymienić można księgę Andrzeja Frycza Modrzewskiego "O Kościele", czy nauki księdza Trzanowskiego, ale są to chlubne wyjątki. W tym dziale przedstawiamy tłumaczenia kazań i książek spisanych pierwotnie w języku angielskim.

Poniższe odnośniki prowadzą to dzieł ludzi, którzy spędzili życie na poszukiwaniu Prawdy i przekazaniu jej w możliwie najpełniejszy sposób. Zamieszczamy je jako ważny dokument i świadectwo działania Ducha Świętego w dawnych wiekach. Polecamy szczególnie książkę Józefa Alleine'a Musicie się na nowo narodzić (tytuł oryginalny Alarm dla nienawróconych).

Kazania i książki

Kanony, wyznania wiaryDokumenty papieskieReprinty

Udało nam się sporządzić elektroniczne kopie paru starych, trudno dostępnych książek i artykułów. Z racji wieku, nie podlegają one ochronie związanej z prawami autorskimi. Jeżeli ktoś z Czytelników miałby możliwość ponownego ich wydania w formie drukowanej, to serdecznie do tego zachęcamy. Polecamy szczególnie książkę Ryszarda Baxtera O nawróceniu duszy do Boga.